Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

We wrześniu bezrobocie spadło do 11,5 proc. z 11,7 proc. w sierpniu - wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Bez pracy w Polsce pozostaje ponad milion 820 tysięcy osób.
Miasta idą na wojnę z pasażerami, którzy za głośno rozmawiają przez komórki w autobusach i tramwajach. Najbardziej krnąbrnych kierowcy będą wyrzucać
W szkołach nie będzie można sprzedawać, ani podawać do jedzenia "śmieciowego jedzenia" zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przepisy te będą obowiązywać także w przedszkolach. Ma być zdrowo.
Obserwator Finansowy analizuje raport OECD dotyczący polskiego rynku pracy. Wnioski wesołe nie są. Polska charakteryzuje się niskimi płacami, brakiem istotnych zabezpieczeń na wypadek bezrobocia, dużym stresem w pracy i dużym ryzykiem utraty pracy. Raczej jesteśmy w ogonie rankingu. Zajmujemy 26 z 32 miejsc.
130 banków zostało poddanych sprawdzianowi na wypadek powtórki z kryzysu. Jak informuje Wyborcza.biz – 11 banków sprawdzian oblało. Z nieoficjalnych wyników do których dotarła Gazeta wynika, że to trzy banki z Włoch i Grecji, po jednym z Belgii, Portugalii i Cypru oraz dwa z Austrii.
Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika
Gala odbyła się wczoraj wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Na podium stanęły spółdzielnie

  • Najpóźniej w grudniu na Węgrzech spółdzielcze instytucje kredytowe wdrożą system uniwersalnych, wzajemnych gwarancji
  • w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010
  • W dniu 22 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających będzie przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich. Przedstawiamy najnowsze dokumenty i projekt z dnia 23 września 2014
  • Pani przewodnicząca, chciałbym zauważyć, że nie mamy kworum i wszelkie ustalenia, które ewentualnie podjęlibyśmy w głosowaniach, mogą być podważone i to może być niezły skandal – przepraszam za wyrażenie.
  • Uwagi przedstawione do projektu ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych etc. dnia 3 września 2014 roku
  • A. Domagalski: Chcę powiedzieć, że dzisiaj ta możliwość podziału majątku spółdzielni po ogłoszeniu jej likwidacji jest jedną z istotnych sił napędowych powodującą likwidację spółdzielni. Gdyby jeszcze to się działo zgodnie z pewnymi zasadami, wartościami, normami, to pół biedy.
  • Ostatnią relację z Quebecu nadsyła prezes Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach. Serdecznie dziękujemy za relacje dotyczące bankowości spółdzielczej oraz spółdzielczego systemu gospodarowania ujęte w perspektywie światowych poglądów na rolę spółdzielczości w gospodarce
  • Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.
  • Lubeka jest obecnie jednym z największych portów morskich w Niemczech oraz ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. Stare Miasto charakteryzuje się panoramą, w której dominują wieże czterech gotyckich kościołów, dlatego też Lubekę nazywano często „miastem siedmiu wież”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Aktualności zrzeszeń

Najpóźniej w grudniu na Węgrzech spółdzielcze instytucje kredytowe wdrożą system uniwersalnych, wzajemnych gwarancji
Bank BPS ogłosił przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu końcowego wdrożenia Rekomendacji D KNF dla Banku Spółdzielczego w Grupie BPS
Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych na swojej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na wybrane pytania zawarte w dokumencie konsultacyjnym Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Dokument konsultacyjny ESMA dotyczy regulacji nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation). Odpowiedź EACB w załączniku
W dniu 7 października br. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się, na zaproszenie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, seminarium branżowe pt. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 - informuje KZBS na swojej stronie internetowej. Spotkanie zostało otwarte przez dr Mieczysława Groszka...

Aktualności banków spółdzielczych

„Zobacz, jak kolorowa i piękna jest Polska” – to hasło, które ubiegłego wieczoru tj. 15 października 2014 r. przyświecało obchodom 115 rocznicy powstania PBS w Ciechanowie. Uroczyste spotkanie poprzedziło Zebranie Przedstawicieli banku, podczas którego m.in. wybrana została nowa siedmioosobowa Rada Nadzorcza. W nowej kadencji Rada pracować będzie...
„Powrót z dalekiej podróży" - tak określa swoją obecną działalność sama wokalistka. Kuszyńska wraca na muzyczną scenę po kilku latach nieobecności; w 2006 roku wokalistka uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego jest częściowo sparaliżowana i porusza się na wózku inwalidzkim.
21 października 2014 roku Szkoła Podstawowa w Szyku przeżywała ważną uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W tym szczególnym dniu zebrali się na akademii wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz dyrektor szkoły, która serdecznie przywitała rodziców i zaproszonych gości. Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami przygotowali na tę okazję...
16 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddał do dyspozycji klientów kolejny bankomat, który zlokalizowany jest w Czyżewie przy ul. Andrzejewskiej 2, tuż przy wejściu do sklepu Biedronka - informuje Bank na swojej stronie internetowej.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 237. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2014 r. W dwieście trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1 , Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca...
Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), uwzględniając stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej (KSF),...
Informacja o podziale zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2013 r.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 5 nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Polską specyfiką” jest implementacja regulacji UE w postaci kopiowania bez żadnych wyłączeń oraz nadgorliwość we wdrażaniu rozwiązań z dyrektyw.
10 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie przeglądowe środowisk bankowego i poręczeniowego, zorganizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i Krajową Grupę Poręczeniową. Celem spotkania była ocena aktualnego stanu relacji oraz określenie głównych barier i perspektyw współpracy obu...

Z innej beczki

Nowe stylizacje młodych łódzkich projektantów. Polecamy kobietom.
W efekcie wojny polsko - rosyjskiej partnerzy z terenów Rzeczypospolitej utracili zaufanie zagranicznych instytucji bankowych, wspierających dotąd kredytem obcym polski system bankowy.

Ciekawe rzeczy w sieci

Rządowy nakaz wyrównania przez banki klientom walutowym strat poniesionych w związku ze wzrostem kursu walut spędza sen z oczu bankom na Węgrzech

Artykuły nie tylko dla informatyków

Związek Banków Polskich pragnie ostrzec przed nowym zagrożeniem zidentyfikowanym w protokole SSL v. 3.0, w którym wykryto poważną lukę pozwalającą między innymi na przeprowadzenie ataku Man in the Middle.
Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich ostrzega przed nowym rodzajem ataku, na klientów korzystających z bankowości internetowej

Fotoreportaże

Lubeka jest obecnie jednym z największych portów morskich w Niemczech oraz ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. Stare Miasto charakteryzuje się panoramą, w której dominują wieże czterech gotyckich kościołów, dlatego też Lubekę nazywano często „miastem siedmiu wież”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Puls Parkietu - rynek akcji

POLSKA W 3Q’14 zysk netto Orange Polska wyniósł 140 mln PLN (wobec 239 mln PLN rok wczesniej). EBIT wyniósł 277 mln PLN (wobec 390 mln PLN rok wcześniej). Przychody ukształtowały się na poziomie 3 046 mln PLN (wobec 3 196 mln PLN rok wczesniej) WOJAS KOMPUTRON BRIJU JHMDEV INPRO ECHO 4FUNMEDIA VISTAL MOSTALWAR UNIBEP

Prawo

W dniu 22 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających będzie przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich. Przedstawiamy najnowsze dokumenty i projekt z dnia 23 września 2014
Dotyczy obniżenia maksymalnej ustawowej stawki opłaty interchange na poziomie 0,2 % dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych

Parlament Europejski

Posłowie zaakceptowali nowe kolegium 27 Komisarzy, które przedstawił w środę rano Przewodniczący-elekt Jean-Claude Juncker, 423 głosami za, przy 209 głosach przeciw i 67 wstrzymujących się od głosu
Zapisy w projekcie przyszłorocznego budżetu UE będą tematem wtorkowej debaty plenarnej i środowego głosowania w Strasburgu. Parlamentarna komisja ds. budżetu zarekomendowała cofnięcie proponowanych przez Radę cięć, ale to oznacza jednocześnie konieczność przeprowadzenia kolejnej rundy negocjacji. Rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Eider Gardiazábal...

Konferencje / Szkolenia

Prestiżowe spotkanie ekspertów pracujących w bankach oraz działających w obszarze marketingu mobilnego

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland znalazło się w zestawieniu pt. „25/25 lat: Marki dla Polski”, opracowanym przez magazyn Brief z okazji 25-lecia wolnej Polski. Zawiera ono wybór 75. marek, które tworzą wizerunek Polski nowoczesnej, kreatywnej i silnej ekonomicznie.

Analizy, raporty, projekty ustaw

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Rzecznik Praw Obywatelskich stworzył pierwszy indeks problemów, z którymi spotykają się mieszkańcy wielu gmin, powiatów i województw.