Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Anna Trzecińska z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zostanie nowym członkiem zarządu i wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Prezydent Bronisław Komorowski, na wniosek prezesa NBP Marka Belki, podpisał w piątek decyzję o powołaniu Anny Trzecińskiej na członka zarządu NBP i stanowisko Wiceprezesa NBP. Trzecińska 3 listopada zastąpi na tym...
Liczba stacji paliw w Polsce wyniosła ok. 6.551 na koniec września 2014 r. wobec 6.746 na koniec 2013 r., wynika z informacji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Do koncernów krajowych należy 33,4% z nich, do zagranicznych - 21,3%. PKN Orlen posiadał na koniec września br. 1.757 stacji (w tym 265 pod logo Bliska) wobec 1...
Szefowa polskiego rządu poinformowała, że Polsce udało się m.in. wynegocjować utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% do 2030 roku.
Zdaniem KNF po ośmiu miesiącach roku sytuacja sektora jest bardzo dobra. Zgodnie z zapowiedziami nadzór będzie z rozwagą podchodził do ewentualnych fuzji i przejęć wśród największych 10 instytucji,
International Personal Finance, do której należy Provident, planuje pod koniec tego roku uruchomić sprzedaż pożyczek przez internet. Pożyczka w elektronicznych kanałach będzie funkcjonować pod marką „hapi”
Wbrew niektórym wypowiedziom polityków i przedstawicieli związków zawodowych wniesiony 27 sierpnia br. poselski projekt zmian w kodeksie pracy, nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, lecz umożliwi pracownikowi zadecydowanie
Dzisiaj inwestorzy z niecierpliwością oczekiwali na złe wieści na temat kondycji niemieckiej gospodarki. Tymczasem mamy miłą niespodziankę. Publikacja danych na temat niemieckiego indeksu PMI zaskoczyła, ale pozytywnie.

Aktualności zrzeszeń

EACB odpowiada na pytanie EBA dotyczące dokumentu konsultacyjnego zawierającego wytyczne odnośnie do wspólnych procedur nadzorczych, metodologii i procesu oceny (EBA/CP/2014/14) Wytyczne zawarte w dokumencie EBA prezentują zupełnie nowe podejście do kwestii nadzoru. Podczas gdy silny nacisk kładziony jest na benchmarking, stosowanie zasady...
Wciąż nie jest rozwiązana sprawa opłat, jakie ponosić będą banki spółdzielcze na rzecz BFG. Od lutego b.r. toczy się na ten temat dyskusja, w której sektor konsekwentnie domaga się uwzględnienia swoich postulatów
Producenci rolni, u których występują trudności ze spłatą zadłużenia z tytułu kredytu z dopłatami ARiMR powinni niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu
Najpóźniej w grudniu na Węgrzech spółdzielcze instytucje kredytowe wdrożą system uniwersalnych, wzajemnych gwarancji

Aktualności banków spółdzielczych

W wieku 71 lat w środę 22 października zmarła Maria Zuzanna Krzyżańska, była wieloletnia szefowa miłosławskiego banku spółdzielczego.
W hali „Księżniczka” w Brodnicy rozegrano turniej o Puchar Burmistrza Brodnicy i Prezesa BKS „Sparta” Wojciecha Szulca w halowej piłce nożnej. Zwyciężyli bankowcy z Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
„Zobacz, jak kolorowa i piękna jest Polska” – to hasło, które ubiegłego wieczoru tj. 15 października 2014 r. przyświecało obchodom 115 rocznicy powstania PBS w Ciechanowie. Uroczyste spotkanie poprzedziło Zebranie Przedstawicieli banku, podczas którego m.in. wybrana została nowa siedmioosobowa Rada Nadzorcza. W nowej kadencji Rada pracować będzie...
„Powrót z dalekiej podróży" - tak określa swoją obecną działalność sama wokalistka. Kuszyńska wraca na muzyczną scenę po kilku latach nieobecności; w 2006 roku wokalistka uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego jest częściowo sparaliżowana i porusza się na wózku inwalidzkim.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 238. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2014 r. W dwieście trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego...
Komunikat z 237. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2014 r. W dwieście trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1 , Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca...
Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), uwzględniając stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej (KSF),...

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 5 nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Polską specyfiką” jest implementacja regulacji UE w postaci kopiowania bez żadnych wyłączeń oraz nadgorliwość we wdrażaniu rozwiązań z dyrektyw.
10 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie przeglądowe środowisk bankowego i poręczeniowego, zorganizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i Krajową Grupę Poręczeniową. Celem spotkania była ocena aktualnego stanu relacji oraz określenie głównych barier i perspektyw współpracy obu...

Z innej beczki

Czy wiesz, co to była za organizacja i dla kogo przeznaczona?
W efekcie wojny polsko - rosyjskiej partnerzy z terenów Rzeczypospolitej utracili zaufanie zagranicznych instytucji bankowych, wspierających dotąd kredytem obcym polski system bankowy.

Ciekawe rzeczy w sieci

Rządowy nakaz wyrównania przez banki klientom walutowym strat poniesionych w związku ze wzrostem kursu walut spędza sen z oczu bankom na Węgrzech

Artykuły nie tylko dla informatyków

Związek Banków Polskich pragnie ostrzec przed nowym zagrożeniem zidentyfikowanym w protokole SSL v. 3.0, w którym wykryto poważną lukę pozwalającą między innymi na przeprowadzenie ataku Man in the Middle.
Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich ostrzega przed nowym rodzajem ataku, na klientów korzystających z bankowości internetowej

Fotoreportaże

Lubeka jest obecnie jednym z największych portów morskich w Niemczech oraz ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. Stare Miasto charakteryzuje się panoramą, w której dominują wieże czterech gotyckich kościołów, dlatego też Lubekę nazywano często „miastem siedmiu wież”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Puls Parkietu - rynek akcji

Indeks Gfk określający zaufanie niemieckich konsumentów, wzrósł o 8,5 pkt w listopadzie (wobec 8,4 pkt miesiąc wcześniej). Prognozy ekonomistów ankietowanych przez Reuters zawierały się w przedziale 7,8 do 8,3 pkt. (mediana 8,0 pkt). DOMDEV BUDIMEX KOPEX POLWAX MIESZKO REDAN GLOBAL COSMED GETINOBLE Wyniki za 3Q’14. Spółka wypracowała w 3Q’14 159,9...

Prawo

Ukazały się pierwsze uwagi do ustawy o bankach spółdzielczych skierowane do Komitetu do Spraw Europejskich. Na temat projektu ustawy wypowiada się w nich Rządowe Centrum Legislacji, UOKiK oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dniu 22 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających będzie przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich. Przedstawiamy najnowsze dokumenty i projekt z dnia 23 września 2014

Parlament Europejski

Kraje Unii Europejskiej muszą wesprzeć swoje polityczne deklaracje pieniędzmi, które ożywiłyby wzrost gospodarczy, zwiększyły zatrudnienie oraz wspomogły badania i rozwój
497 posłów głosowało za, 78 przeciwko a 56 wstrzymało się od głosu, przyjmując oryginalną propozycję Komisji bez poprawek.

Konferencje / Szkolenia

Prestiżowe spotkanie ekspertów pracujących w bankach oraz działających w obszarze marketingu mobilnego

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland znalazło się w zestawieniu pt. „25/25 lat: Marki dla Polski”, opracowanym przez magazyn Brief z okazji 25-lecia wolnej Polski. Zawiera ono wybór 75. marek, które tworzą wizerunek Polski nowoczesnej, kreatywnej i silnej ekonomicznie.

Analizy, raporty, projekty ustaw

W najnowszej analizie pt. "Finansowanie społecznościowe” Komisja Europejska chce ułatwić finansowanie różnego rodzaju projektów poprzez zbiórki w internecie.