Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

W Mediolanie 1 maja 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Światowej Wystawy EXPO 2015. Do 31 października 2015 r. zaprezentuje się tam niemal 150 państw oraz organizacji, które przedstawią swoje osiągnięcia związane z przemysłem rolno-spożywczym.
Dziś Święto Pracy, ale i jednocześnie ważna dla Polski rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej. W Warszawie w Łazienkach Królewskich odbędzie się Europejski Piknik.
PL Holdings S.àr.l. - spółka zależna funduszu Abris Capital Partners sprzedała wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP na rzecz podmiotu zależnego funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners, podał Abris
Do 2020 r. polski eksport wzrośnie o ponad jedną trzecią, a przedsiębiorcy będą coraz odważniej wchodzić na nowe, nieodkryte dotąd rynki - prognozują eksperci Grant Thornton w raporcie „Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy”
W związku z napływającymi sygnałami od konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników UOKiK i dzwoniącymi do konsumentów, na przykład w celu wypełnienia ankiety
W drugiej połowie kwietnia udział w nadchodzących wyborach prezydenckich zapowiadało 73% badanych. Faktyczna frekwencja w wyborach z reguły okazuje się jednak znacznie niższa niż deklarowana w sondażach.
Premier Ewa Kopacz ujawniła, kto obejmie tekę ministra sprawiedliwości. Będzie to Borys Budka.

  • o rządowym projekcie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komisja wnosi o uchwalenie projektu przez Sejm.
  • W dniach 14-15 kwietnia 2015 w hotelu Villa Verde w Zawierciu, Asseco Poland S.A. wraz z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zorganizowało trzecią edycję warsztatów merytorycznych dla służb IT oraz administratorów systemów informatycznych.
  • W dniu 23 kwietnia Komisja obradowała nad ustawą o bankach spółdzielczych. Teraz projekt ustawy został skierowany do II czytania. Zapraszamy do lektury notatki z posiedzenia.
  • Trwają prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. To wielka i skomplikowana ustawa. SGB-BANK zarejestrował się jako lobbysta.
  • Banki Spółdzielcze płacą podatki, które poprzez US zasilają budżety samorządowe, wspierają również lokalną społeczność realizując po części zadania samorządów, dają zatrudnienie członkom lokalnej społeczności, inwestują na terenie lokalnych społeczności - mówi Prezes Zbigniew Wielgosz z GBS w Barlinku
  • Posiedzenie w dniu 21 kwietnia. Podział składki na BFG po wycofaniu poprawek przez PO, PSL i SLD. Obejrzyj.
  • Zarówno Bank BPS, jak i banki spółdzielcze, korzystały z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego jako dostępnego instrumentu prawnego. Był on zawsze wykorzystywany w graniach prawa, tylko w sytuacjach koniecznych. Bank BPS i banki spółdzielcze nie posługiwały się nim niewspółmiernie
  • Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.
  • RCL przedstawia stanowiska zainteresowanych i zaproszonych do konsultacji stron w sprawie ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji. Wśród nich stanowisko KZBS, ZBP i SGB-BANKU

Aktualności zrzeszeń

o rządowym projekcie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komisja wnosi o uchwalenie projektu przez Sejm.
Już niedługo do prenumeratorów „Głosu Banków Spółdzielczych” trafi drugi w tym roku, marcowo-kwietniowy numer magazynu.
EACB informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. w Parlamencie Europejskim odbędzie czwarta edycja dnia poświęconego bankowości spółdzielczej, organizowanego przez Stowarzyszenie dzięki uprzejmości Patrizii Toia
Z Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze oraz z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Aktualności banków spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Toruniu wspiera toruński żużel już od 9 lat. Nie zamierza się z tego wycofywać. Podpisał kolejną sponsorską umowę
Bank Spółdzielczy w Poddębicach zakończył remont siedziby swojej Filii w Szadku w centrum miasta, Rynek 2.
Seminarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach – specyfika sektora bankowego (banki spółdzielcze)”, 20 maja 2015 roku
W zebraniu uczestniczyło 68 Delegatów oraz zaproszeni Goście, a wśród nich m.in. niezależny biegły rewident pan Maciej Kołodziejczak, przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej pani Danuta Twardowska oraz były Przewodniczący i Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych pan Eugeniusz Laszkiewicz.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane sektora bankowego - luty 2015 - pobierz
Dane miesięcznie sektora bankowego luty 2015 - pobierz xls

Rekomendacje i informacje KNF

KNF jednogłośnie nałożyła na 16 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z biur, za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group też ukarane
"Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION)".
w sprawie wskaźników dla funduszy własnych banków w okresie przejściowym wynikającym z rozporządzenia CRR

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.
W dzisiejszych czasach, kiedy szpiegostwo gospodarcze staje się zjawiskiem równie powszechnym jak strajki, a podmioty gospodarcze w większości przypadków nie mają przygotowanych metod i procedur reakcji, ryzyko ataku przez konkurencję może okazać się tragiczne w skutkach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, próbowano wyłudzić 1 877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln złotych. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r.
Rada Bankowości Elektronicznej ZBP przedstawia stanowisko dot. projektowanego dostępu dla podmiotów trzecich do rachunku bankowego w celu realizacji transakcji płatniczej zleconej przez klienta, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego ww. podmiotów.

Z innej beczki

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.
Już po raz czwarty 30 kwietnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Jazzu. Święto zostało wpisane w 2011 r. do oficjalnego kalendarza dni obchodzonych przez UNESCO i ONZ.

Ciekawe rzeczy w sieci

No właśnie, co właściwie oznacza słowo "Majówka"? I kto wymyślił grilla?

Artykuły nie tylko dla informatyków

22 maja 2015 r. Warszawa, Businessman Institute, Trakt Lubelski 40 A
Jest ono jednym z głównych filarów całościowego systemu bezpieczeństwa umożliwiającego funkcjonowanie banku i wspierającego jego rozwój.

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 30.04.2015 Informacje dnia NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech. Sprzedaż detaliczna w Niemczech zmniejszyła się w marcu br. o 2,3% m/m w ujęciu realnym. Konsensus rynkowy 0,4% m/m. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,5%. Konsensus rynkowy wynosił 3,2% r/r. BYTOM WAWEL CCC ELBUDOWA INDYKPOL GETINOBLE ALUMETAL CORMAY...

Prawo

Tabela zbieżności projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Parlament Europejski

Państwa członkowskie powinny zwiększyć swój wkład w programy przesiedleńcze
Kraje członkowskie powinny rozważyć wprowadzenie przepisów przeciwko sprzedaży bardzo taniego alkoholu.

Konferencje / Szkolenia

Tematyka wydarzenia poświęcona będzie nowoczesnym systemom i rozwiązaniom informatycznym dla departamentów Human Resources.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniach 14-15 kwietnia 2015 w hotelu Villa Verde w Zawierciu, Asseco Poland S.A. wraz z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zorganizowało trzecią edycję warsztatów merytorycznych dla służb IT oraz administratorów systemów informatycznych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport z działalności ABW w 2014 roku