Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

I nie będzie dążyć do połączenia z wiedeńską giełdą - zapowiada prezes Paweł Tamborski
Oznacza to, że obywatel Ukrainy będzie mógł nabyć dziennie ok. 220 dolarów, bądź ok. 173 euro. Bank centralny podkreślił jednocześnie, że ograniczenie to nie dotyczy osób, które spłacają kredyty walutowe.
Monika Fedorczuk, radca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podkreśla, że według danych GUS od 2011 roku ponownie mamy do czynienia z systematycznym wzrostem emigracji.
Spada bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu bezrobocie wyniosło 11,7 procent. To wynik zbliżony do prognoz ekonomistów.
Będzie zmiana w kodeksie karnym, która umożliwi zdefiniowanie przemocy stosowanej przez czyścicieli kamienic, a tym samym stworzenie możliwości karania ich za swoje działania.
Sąd Najwyższy Węgier uznał, że zmiany oprocentowania i stosowanie spreadu walutowego w kredytach denominowanych w walucie obcej są nieuczciwe.
Sprzedaż Rosji przez Francję dwóch, ultranowoczesnych jednostek przeznaczonych nie do działań obronnych, lecz zaczepnych wywołuje protesty wielu państw. Obaw nie kryją Gruzja, kraje bałtyckie, a także Stany Zjednoczone

Aktualności zrzeszeń

Zostały złożone poprawki związane z możliwością przekształcenia spółdzielni w spółki prawa handlowego. A.Domagalski: W naszym przekonaniu są to inicjatywy wywodzące się z wąskich kręgów osób ze spółdzielni, które pozbyły się już członków, natomiast została niewielka grupa i spory majątek do podziału.
Eksperci podczas panelu podkreślali atuty banków spółdzielczych. Zaliczyć do nich można ich otwartość na potrzeby klientów, indywidualne dopasowywanie oferty oraz krótszy czas oczekiwania na wydanie decyzji, co pozwala szybciej skorzystać z usług.
Bądźmy nie jak pojedyncze strzały, tylko jak pęk strzał, wówczas nikt nas nie złamie - mówi prezes Ryszard Lorek w artykule wstępnym Informatora, nawiązując tym do pozycji negocjacyjnej sektora wobec regulatorów.
15 września br. odbyła się konferencja oceniająca Program gwarancji de minimis. Banki Spółdzielcze i Bank BPS zostały docenione za swoje zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w Programie.

Aktualności banków spółdzielczych

Impreza jest kolejną edycją o charakterze międzynarodowym, na rzecz osób w starszym wieku. W turnieju rywalizowały ze sobą drużyny z Litwy i Stawisk
BS w Oleśnicy wprowadza autoryzację zmiany odbiorców. To dodatkowa ochrona klientów przed efektami złołliwego oprogramowania
Po raz drugi drogami i bezdrożami gminy Chorzele wędrowali młodzi ludzie na szlakach rajdu pieszego „Śladami Robespierre’a z Dąbrówki”. Finał rajdu zbiegał się dodatkowo z inscenizacją historyczną organizowaną w samych Chorzelach.
To Siatkarski Turniej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Koronowie. Jego celem jest zakup wózka do rugby dla Tomka Przybysza. Podczas Turnieju wystąpi zespół, w którym gra Tomek czyli JOKERS BYDGOSZCZ.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej). Ponadto funkcjonowało 567 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu...
W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec lipca 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Rekomendacje dla SKOK, kara dla Skarbu Państwa
To poradnik dla klientów banków. Kolejna pozycja edukacyjna KNF
Informacja dotycząca działań KNF w sprawie ubezpieczeń na życie powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Rada Ekspertów Spółdzielczych

W Magazynie znajdą Państwo wiele interesującej lektury. Kontynuujemy cykl o bezpieczeństwie. Tym razem piszemy o metodach ochrony przed fraudami oraz zabezpieczeniach przed napadami na placówki.
Temat spotkania wyniknął z kumulacji zmian legislacyjnych dotyczących sektora spółdzielczego i sektora banków spółdzielczych, co spowoduje konieczność daleko idącej ich reorganizacji.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Spada odsetek nieterminowych płatności wśród polskich firm
16 września rozpoczął się XV Kongres Gmin Wiejskich. W tym roku przebiega on pod hasłem „Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski". Witając gości Mariusz Poznański, Przewodniczący ZGW RP, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, że w niedalekiej przyszłości będą miały problemy z realizowaniem podstawowych usług dla mieszkańców. Jego zdaniem, mogą się...

Z innej beczki

Mała i średnia przedsiębiorczość wytwarza dziś ok. 60% unijnego PKB i generuje blisko 70% miejsc pracy w całej Unii. Mamy prawo oczekiwać od polityków i przywódców w całej Europie, aby byli oni gwarantami zaufania, spokoju i ładu, a także tworzyli warunki korzystne dla rozwoju naszego sektora.
Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września przez zastępcę Ludowego Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych Potiomkina ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej: zamieszczono tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego

Ciekawe rzeczy w sieci

Relacja z fajnej imprezy moto.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Model chmurowy może dla banków spółdzielczych stać się wielką szansą na znaczne podwyższenie standardów obsługi - mówi Andrzej Gibas, szef sektora Financial Services Industry (FSI) w polskim oddziale Microsoftu.
Do końca 2014 r. instytucje finansowe powinny dostosować się do Rekomendacji D w obszarze zarządzania technologiami informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego. Czasu zostało niewiele, a zalecenia przygotowane i rekomendowane przez KNF w wielu przypadkach wciąż są nierealizowane...

Fotoreportaże

8 września w siedzibie Asseco w Warszawie z okazji 10. rocznicy debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości Spółdzielczej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Puls Parkietu - rynek akcji

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym pogorszył się we wrześniu i wyniósł +3 (wobec +5 w sierpniu). Poprawę koniunktury przewiduje 17 % ankietowanych, a jej pogorszenie 14 %

Prawo

Uchwalona przez Sejm, 23 września będzie rozpatrywana przez Senat
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Parlament Europejski

Operacji refinansujące (TLTRO) mają przez dwa lata wzmacniać napływ kredytów do niefinansowego sektora prywatnego strefy euro.
W zeszłym tygodniu szefowie komisji PE przyjęli kalendarz przesłuchań kandydatów na nowych komisarzy – będą one trwały od 29 września do 7 października.

Konferencje / Szkolenia

Klient w centrum uwagi - Informatyka jako narzędzie realizacji strategii banku spółdzielczego

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Otwieramy cykl artykułów pod wspólnym hasłem „Wokół klienta” przedstawiając nowoczesne rozwiązania z dziedziny IT, których wdrożenie w banku spółdzielczym wspiera budowę przewagi konkurencyjnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport prof. Markowskiego do pobrania