Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że przetwórcy mają dominującą pozycję na rynku, a producenci zorganizowani są tylko w 1%.
To największa wypłata w historii tej instytucji. Dostana ją klienci SKOK "Wspólnota", których jest nieco ponad 100 tys. Trzymali w tej kasie depozyty o łącznej wartości 875 mln zł
Rzeczpospolita pisze, że Kreml rozpoczął przekazywanie sanatoriów należących do Ukrainy rosyjskim koncernom i ministerstwom
Sejm w łącznej dyskusji będzie pracować nad Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie fałszowania przez rosyjskich lekarzy dokumentacji medycznej ofiar katastrofy smoleńskiej
Jesteśmy w europejskiej czołówce pożyczających na bieżące wydatki. Jak wyliczyła firma doradcza PwC, Polska zajmuje 6. miejsce w UE pod względem relacji wartości zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych do PKB

  • Przeszkadza mi: brak jedności i zaangażowania we wspólne sprawy. Na pewno chciałabym zintegrować środowisko bankowo-spółdzielcze, żeby była jedność, wspólność działania wszystkich banków spółdzielczych i zrzeszających.
  • Żaneta Kowalska: Po wieloletniej współpracy z wieloma bankami, czy to jako dostawca, czy jako klient, jestem osobiście urzeczona bankami spółdzielczymi i w ogóle całą spółdzielczością w Polsce. W momencie, kiedy zaczęłam szukać kooperantów do wsparcia fundacji, temat spółdzielczości zaistniał w moim życiu
  • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje
  • Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji w zakresie uporządkowanej likwidacji banków.
  • Na początku 2014 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przeniósł centralę do nowej siedziby przy ulicy Waryńskiego. Wcześniej trzeba było jednak przeprowadzić generalny remont budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła muzyczna. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu "Nowoczesna tradycja".
  • Przez siedemnaście lat sektor banków spółdzielczych obchodził swoje Święto centralnie. W tym roku zmieniono jego formułę, co Świętu wyszło zdecydowanie na dobre.
  • Siedzibę Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z pełnym przekonaniem nazwać można nową. Choć znajduje się pod tym samym adresem, przy ul. Wojska Polskiego 4, jednak wygląd budynku oraz jego funkcjonalność zmieniły się nie do poznania
  • Dlaczego w Polsce wciąż obecna jest tendencja do narzucania siłowych rozwiązań sektorowi banków spółdzielczych
  • Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r. Oto najważniejsze spostrzeżenia i wnioski nadzorcy dotyczące banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Szczegółowe dane w raporcie KNF . Banki spółdzielcze: Wynik...

Aktualności zrzeszeń

Informujemy, że w zakładce Rada Ekspertów Spółdzielczych jest już do pobrania elektroniczna wersja czwartego, wakacyjnego numeru Magazynu BS.NET
Polski nie stać dziś na bezmyślne wejście do unii bankowej. Model centralnego sterowania lokalnymi finansami nie powinien być testowany na naszych portfelach - uważają uczestnicy konferencji Warsaw Enterprise Institute, poświęconej Unii Bankowej.
Z informacji prasowych wynika, że banki utrudniają korzystanie z usług bankowych przez osoby starsze posługujące się dowodem osobistym wydanym na czas nieoznaczony
Syndyk masy upadłości Gant Development otrzymał od Zarządu spółki informację o złożeniu do Prokuratury Okręgowej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonaniu nielegalnego wytransferowania w dniach 6 i 7 lipca br. praw majątkowych przysługujących Grupie Gant Development na rzecz spółki Phimage Limited z/s w Nikozji

Aktualności banków spółdzielczych

Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie przyłączył się do akcji "Szkoła z prawami dziecka". W jej ramach przyznano 6 Gwiazd Szeryfa
Bank Spółdzielczy w Księżpolu uruchomił pionierską w Europie usługę identyfikacji biometrycznej. Oferuje jedną z najbezpieczniejszych metod dostępu do środków zgromadzonymi na koncie.
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach to bank z długoletnią, bogatą tradycją i historią nierozerwalnie połączoną z historią Polski. Od 1904 roku przez 110 lat działalności NBS dał się poznać jako bank pewny, stabilny, uczciwy i przede wszystkim silnie związany z regionem swojego działania.
Jako następstwo stałego rozwoju nowoczesnych usług bankowych, od 1 lipca 2014 roku w bankomatach sieci SGB uruchomiliśmy usługę Dynamicznej Konwersji Waluty (DCC). - informuje Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Zalecenia: Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków;
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

W dniu 22 lipca odbyło się 222 posiedzenie KNF
KNF przedstawiła znowelizowane Rekomendacje
Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Celem zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co przyczynia się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce. Dokument wskazuje wspólne zasady dla...

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 4 Nr Magazynu w wersji elektronicznej
Problemy finansowe jednego z dwóch banków zrzeszających skłaniają do refleksji, co dalej z modelem zrzeszeń w Polsce - czy banki zrzeszające ostatecznie wybiorą IPS, czy model zrzeszenia zintegrowanego? KNF chce IPS-ów.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Ostateczny termin wejścia w życie Rekomendacji określono na dzień 31 marca 2015 roku. Pozornie (aż) dziewięć miesięcy to termin odległy, ale na bankach wymusza to działania w trybie absolutnie nadzwyczajnym i ekspresowym, jako że wdrożenie nowych zasad wymaga między innymi głębokich modyfikacji w centralnych systemach
Związek Banków Polskich, biorąc udział w pracach legislacyjnych, zgłaszał poprawki, mające na celu otwarcie dostępu do postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i minimalizację wykluczenia społecznego dłużnika.

Z innej beczki

Tak przynajmniej twierdził tworzący w XIX i XX w. architekt Jan Sas Zubrzycki. Swoje przekonanie przekuł w serię kościołów na terenie całego kraju. Inni tworzący w tym czasie architekci również mieli własną wizję narodowych form dla polskiej architektury.
Jak uczył św. Augustyn - to rozum jest ulubionym tworem Boga. To dzięki rozumowi mamy cywilizację, naukę, medycynę, twórczość, kulturę. W Polsce również.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły nie tylko dla informatyków

W Kaspersky Lab każdego dnia wykrywamy 300 tys. nowych przypadków złośliwego oprogramowania na całym świecie. Ono jest wszędzie, infekuje nasze komputery, próbuje ukraść nasze pieniądze czy zaszyfrować nasze dane i domagać się okupu za ich odszyfrowanie.
HiPay Fullservice poszerza swoją współpracę z SOFORT Banking i umożliwia wykonywanie bezpośrednich internetowych przelewów poprzez wszystkie swoje platformy

Fotoreportaże

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje

Puls Parkietu - rynek akcji

POLSKA Skonsolidowana strata netto grupy PKN Orlen w 2Q’14 roku wyniosła 5,2 mld PLN (wobec 207 mln straty rok wcześniej). Konsensus rynkowy (PAP) zakładał 314 mln zysku netto. Przychody grupy wzrosły do 28,651 mld zł (wobec 28,221 mld PLN rok wcześniej). Prognoza PAP wyniosła 28,254 mld PLN. Opublikowana strategia grupy na lata 2014-2017 zakłada...

Prawo

Projekt ustawy zmienia ustawę z 1997 r. – Prawo bankowe i inne akty prawne. Niektóre z tych zmian wykraczają poza zakres transpozycji lub implementacji prawa Unii.
Uchwała nr 40/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych

Parlament Europejski

Posłowie podkreślili także, że Ukraina razem z Gruzją i Mołdawią, mogą, w przyszłości, ubiegać się o członkostwo w UE.
Parlament Europejski oraz Europejski Bank Centralny nie miały jednolitego zdania w sprawie przyjęcia przez Litwę euro od 1 stycznia 2015 roku. Dziś opublikowano na stronach Komisji do spraw Monetarnych i Gospodarczych uzgodnioną opinię mniejszości w tej sprawie.

Konferencje / Szkolenia

4 września Wwa. Weryfikacja tożsamości w sektorach takich jak bankowość, administracja publiczna czy innych jest potrzebna do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniu 26 czerwca br. w Hotelu Gromada Lotnisko miał miejsce uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2014 r.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Jednym, choć nie jedynym sposobem działania na rzecz stabilności systemu bankowego, jest pełnienie przez bank centralny funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, lender of last resort.