Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Lepsza koniunktura na rynku i abolicja składkowa sprawiły, że o prawie 22 mld zł zmniejszyło się zadłużenie firm z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne - ujawnia "Rzeczpospolita".
1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci i rolnicy. Osoby te dotąd nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego. Pomoc ma być niezależna od dochodu w rodzinie.
Wskaźnik PMI dla Polski w marcu spadł do 54,8 pkt. z 55,1 pkt. w lutym. Zamówienia rosły, jednak w nieco słabszym tempie - podał HSBC
Koszty aneksji Krymu i działań na Ukrainie mogą sięgnąć w ciągu najbliższych 3-4 lat 200 miliardów dolarów - ostrzegł były minister finansów Rosji Aleksiej Kudrin podczas konferencji z okazji 15. rocznicy objęcia władzy przez prezydenta Władimira Putina.
Współpracę w zakresie świadczeń zdrowotnych, sektora publicznego i prywatnego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa, wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa - rekomenduje rządowi Konfederacja Lewiatan.
Aby uratować strefę euro, trzeba pozwolić Grecji z niej wyjść - takie stanowisko ws. sytuacji unii walutowej i Aten zajęli znani eksperci we wtorkowych wydaniach brytyjskich dzienników "Financial Times", "Guardian" i "Telegraph".
Sejmowa podkomisja do spraw SKOK-ów wystąpiła do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji związanej ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy wprowadzającej nadzór KNF-u nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo - Kredytowymi.

  • Naszym Czytelnikom, naszym Przyjaciołom z Banków Spółdzielczych, ludziom pięknie i mądrze myślącym, którzy nie uprawiając na salonach wielkiej polityki czynią dobrze wokół siebie, wszystkim im życzymy Wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Niech słońce i radość będą przy Was, a Wy jak zawsze nieście je dalej
  • Na wniosek PO ze składu Komisji odwołano posłankę Lidię Staroń. Posłanka wydaje oświadczenie stwierdzające, że to swoisty mobbing. Przedstawiamy zapis posiedzenia
  • W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone ustawie o bankach spółdzielczych. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji
  • Przyłączamy się do rozpoczętej przez KZBS akcji uświadamiającej i popieramy ją. Banki Spółdzielcze to nie kasy. Nie dajmy mediom wprowadzać ludzi w błąd. Trzeba informować Klientów w placówkach i na stronach internetowych!
  • Przedstawiamy sejmowy stenogram z pierwszego czytania ustawy o bankach spółdzielczych. Zawarte są w nim wypowiedzi klubów poselskich oraz omówienie ustawy przedstawione przez wiceminister finansów Izabelę Leszczynę.
  • O niskich stopach, deflacji, wyzwaniach w działalności Banku i o nowych regulacjach rozmawiamy z Prezesem Zarządu GBS Banku Zbigniewem Wielgoszem. "Klienta traktujemy jak dobrego znajomego" - mówi Prezes.
  • Wykład przygotowany przez Czesławę Kosturek dla Banku Spółdzielczego w Poddębicach na obchody Ćwierćwiecza Wolności. Starszym ku przypomnieniu, młodym ku nauce.
  • Chciałem poprzeć ideę obowiązkowej przynależności. Chciałem zwrócić uwagę, że te spółdzielnie, które nie będą należały do Krajowej Rady Spółdzielczej, nie będą płaciły składek, a mimo wszystko będą korzystały z dobrodziejstw działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, i to nie jest sprawiedliwe.
  • Dnia 10 marca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Poddębicach obchodził doniosły Jubileusz 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach. To wspaniałe święto stworzyło okazję do świętowania i zabawy, ale również do refleksji.

Aktualności zrzeszeń

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosił BS-y zrzeszone z BPS do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Bank BPS zajął 1. miejsce zarówno w rankingu kredytów z minimalnym wkładem własnym, jak i przy wniesionym wyższym wkładzie własnym.
Bank BPS udziela kredytów dla segmentu wspólnot mieszkaniowych od 2006 roku. Bieżąca oferta obejmuje 20-letni okres kredytowania z minimalną kwotą kredytu 10 tys. złotych i okresem karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
Nawołuje na swoim blogu wicepremier Janusz Piechociński

Aktualności banków spółdzielczych

Jak dowiaduje się BS.Net, społeczność muzułmańska otwiera sieciowy bank spółdzielczy w Polsce. Będzie on oparty o zasadę szariatu.
W ciechanowskim oddziale Polskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Warszawskiej 52 zainstalowany został bankomat z funkcją wpłatomatu.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Mieczysław Maślanka - Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie oraz Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Od kilku lat zarząd Banku Spółdzielczego w Chorzelach wysyła swoim klientom kartki świąteczne z życzeniami z okazji Wielkanocy. Ale takich kartek do tej pory nikt jeszcze tu nie otrzyma

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Sytuacja w sektorze bankowym styczeń 2015- pdf
Dane sektora bankowego - styczeń 2015 r. - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Euroimplant SA, Ideon SA, Cash Flow SA, Clean&Carbon Energy SA, Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz Gant Development SA 25 marca 2015 r. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)...
Komisja zapoznała się z propozycją UKNF dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe.
Poziom stóp procentowych w Polsce i na świecie jest obecnie rekordowo niski. Zaciągając zobowiązania kredytowe, w tym długoterminowe, klienci mają skłonność do zwracania uwagi głównie na wysokość bieżącej raty

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Nadzorca i minister finansów jako ustawodawca próbują wprowadzać ponadproporcjonalne obciążenia dla mniejszych podmiotów bankowych. Ograniczają w ten sposób ich konkurencyjność i przyszły rozwój.
Propozycja finansowania przez BFG przejęcia przez banki zagraniczne polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest zaskakująca i niepokojąca. Jedynie bowiem sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i sektor banków spółdzielczych nadal pozostają w polskich rękach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Polacy coraz częściej płacą kartami płatniczymi – w IV kwartale 2014 roku przeprowadzili blisko 740 mln tego rodzaju operacji, to o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej korzystają z kart zbliżeniowych, których liczba, według szacunku, przekroczyła ostatnim kwartale ubiegłego roku 25 mln, o 25 proc. więcej niż w IV kwartale 2013 roku.
Sąd oddalił skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skierowane przeciwko Bankowi powództwo o ustalenie, że postanowienia umowy kredytu odsyłające do tabel kursów są abuzywne

Z innej beczki

- Dlaczego są schody do nieba, a do piekła autostrada? - Kwestia natężenia ruchu.
Sprawa tak życia, jak i śmierci Adolfa Hitlera była i wciąż jest dyskutowana. 30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, popełnił on samobójstwo.

Ciekawe rzeczy w sieci

Kształtuje się nowa koncepcja rozwiązania problemu kredytów we frankach. Będzie dla banków kosztowna. Przewiduje ona stopniowe przewalutowywanie kredytów na złote z funduszy odkładanych przez najbliższe lata przez banki

Artykuły nie tylko dla informatyków

Bank Spółdzielczy we Wschowej otrzymał wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu
W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy kampanię atakującą tylko polskich użytkowników Internetu za pomocą wiadomości e-mail zawierających złośliwe oprogramowanie. Pobiera ono bota o nazwie Betabot

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 01.04.2015 Informacje dnia CHINY Indeks PMI dla sektora przemysłowego w Chinach. Marcowe dane pokazały wzrost wskaźnika określającego koniunkturę w sektorze przemysłowym ChRL, który wyniósł 50,1 pkt., wobec 49,9 pkt. miesiąc wcześniej. Dane te znalazły się powyżej konsensusu rynkowego, który wynosił 49,7 pkt. SEKTOR BANKOWY...

Prawo

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 19 marca, opinia KZBS
Na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe oświadczenia

Parlament Europejski

Czy kraje UE powinny nadal zmieniać czas z zimowego na letni? Posłowie rozmawiali z ekspertami o wadach i zaletach tej zmiany.
Zakończyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona kulturze i przemysłom kreatywnym.

Konferencje / Szkolenia

Seminarium NBP. Prezentuje: Grzegorz Hałaj – Europejski Bank Centralny. 10 kwietnia 2015 r. Warszawa

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Usługa nowoczesnej e-bankowości przygotowywana do udostępnienia klientom Banków Spółdzielczych w ramach Centrum Usług Internetowych Asseco Poland S.A. to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Artykuł 19 wymaga, aby członkowie Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego działali niezależnie i obiektywnie w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracali się o instrukcje do instytucji lub organów Unii, rządów państw członkowskich, innych podmiotów publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmowali takich instrukcji.