Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Tylko frank od kilku dni drożeje. Pozostałe waluty wykazują trend spadkowy. W ostatnim dniu tygodnia o godzinie 11-tej za franka szwajcarskiego płacono 4,0251 złotego.
Nie weźmiemy udziału w spotkaniu z Prezydentem RP w Muzeum Powstania poprzedzającym obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego - pisze grupa powstańców.
Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wezwał Jacka Kurskiego, prezesa TVP, do zaprzestania manipulacji i łamania przepisów ustawy medialnej
Tematami rozmów szefowych rządów były m.in. sytuacja Polaków na Wyspach w związku z Brexitem. Nic z nich nie wyniknęło.
Dyrektorzy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego będą powoływani przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W skład Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego też wejdzie członek mianowany przez ministra
W ciągu 2 lat liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON wzrosła o 109 tys. Jest to głównie zasługa spółek prawa handlowego, co oznacza, ze przedsiębiorczość w Polsce nie tylko wzrasta, ale też ulega profesjonalizacji
Główna stopa procentowa w Polsce pozostanie bez zmian w 2016 r., w 2017 r. wzrośnie do 1,80 proc., a w 2018 r. do 2,80 proc. – prognozuje agencja ratingowa Fitch. Fitch spodziewa się również osłabienia złotego wobec dolara do 4,04 na koniec 2016 r. oraz do 4,16 na koniec 2017 r.

Analitycy Banku BPS S.A.

Jeśli zadłużenie rośnie w obecnych warunkach gospodarczych, to jak będzie kształtować się w czasie wyzwań związanych z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, kłopotów sektora bankowego w strefie euro lub też zaostrzenia polityki pieniężnej (stopy procentowe EBC nie będą wiecznie niskie)?
  • System ochrony oparty jest na dwóch filarach: wzajemnym zaufaniu i wzajemnej kontroli. Jednocześnie banki zrzeszone w ramach Systemu Ochrony posiadają autonomię, tworząc jedność w różnorodności.
  • Jeśli zadłużenie rośnie w obecnych warunkach gospodarczych, to jak będzie kształtować się w czasie wyzwań związanych z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, kłopotów sektora bankowego w strefie euro lub też zaostrzenia polityki pieniężnej (stopy procentowe EBC nie będą wiecznie niskie)?
  • Chwila przerwy, chwila wakacyjnego oddechu czyli kolejny fascynujący fotoreportaż Czesławy Kosturek z niezwykłej podróży. Krok po kroku po Makaronezji. Widoki, kolory, emocje, smaki. Świetne opisy, zwyczaje, odczucia - specjalnie dla czytelników Bs.net.
  • I kw. 2016 r. był pierwszym pełnym kwartałem sprawozdawczym instytucjonalnych systemów ochrony, co pozwala na sformułowanie pierwszych spostrzeżeń. Liczba uczestników systemów ochrony ciągle rośnie. Spośród 560 banków spółdzielczych 440 banków na koniec marca 2016 było uczestnikami IPS
  • Charakterystyczne jest niestety dla "dobrej zmiany", że obowiązujące prawo ma ona w niepoważaniu, czego przykładem jest cała ta sprawa. Wydaje się, że to już walka na śmierć i życie, z pominięciem wszelkich reguł, walka personalna, chęć oskarżenia i odwet za SKOK oraz walka o stanowiska w UKNF.
  • W bieżącym miesiącu zakończyła się akcja #KontoJakChcesz promująca nowoczesne produkty oparte na innowacyjnym rozwiązaniu bankowości elektronicznej.
  • Dziś grupy hakerskie to zespoły ludzi, które w ściśle określonym celu, atakują instytucje, banki, a nawet uderzają w newralgiczne dla państw ośrodki. Pozostaje pytanie czy taką, mówiąc trochę żartobliwie, „grupą docelową” mogą być banki spółdzielcze. Odpowiedź nasuwa się sama.
  • W dniu 16 lipca 2016 roku w Lipce odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 65 – lecia powstania Banku Spółdzielczego w Lipce. Był to jednocześnie uroczysty finał wszystkich przedsięwzięć jubileuszowych banku, które miały miejsce w ostatnim roku.
  • Obecnie, w warunkach stabilizacji ratingu, nasza waluta ma szansę na odrobienie części strat, szczególnie, jeśli na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym Rady Europejskiego Banku Centralnego (czwartek, 21 lipca br.) zostanie utrzymana dotychczasowa, wyjątkowo łagodna polityka pieniężna w strefie euro. A szanse na to są duże.

Aktualności zrzeszeń

System ochrony oparty jest na dwóch filarach: wzajemnym zaufaniu i wzajemnej kontroli. Jednocześnie banki zrzeszone w ramach Systemu Ochrony posiadają autonomię, tworząc jedność w różnorodności.
W najnowszym magazynie "Tęcza Polska" z Anną Zwierzchowską, prezesem Banku Spółdzielczego w Tarczynie rozmawia Mieczysław Wodzicki. Rozmowa dotyczy nowego zrzeszenia apeksowego, jakie chce powołać do życia grupa banków spółdzielczych
I kw. 2016 r. był pierwszym pełnym kwartałem sprawozdawczym instytucjonalnych systemów ochrony, co pozwala na sformułowanie pierwszych spostrzeżeń. Liczba uczestników systemów ochrony ciągle rośnie. Spośród 560 banków spółdzielczych 440 banków na koniec marca 2016 było uczestnikami IPS
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie okresu spłaty należności za nieruchomości rolne nabyte w latach 2013-2015 w ramach pierwszeństwa w nabyciu.

Aktualności banków spółdzielczych

W dniu 1 lipca 2016 roku Bank Spółdzielczy w Dynowie otworzył Punkt Obsługi Klienta w Krasiczynie
Profesjonalizm biegaczy, pozytywna energia i wsparcie sponsorów, w tym Banku Spółdzielczego w Raciborzu pomogło zrealizować niezwykłą sztafetową pielgrzymkę biegową z Kietrza do Rzymu.
Po raz kolejny powiększy się grono laureatów loterii promocyjnej ESBANKU BANKU Spółdzielczego – w lipcu ruszyła bowiem XI edycja ZŁOTEJ LOKATY. Tym razem nagrodą główną jest samochód osobowy marki Nissan Note.
Już po raz 22. odbył się Folklorystyczny Festyn upamiętniający wybitnego artystę ludowego Ziemi Iłżeckiej Józefa Myszkę. W iłżeckim Amfiteatrze odbyły się prezentacje artystów ludowych. Wśród sponsorów BS w Iłży.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

NBP - czerwiec 2016 r.
Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Maj 2016

Rekomendacje i informacje KNF

Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2016 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych. Zagrożeniem jest Brexit
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 22 lipca 2016 r. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich (SKOK „Skarbiec”).
KNF jednogłośnie nałożyła na 14 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 9 biur i 500 złotych na 5 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Kwestie obciążeń banków spółdzielczych, wynikających między innymi ze nowelizowanej ustawy o BFG i restrukturyzacji oraz wprowadzenia systemu IPS , poszukiwania przez banki nowych źródeł przychodów i potencjału do rozwoju, relacji pomiędzy Bankami Zrzeszającymi a IPS oraz zapobiegania kryzysom w sektorze i lustracji były przedmiotem lutowego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych
W dniu 29 lutego w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej odbyła się kolejna debata Rady Ekspertów Spółdzielczych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Lipcowa analiza Monitora Bankowego wskazuję na stabilizację w obszarze poszczególnych indeksów badania. Główny indeks Pengab niemalże utrzymał poziom z poprzedniej analizy 18.3 punktów (wzrost o 0.1 pp).
Przedmiotowa ustawa przewiduje przede wszystkim wprowadzenie, poprzez zmiany w Prawie Bankowym, nowej odmiany rachunku bankowego, określonej jako rachunek rodzinny

Z innej beczki

Kształciła mnie matka na historii świadka. - Byliśmy innym społeczeństwem, ale coś się z nami stało...Daliśmy się na siebie naszczuć.
Według jednego z inżynierów pracujących przy budowie systemu PESEL, informatycy podczas tworzenia systemu odkryli i wynaleźli coś na kształt dzisiejszej sieci z zestawem protokołów TCP/IP

BlueNet dla sektora BS

Audyt jeśli ma być miarodajny, nie powinien odbiegać od przyjętych norm i zasad. W innym przypadku ocena jest subiektywna, traci na znaczeniu i nie stanowi wartości dla instytucji audytowanej.
Dziś grupy hakerskie to zespoły ludzi, które w ściśle określonym celu, atakują instytucje, banki, a nawet uderzają w newralgiczne dla państw ośrodki. Pozostaje pytanie czy taką, mówiąc trochę żartobliwie, „grupą docelową” mogą być banki spółdzielcze. Odpowiedź nasuwa się sama.

Artykuły nie tylko dla informatyków

09 lipca 2016 InterRisk zorganizował Webinarium na temat Bank Skutecznym Multiagentem, w spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób, zainteresowanych oferowaniem ubezpieczeń MSP poprzez Banki.
Jak podaje czołowe pismo motoryzacyjne - Motor, w rankingu ubezpieczycieli z najmniejszą liczbą skarg na polisy komunikacyjne - Concordia Ubezpieczenia zajęła drugie miejsce.

Fotoreportaże

Chwila przerwy, chwila wakacyjnego oddechu czyli kolejny fascynujący fotoreportaż Czesławy Kosturek z niezwykłej podróży. Krok po kroku po Makaronezji. Widoki, kolory, emocje, smaki. Świetne opisy, zwyczaje, odczucia - specjalnie dla czytelników Bs.net.

Puls Parkietu - rynek akcji

Informujemy, że od dnia 20 lipca 2016 r. Bank BPS S.A. za pośrednictwem wskazanych 14 Oddziałów pośredniczy w świadczeniu usług maklerskich jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej DM). Bank BPS S.A. został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych (dalej AFI) w dniu 5 lipca...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego
Charakterystyczne jest niestety dla "dobrej zmiany", że obowiązujące prawo ma ona w niepoważaniu, czego przykładem jest cała ta sprawa. Wydaje się, że to już walka na śmierć i życie, z pominięciem wszelkich reguł, walka personalna, chęć oskarżenia i odwet za SKOK oraz walka o stanowiska w UKNF.

Parlament Europejski

Madryt i Rzym starają się przejąć schedę po Brytyjczykach i zostać gospodarzami dla unijnych agencji, które do tej pory miały swoje siedziby w Wlk. Brytanii. Nowe kraje członkowskie mogą zostać z niczym.
Szkoci zapowiadają podjęcie przygotowawczych kroków do referendum. Jednocześnie brytyjska premier Theresa May obiecuje, że Brexit nie przywróci kontroli na granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Konferencje / Szkolenia

Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r.

Razem z Asseco

W bieżącym miesiącu zakończyła się akcja #KontoJakChcesz promująca nowoczesne produkty oparte na innowacyjnym rozwiązaniu bankowości elektronicznej.
Nowe konsorcjum branżowe wprowadza otwarte standardy dla mobilnych podpisów elektronicznych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Polski rynek nieruchomości Raport Metrohouse i Expandera lipiec 2016 Pobierz cały Raport Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, wyczerpanie się puli środków w programie MdM miało znaczący wpływ na rynek nieruchomości w czerwcu. Osoby zainteresowane skorzystaniem z preferencyjnego...