Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego - podał bank w komunikacie prasowym.
Pierwszy dzień miesiąca przynosi względny spokój na rynkach walutowych. Kursy podstawowych walut zmieniają się nieznacznie. Od dłuższego czasu słabnie euro i dzisiaj utrzymuje swoje notowania na poziomie 4,07 złotego.
Analitycy banku Goldman Sachs twierdzą, że znane złoża złota wyczerpią się za 20 lat. Nie znaleziono nowych.
ZUS ma tymczasowego szefa. Premier Ewa Kopacz powołała w środę Elżbietę Łopacińską do pełnienia obowiązków prezesa Zakładu.
1 kwietnia wchodzi w życie tzw. Rekomendacja U. Aby móc dalej zarabiać na polisach dołączanych do kredytów. bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych,
W maju, 11 osób będzie ubiegać się o urząd prezydenta. We wtorek PKW zarejestrowała ostatnich kandydatów, którzy zebrali co najmniej 100 tys. podpisów poparcia dla swojej kandydatury.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie domniemanego zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych Michała Kamińskiego jako posła do Parlamentu Europejskiego.

  • Naszym Czytelnikom, naszym Przyjaciołom z Banków Spółdzielczych, ludziom pięknie i mądrze myślącym, którzy nie uprawiając na salonach wielkiej polityki czynią dobrze wokół siebie, wszystkim im życzymy Wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Niech słońce i radość będą przy Was, a Wy jak zawsze nieście je dalej
  • Na wniosek PO ze składu Komisji odwołano posłankę Lidię Staroń. Posłanka wydaje oświadczenie stwierdzające, że to swoisty mobbing. Przedstawiamy zapis posiedzenia
  • W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone ustawie o bankach spółdzielczych. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji
  • Przyłączamy się do rozpoczętej przez KZBS akcji uświadamiającej i popieramy ją. Banki Spółdzielcze to nie kasy. Nie dajmy mediom wprowadzać ludzi w błąd. Trzeba informować Klientów w placówkach i na stronach internetowych!
  • Przedstawiamy sejmowy stenogram z pierwszego czytania ustawy o bankach spółdzielczych. Zawarte są w nim wypowiedzi klubów poselskich oraz omówienie ustawy przedstawione przez wiceminister finansów Izabelę Leszczynę.
  • O niskich stopach, deflacji, wyzwaniach w działalności Banku i o nowych regulacjach rozmawiamy z Prezesem Zarządu GBS Banku Zbigniewem Wielgoszem. "Klienta traktujemy jak dobrego znajomego" - mówi Prezes.
  • Wykład przygotowany przez Czesławę Kosturek dla Banku Spółdzielczego w Poddębicach na obchody Ćwierćwiecza Wolności. Starszym ku przypomnieniu, młodym ku nauce.
  • Chciałem poprzeć ideę obowiązkowej przynależności. Chciałem zwrócić uwagę, że te spółdzielnie, które nie będą należały do Krajowej Rady Spółdzielczej, nie będą płaciły składek, a mimo wszystko będą korzystały z dobrodziejstw działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, i to nie jest sprawiedliwe.
  • Dnia 10 marca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Poddębicach obchodził doniosły Jubileusz 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach. To wspaniałe święto stworzyło okazję do świętowania i zabawy, ale również do refleksji.

Aktualności zrzeszeń

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosił BS-y zrzeszone z BPS do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Bank BPS zajął 1. miejsce zarówno w rankingu kredytów z minimalnym wkładem własnym, jak i przy wniesionym wyższym wkładzie własnym.
Bank BPS udziela kredytów dla segmentu wspólnot mieszkaniowych od 2006 roku. Bieżąca oferta obejmuje 20-letni okres kredytowania z minimalną kwotą kredytu 10 tys. złotych i okresem karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
Nawołuje na swoim blogu wicepremier Janusz Piechociński

Aktualności banków spółdzielczych

Nowy program w ramach kredytów z dopłatą z WFOŚiGW w Łodzi, obejmuje finansowanie podłączenia do miejskich i gminnych sieci kanalizacyjnych prywatnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.
Jak dowiaduje się BS.Net, społeczność muzułmańska otwiera sieciowy bank spółdzielczy w Polsce. Będzie on oparty o zasadę szariatu.
W ciechanowskim oddziale Polskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Warszawskiej 52 zainstalowany został bankomat z funkcją wpłatomatu.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Mieczysław Maślanka - Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie oraz Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Sytuacja w sektorze bankowym styczeń 2015- pdf
Dane sektora bankowego - styczeń 2015 r. - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Cześć banków może nie wypłacić ubiegłorocznych zysków akcjonariuszom. KNF wyśle w tej sprawie wytyczne do tych, które udzieliły najwięcej kredytów walutowych.
Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Euroimplant SA, Ideon SA, Cash Flow SA, Clean&Carbon Energy SA, Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz Gant Development SA 25 marca 2015 r. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)...
Komisja zapoznała się z propozycją UKNF dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Nadzorca i minister finansów jako ustawodawca próbują wprowadzać ponadproporcjonalne obciążenia dla mniejszych podmiotów bankowych. Ograniczają w ten sposób ich konkurencyjność i przyszły rozwój.
Propozycja finansowania przez BFG przejęcia przez banki zagraniczne polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest zaskakująca i niepokojąca. Jedynie bowiem sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i sektor banków spółdzielczych nadal pozostają w polskich rękach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Polacy coraz częściej płacą kartami płatniczymi – w IV kwartale 2014 roku przeprowadzili blisko 740 mln tego rodzaju operacji, to o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej korzystają z kart zbliżeniowych, których liczba, według szacunku, przekroczyła ostatnim kwartale ubiegłego roku 25 mln, o 25 proc. więcej niż w IV kwartale 2013 roku.
Sąd oddalił skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skierowane przeciwko Bankowi powództwo o ustalenie, że postanowienia umowy kredytu odsyłające do tabel kursów są abuzywne

Z innej beczki

- Dlaczego są schody do nieba, a do piekła autostrada? - Kwestia natężenia ruchu.
Sprawa tak życia, jak i śmierci Adolfa Hitlera była i wciąż jest dyskutowana. 30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, popełnił on samobójstwo.

Ciekawe rzeczy w sieci

Już ponad 200 mld zł wynosi zadłużenie Polaków z tytułu złotowych kredytów na nieruchomości. Ostatnie miesiące nie są łaskawe dla tego rynku, z miesiąca na miesiąc rośnie on w coraz wolniejszym tempie.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Bank Spółdzielczy we Wschowej otrzymał wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu
W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy kampanię atakującą tylko polskich użytkowników Internetu za pomocą wiadomości e-mail zawierających złośliwe oprogramowanie. Pobiera ono bota o nazwie Betabot

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 01.04.2015 Informacje dnia CHINY Indeks PMI dla sektora przemysłowego w Chinach. Marcowe dane pokazały wzrost wskaźnika określającego koniunkturę w sektorze przemysłowym ChRL, który wyniósł 50,1 pkt., wobec 49,9 pkt. miesiąc wcześniej. Dane te znalazły się powyżej konsensusu rynkowego, który wynosił 49,7 pkt. SEKTOR BANKOWY...

Prawo

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 19 marca, opinia KZBS
Na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe oświadczenia

Parlament Europejski

Czy kraje UE powinny nadal zmieniać czas z zimowego na letni? Posłowie rozmawiali z ekspertami o wadach i zaletach tej zmiany.
Zakończyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona kulturze i przemysłom kreatywnym.

Konferencje / Szkolenia

Seminarium NBP. Prezentuje: Grzegorz Hałaj – Europejski Bank Centralny. 10 kwietnia 2015 r. Warszawa

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Usługa nowoczesnej e-bankowości przygotowywana do udostępnienia klientom Banków Spółdzielczych w ramach Centrum Usług Internetowych Asseco Poland S.A. to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Artykuł 19 wymaga, aby członkowie Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego działali niezależnie i obiektywnie w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracali się o instrukcje do instytucji lub organów Unii, rządów państw członkowskich, innych podmiotów publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmowali takich instrukcji.