Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2014 r. był realnie wyższy o 3,3% w porównaniu z 2013 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Znacznie umocnił się pozytywny wpływ popytu krajowego na wzrost PKB przy ujemnym wpływie popytu zagranicznego.
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła we wtorek uchwałę, w której uznała Rosję za agresora, a separatystyczne republiki, Doniecką i Ługańską, za organizacje terrorystyczne.
31 proc. deklarujących udział w wyborach parlamentarnych chce oddać głos na PO; na reprezentantów PiS razem z Solidarną Polską i Polską Razem zagłosowałoby 27 proc. - wynika ze styczniowego badania TNS Polska.
W tym 192 412 chłopców i 181 899 dziewczynek - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W liczbie urodzeń przoduje woj. mazowieckie (56 922 dzieci), a na drugim końcu zestawienia jest woj. opolskie (8 552) i woj. lubuskie (9 796).
Agencja Standard & Poor’s poinformowała w poniedziałek o obniżeniu ratingu kredytowego Rosji z inwestycyjnego BBB- do BB+, czyli poziomu spekulacyjnego, inaczej zwanego śmieciowym z prognozą negatywną
Z 23 na 19 miejsce w Europie awansowała Polska w Indeksie Wolności Gospodarczej Heritage Foundation i The Wall Street Journal. W światowym zestawieniu jesteśmy na 42 miejscu. Rok temu byliśmy na 50. miejscu.
Stopa bezrobocia w grudniu 2014 r. wyniosła 11,5 proc. wobec 11,4 proc. w listopadzie 2014 r. - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
  • Domagamy się od kompetentnych władz poważnego potraktowanie wszystkich dotychczas złożonych w tej sprawie przez KZBS i całe środowisko banków spółdzielczych wniosków i sygnalizacji.
  • W 1913 r. Adolf Loos stwierdził, że ornament winny jest historycznej zbrodni na kulturze...Ale pewne zbrodnie można rozgrzeszyć.
  • Dyrektywa CRDIV/CRR i projekt ustawy o bankach spółdzielczych zajmowały uwagę sektora banków spółdzielczych przez co najmniej ostatnie trzy lata. Dużo to i mało.
  • Jan Grzesiek, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Członek Zarządu KZBS wystosował pismo do Parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego z prośbą o zajęcie się kwestią zasad naliczania oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze rolnikom.
  • Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazały się dokumenty związane z ustawą, które zostały skierowane do Rady Ministrów. Dokumenty są datowane na 16 stycznia 2015 r.
  • Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)
  • Projekt ustawy mającej określić ustrój banków spółdzielczych i banków zrzeszających przybiera wciąż nowe formy. Zmienia się jak w kalejdoskopie. Po zaakceptowanym przez sektor stanowisku z lutego 2014 roku, uwzględniającym postulaty i rozwiązania przyjęte przez środowisko podlega nieustannym przeróbkom
  • Należy wskazać, że w trakcie prac nad ustawą usunięcie z projektu przepisów zrzeszenia zintegrowanego postulował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ocenie którego środowisko bankowości spółdzielczej nie przeprowadziło rzetelnej analizy kosztów i korzyści ekonomicznych

Aktualności zrzeszeń

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Zdzisława Kupczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, oraz Pana Artura Adamczyka na stanowisko Członka Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA,
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
SGB-Bank zaprezentował wyniki finansowe oraz strategie banku i Grupy na najbliższe lata.
SGB-Bank S.A. wypracował ok. 60 mln zł zysku brutto i ok. 50 mln zł netto w 2014 r., poinformował prezes banku Ryszard Lorek. Natomiast zysk całej Grupy, zrzeszającej ponad 200 banków spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej, zamknął się kwotą ponad 300 mln zł netto.

Aktualności banków spółdzielczych

Ukazał się już Łomżyński Informator Kulturalny 2015. Kompendium wiedzy o wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, które odbędą się na terenie Miasta i Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku.
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem podjął inicjatywę podnoszenia świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska we współpracy ze szkołami.
Organizatorem i pomysłodawcą meczu już po raz trzeci był Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach, bankowcy rzucili wyzwanie kadrze Parlamentarzystów (II edycja) oraz drużynie lokalnego klubu żużlowego Start Gniezno (I edycja).
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu kończy 65 lat. Z tej okazji skierował do klientów ofertę specjalnej Jubileuszowej Lokaty. Polecamy film reklamowy Banku.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Listopad 2014 - pobierz pdf
Dane sektora bankowego - listopad 2014

Rekomendacje i informacje KNF

NIK dobrze ocenia pracę KNF
Informacja o oprocentowaniu depozytów w bankach komercyjnych
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że First International Traders Dom Maklerski SA nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Jak to właściwie jest z tą spółdzielczością? Jaki wpływ na działanie banku mają jego właściciele? Czy respektowane są ich prawa i czy można je ustawowo ograniczać? Co może zarząd, a co należy do kompetencji innych organów? I czy w ogóle jest sens bycia udziałowcem banku spółdzielczego?
Pobierz 6 Nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Proponowane bankom działania mają na celu ułatwienie klientom zachowania stabilności finansowej poprzez obniżenie lub racjonalizację obciążeń wynikających ze zmienności kursu walutowego.
Po zaskakującej decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego z zeszłego tygodnia o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego świat finansów wpadł w duże zakłopotanie.

Z innej beczki

W 1913 r. Adolf Loos stwierdził, że ornament winny jest historycznej zbrodni na kulturze...Ale pewne zbrodnie można rozgrzeszyć.
Nie zapomnij. Uśmiechnij się i pokaż swoim dziadkom, że o nich pamiętasz.

Ciekawe rzeczy w sieci

Nowe miejsce w sieci poświęcone bankowości spółdzielczej. Blog bankowca spółdzielcy, fana rdzennej ideologii i opartego na niej przywództwa, zarządzania, organizacji oraz budowania marki

Artykuły nie tylko dla informatyków

Piotr Witczak poleca: pokaz skutecznych metod jakimi posługują się cyberprzestepcy. W przystępny i żartobliwy sposób porady co z "tym" zrobić.
Jak co roku Gazeta Bankowa zaprasza do udziału w konkursach technologicznych. Termin nadesłania zgłoszeń - 31 stycznia 2015 r.

Fotoreportaże

Konferencje Union Investment podsumowują współpracę z sektorem. Mają też wartość dodaną. To wykłady i dyskusje na aktualne tematy. Tym razem takim tematem był IPS w Niemczech i propozycja polskiego modelu IPS w SGB.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 27.01.2015 Informacje dnia KGHM SEKTOR BANKOWY ERBUD ELEKTROTI Strategia KGHM na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040 roku oparta jest na 3 głównych filarach: Rozwój Bazy Zasobowej Rozwój Aktywów Produkcyjnych Produkcja Podstawowe założenia produkcyjno-ekonomiczne dla Grupy (z uwzględnieniem 55% udziału w projekcie Sierra...

Prawo

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od – szeroko rozumianych – pożyczek. Polegają one na modyfikacji istniejących przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji

Parlament Europejski

Każdego dnia prawie jedną piątą wszystkich środków publicznych w Europie pochłaniają oszustwa podatkowe. To są też twoje pieniądze – przypomina Komisja Europejska
Technologie służące inwigilacji przeżywają swój renesans na całym świecie. Bardzo prawdopodobne jest, że zaszkodzą nam i naszym strategicznym interesom, wpadając w obce ręce

Konferencje / Szkolenia

Dla kadry banków spółdzielczych konferencja jest bezpłatna.Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)

Analizy, raporty, projekty ustaw

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – STYCZEŃ 2015 Utrzymująca się stabilizacja w ofertach kredytów hipotecznych to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego. Mimo zawirowań na rynkach międzynarodowych czynnikiem sprzyjającym stabilizacji na rynku wewnętrznym...