Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Księża i biskupi mogą wydawać moralne sądy, ale muszą rozumieć, że państwo jest neutralne światopoglądowo. Jeśli ktoś łamie tę zasadę, musi się liczyć z konsekwencjami. Niezależnie od tego, kto go broni
W Wyborczej Biz analiza założeń do projektu ustawy antylichwiarskiej. Autor, Jarosław Chęciński zwraca uwagę na parę istotnych spraw. Jego zdaniem nowe regulacje uderzą w firmy udzielające pożyczek średnio i długoterminowych, z niskimi ratami i długim okresie spłaty.
Puls Biznesu o dobrym pomyśle resortu gospodarki, aby rozwijać szkolnictwo zawodowe. Rząd chce nawet na to dać 200 mln zł. Pomysł jest taki, żeby w nowelizacji ustawy o SSE dopisać do ich zadań współpracę ze szkołami zawodowymi. Są już chętni przedsiębiorcy, ale program musi jeszcze zatwierdzić KE.
Prorosyjscy separatyści przekazali w Doniecku malezyjskim ekspertom czarne skrzynki, boeinga 777, który w czwartek rozbił się na wschodniej Ukrainie.
Izraelskie siły powietrzne zbombardowały między innymi meczety, stadion i dom jednego z byłych przywódców zbrojnego ramienia Hamasu - poinformowała lokalna policja i władze. Amerykanie obiecali pomoc finansową poszkodowanej ludności cywilnej.
Gazeta Podatkowa o praktyce banków blokujących wszystkie konta podatnika w momencie otrzymania od fiskusa polecenia zablokowania środków na spłatę zaległości podatkowych. Banki, pisze Gazeta Podatkowa, blokują wszystkie konta w takich przypadkach, choć na spłatę wystarczą środki zgromadzone na jednym koncie.

  • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje
  • Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji w zakresie uporządkowanej likwidacji banków.
  • Na początku 2014 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przeniósł centralę do nowej siedziby przy ulicy Waryńskiego. Wcześniej trzeba było jednak przeprowadzić generalny remont budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła muzyczna. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu "Nowoczesna tradycja".
  • Przez siedemnaście lat sektor banków spółdzielczych obchodził swoje Święto centralnie. W tym roku zmieniono jego formułę, co Świętu wyszło zdecydowanie na dobre.
  • Siedzibę Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z pełnym przekonaniem nazwać można nową. Choć znajduje się pod tym samym adresem, przy ul. Wojska Polskiego 4, jednak wygląd budynku oraz jego funkcjonalność zmieniły się nie do poznania
  • Niebawem trafi do Państwa nowy, wakacyjny numer Magazynu BS.NET. Tak jak zawsze skupi się na najważniejszych problemach środowiska, przyniesie omówienie sytuacji w sektorze. Zaprezentuje opinie prezesów Józefa Mitury oraz Zbigniewa Bodziocha
  • Dlaczego w Polsce wciąż obecna jest tendencja do narzucania siłowych rozwiązań sektorowi banków spółdzielczych
  • Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r. Oto najważniejsze spostrzeżenia i wnioski nadzorcy dotyczące banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Szczegółowe dane w raporcie KNF . Banki spółdzielcze: Wynik...
  • 30 czerwca 2014 r. zakończyła się trzyletnia kadencja Zarządu Banku BPS S.A. na lata 2011-2014. 1 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Zarząd Banku na kadencję obejmującą lata 2014-2017

Aktualności zrzeszeń

Polski nie stać dziś na bezmyślne wejście do unii bankowej. Model centralnego sterowania lokalnymi finansami nie powinien być testowany na naszych portfelach - uważają uczestnicy konferencji Warsaw Enterprise Institute, poświęconej Unii Bankowej.
Z informacji prasowych wynika, że banki utrudniają korzystanie z usług bankowych przez osoby starsze posługujące się dowodem osobistym wydanym na czas nieoznaczony
Syndyk masy upadłości Gant Development otrzymał od Zarządu spółki informację o złożeniu do Prokuratury Okręgowej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonaniu nielegalnego wytransferowania w dniach 6 i 7 lipca br. praw majątkowych przysługujących Grupie Gant Development na rzecz spółki Phimage Limited z/s w Nikozji
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej dzięki owocnej współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju została polecona klientowi Banku jako profesjonalna firma szkoleniowa i zaangażowała się w pomoc przy realizacji projektu unijnego

Aktualności banków spółdzielczych

Jako następstwo stałego rozwoju nowoczesnych usług bankowych, od 1 lipca 2014 roku w bankomatach sieci SGB uruchomiliśmy usługę Dynamicznej Konwersji Waluty (DCC). - informuje Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie.
Bank Spółdzielczy w Piasecznie wyemitował 10-letnie obligacje serii BSP0724 o łącznej wartości nominalnej 10 mln PLN.
Parada zabytkowych samochodów, rajd i zmagania konkursowe. W niedzielny poranek na Placu Jana Pawła II wszystkie ekipy rajdowe zaprezentowały swoje auta zgromadzonej publiczności
Z dniem 21.07.2014r. Bank Spółdzielczy w Kielcach wznawia udzielanie gwarancji de minimis, zarówno dla kredytów obrotowych jak i inwestycyjnych w ramach Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD) zawartej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Zalecenia: Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków;
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

Zawieszenie działalności SKOK Wspólnota i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy
W dniu 17 lipca 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie przez KNF w dniu 16 lipca 2014 r. decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.
Na dwieście dwudziestym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała zezwolenie na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Szopienice (jako kasy przejmującej) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Dziedzice (jako kasy przejmowanej). Zgodnie z art...

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Problemy finansowe jednego z dwóch banków zrzeszających skłaniają do refleksji, co dalej z modelem zrzeszeń w Polsce - czy banki zrzeszające ostatecznie wybiorą IPS, czy model zrzeszenia zintegrowanego? KNF chce IPS-ów.
Drugi numer "Magazynu BS.NET" - pobierz w wersji elektronicznej

ZBP - informacje, ekspertyzy

Zebrani w Klubie Bankowca w Warszawie zapoznali się z aktualnym stanem prac nad wdrożeniem systemu ochrony instytucjonalnej, stanem prac na temat prawa bankowego, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i zrzeszających, prawa spółdzielczego, prawa upadłościowego Rekomendacji U
Dokładnie od dziesięciu lat Związek Banków Polskich patronuje budowie nowej jakości na rynku informacji o nieruchomościach – we wrześniu 2004 roku udostępniony został początkowo wyłącznie bankom, a później również pozabankowym uczestnikom rynku nieruchomości System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami

Z innej beczki

Tak przynajmniej twierdził tworzący w XIX i XX w. architekt Jan Sas Zubrzycki. Swoje przekonanie przekuł w serię kościołów na terenie całego kraju. Inni tworzący w tym czasie architekci również mieli własną wizję narodowych form dla polskiej architektury.
Jak uczył św. Augustyn - to rozum jest ulubionym tworem Boga. To dzięki rozumowi mamy cywilizację, naukę, medycynę, twórczość, kulturę. W Polsce również.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły nie tylko dla informatyków

W Kaspersky Lab każdego dnia wykrywamy 300 tys. nowych przypadków złośliwego oprogramowania na całym świecie. Ono jest wszędzie, infekuje nasze komputery, próbuje ukraść nasze pieniądze czy zaszyfrować nasze dane i domagać się okupu za ich odszyfrowanie.
HiPay Fullservice poszerza swoją współpracę z SOFORT Banking i umożliwia wykonywanie bezpośrednich internetowych przelewów poprzez wszystkie swoje platformy

Fotoreportaże

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 22.07.2014 Informacje dnia USA Z ankiety przeprowadzonej wśród 71 ekonomistów przez agencję Reutera, wynika, iż rosnąca presja inflacyjna może spowodować podniesienie stóp procentowych przez Fed do 0,25% (mediana), w II kwartale przyszłego roku. Wyniki ankiety zakładają 1,7% wzrost gospodarczy w 2014 roku i ok. 3% w latach...

Prawo

Wskazówki pozwalające władzom polskim na dostosowanie wymogów sprawozdawczych do wymogów Eurosystemu w ramach przygotowań do przyjęcia euro przez Polskę
Proponowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie, ponieważ mają one na celu umożliwienie bankom spółdzielczym skorzystania z szeregu przywilejów, jakie są związane z przyjęciem rozwiązań szczególnych przez przepisy pakietu CRD IV/CRR1), do których zaliczyć należy utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej, czy zrzeszeń zintegrowanych

Parlament Europejski

Posłowie podkreślili także, że Ukraina razem z Gruzją i Mołdawią, mogą, w przyszłości, ubiegać się o członkostwo w UE.
Parlament Europejski oraz Europejski Bank Centralny nie miały jednolitego zdania w sprawie przyjęcia przez Litwę euro od 1 stycznia 2015 roku. Dziś opublikowano na stronach Komisji do spraw Monetarnych i Gospodarczych uzgodnioną opinię mniejszości w tej sprawie.

Konferencje / Szkolenia

4 września Wwa. Weryfikacja tożsamości w sektorach takich jak bankowość, administracja publiczna czy innych jest potrzebna do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniu 26 czerwca br. w Hotelu Gromada Lotnisko miał miejsce uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2014 r.

Analizy, raporty, projekty ustaw

czyli zestawienie najlepszych kredytów hipotecznych w PLN (z 20% i 5% wkładem własnym), kredytów w programie "Mieszkanie dla Młodych" oraz euro, aktualnie dostępnych na rynku.