Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Wicepremierowi Piechocińskiemu, autorowi koncepcji zwiększenia bezpieczeństwa firm i obrony przed urzędnikami łatwo nie będzie.
Po wczorajszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego inwestorzy zareagowali sprzedażą euro i przerzucają fundusze na giełdę. Euro od rana tanieje. O godzinie 8.00 płacono za tę walutę 4.2506 złotego, w południe 4.2383 złotego.
Kobiety, które przed porodem założyły firmy, nie są pewne, czy otrzymają zasiłek macierzyński. ZUS wnikliwie prześwietla te przypadki - donosi "Rzeczpospolita".
Dom Maklerski Trigon ocenia, że wskutek przewalutowania kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotych jednorazowa strata sektora bankowego wyniosłaby około 34 miliardy złotych. Kilka banków wymagałyby dokapitalizowania, którego skala wyniosłaby blisko 9 miliardów złotych.
Polska apeluje do strony niemieckiej o nieegzekwowanie stosowania nowych przepisów, w szczególności wobec przewoźników dokonujących przewozów tranzytowych (towarowych i osobowych) przez terytorium RFN, do czasu wyjaśnienia zgodności przepisów i ich interpretacji z prawem UE
2015 rok może być czasem przetasowań na rynku bankowym. Na pewno zostanie sprzedany Bank BPH, a właścicieli być może zmienią również Alior Bank, Raiffeisen Bank Polska i FM Bank PBP.
Zbigniew Brzeziński w Senacie USA zaapelował o wysłanie jednostek wojsk NATO na Litwę, Estonię i Łotwę. Jego zdaniem Putin igra z ogniem i może zechcieć powtórzyć w małych krajach bałtyckich swój scenariusz z Krymu, Gruzji i Ukrainy. Jak podkreśla te kraje nie będą w stanie obronić się przed nim.

  • Dyrektywa CRDIV/CRR i projekt ustawy o bankach spółdzielczych zajmowały uwagę sektora banków spółdzielczych przez co najmniej ostatnie trzy lata. Dużo to i mało.
  • Jan Grzesiek, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Członek Zarządu KZBS wystosował pismo do Parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego z prośbą o zajęcie się kwestią zasad naliczania oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze rolnikom.
  • Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazały się dokumenty związane z ustawą, które zostały skierowane do Rady Ministrów. Dokumenty są datowane na 16 stycznia 2015 r.
  • Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)
  • Projekt ustawy mającej określić ustrój banków spółdzielczych i banków zrzeszających przybiera wciąż nowe formy. Zmienia się jak w kalejdoskopie. Po zaakceptowanym przez sektor stanowisku z lutego 2014 roku, uwzględniającym postulaty i rozwiązania przyjęte przez środowisko podlega nieustannym przeróbkom
  • Należy wskazać, że w trakcie prac nad ustawą usunięcie z projektu przepisów zrzeszenia zintegrowanego postulował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ocenie którego środowisko bankowości spółdzielczej nie przeprowadziło rzetelnej analizy kosztów i korzyści ekonomicznych
  • Piotr Huzior: lustracja nie dotyczy tylko spółdzielczości mieszkaniowej, dotyczy również innych branż, m.in. SKOK-ów. (...) Mówimy o bardzo ważnej rzeczy – czy związki rewizyjne czy zawód wolny lustratora.
  • Jak to właściwie jest z tą spółdzielczością? Jaki wpływ na działanie banku mają jego właściciele? Czy respektowane są ich prawa i czy można je ustawowo ograniczać? Co może zarząd, a co należy do kompetencji innych organów? I czy w ogóle jest sens bycia udziałowcem banku spółdzielczego?
  • 22 grudnia, podczas XVIII Gali, która w tym roku miała miejsce w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie o godzinie 13-tej, ogłoszono wyniki i wręczono nagrodę tegorocznej edycji konkursu „Bank przyjazny dla przedsiębiorców”. Nagrody i wyróżnienia wręczano w kilku kategoriach. Godło promocyjne...

Aktualności zrzeszeń

O godzinie 11.00 jako pierwszy punkt obrad Rada Ministrów rozpatrzy ustawę o bankach spółdzielczych. Zajmie się też projektem ratyfikacji umowy FATCA
Informujemy, że z dniem 13 stycznia 2015r. ulega zmianie siedziba Oddziału w Warszawie. Oddział zostaje przeniesiony na ul. Grzybowską 81 do siedziby Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Zmianie ulegają również numery telefonu i faxu.
Jan Grzesiek, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Członek Zarządu KZBS wystosował pismo do Parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego z prośbą o zajęcie się kwestią zasad naliczania oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze rolnikom.
Jak wiemy ideą założycielską spółdzielczości z początku XIX wieku było „wspólne ratowanie się w nieszczęściach". Może więc już nadszedł moment, aby spróbować podejścia bardziej pozytywnego i nowoczesnego, na przykład „wspólnego zarabiania na profesjonalnej działalności"

Aktualności banków spółdzielczych

BS w Sandomierzu to kolejny Bank, który widzi nie tylko siebie, ale dostrzega potrzeby otoczenia. I pomaga. Bez tej pomocy wiele wydarzeń nie miałoby miejsca.
W komunikacie z dnia 14 stycznia 2015 roku Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informuje, że z dniem 01.01.2015r nie przystąpił do Umowy międzyrządowej IGA, która została zawarta w związku z amerykańską ustawą FATCA
Najwyżej oprocentowaną lokatę roczną oferuje teraz SK Bank (bank spółdzielczy z siedzibą w Wołominie). Proponuje 3,7 proc., z tym że jest to stawka zmienna. Niestety, lokatę może założyć tylko osoba, która ma konto osobiste w SK Banku.
W czwartek w Byczynie o godz. 11 rozpocznie się będąca elementem jubileuszu konferencja "Jak finansować pomysły na rozwój lokalny?" dla samorządowców z kilkunastu powiatów

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Listopad 2014 - pobierz pdf
Dane sektora bankowego - listopad 2014

Rekomendacje i informacje KNF

NIK dobrze ocenia pracę KNF
Informacja o oprocentowaniu depozytów w bankach komercyjnych
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że First International Traders Dom Maklerski SA nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Jak to właściwie jest z tą spółdzielczością? Jaki wpływ na działanie banku mają jego właściciele? Czy respektowane są ich prawa i czy można je ustawowo ograniczać? Co może zarząd, a co należy do kompetencji innych organów? I czy w ogóle jest sens bycia udziałowcem banku spółdzielczego?
Pobierz 6 Nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Proponowane bankom działania mają na celu ułatwienie klientom zachowania stabilności finansowej poprzez obniżenie lub racjonalizację obciążeń wynikających ze zmienności kursu walutowego.
Po zaskakującej decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego z zeszłego tygodnia o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego świat finansów wpadł w duże zakłopotanie.

Z innej beczki

W 1913 r. Adolf Loos stwierdził, że ornament jest winny jest historycznej zbrodni na kulturze.
Nie zapomnij. Uśmiechnij się i pokaż swoim dziadkom, że o nich pamiętasz.

Ciekawe rzeczy w sieci

Blisko połowa Seniorów, czyli osób powyżej 64 roku życia deklarowała w IV kwartale 2014 roku mniejsze lub większe problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań finansowych w najbliższych 12 miesiącach

Artykuły nie tylko dla informatyków

Piotr Witczak poleca: pokaz najnowszych i najbardziej złośliwych wirusów. Porady co z nimi zrobić.
Jak co roku Gazeta Bankowa zaprasza do udziału w konkursach technologicznych. Termin nadesłania zgłoszeń - 31 stycznia 2015 r.

Fotoreportaże

Konferencje Union Investment podsumowują współpracę z sektorem. Mają też wartość dodaną. To wykłady i dyskusje na aktualne tematy. Tym razem takim tematem był IPS w Niemczech i propozycja polskiego modelu IPS w SGB.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 23.01.2015 Informacje dnia POLSKA PKN Orlen podał wyniki finansowe za 4Q’14 i za cały rok 2014. Przychody spółki w 4Q wyniosły 24,9 mld PLN po spadku o 10,00% r/r i 14,60% k/k. Jednocześnie były minimalnie niższe od konsensusu na poziomie 24,96 mld PLN. Strata netto wyniosła 1,216 mld PLN, wobec konsensusu na poziomie 629 mln...

Prawo

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od – szeroko rozumianych – pożyczek. Polegają one na modyfikacji istniejących przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji

Parlament Europejski

Technologie służące inwigilacji przeżywają swój renesans na całym świecie. Bardzo prawdopodobne jest, że zaszkodzą nam i naszym strategicznym interesom, wpadając w obce ręce
Rosja nie może sobie wybierać, z kim chce handlować. Zdaniem Komisji Europejskiej, Moskwa musi bowiem znieść zakaz wwozu wieprzowiny z całej Unii a nie tylko z Francji.

Konferencje / Szkolenia

Dla kadry banków spółdzielczych konferencja jest bezpłatna.Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)

Analizy, raporty, projekty ustaw

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – STYCZEŃ 2015 Utrzymująca się stabilizacja w ofertach kredytów hipotecznych to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego. Mimo zawirowań na rynkach międzynarodowych czynnikiem sprzyjającym stabilizacji na rynku wewnętrznym...