Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Puls Biznesu o wpływie rosyjskich sankcji na polską gospodarkę. Gazeta zwraca uwagę na fakt, że Polska nie eksportuje do Rosji ani broni, ani kapitału ani zaawansowanych technologii. Eksportujemy głównie owoce i warzywa. Rosja jest odbiorcą około 5 proc. całości polskiego eksportu, z czego około 15 proc. to żywność.
Rokowania z prywatnymi wierzycielami, którzy skupili część długu Argentyny zakończyły się fiaskiem - poinformował minister gospodarki Axel Kicillof. Trzecia największa gospodarka Ameryki Łacińskiej po raz drugi w XXI wieku stała się bankrutem.
Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" zgodnie z projektem najnowszego rozporządzenia opracowywanego przez Ministerstwo Finansów od 2015 roku wszyscy stomatolodzy, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także mechanicy samochodowi, mają stosować - niezależnie od osiąganych obrotów - kasy fiskalne.
Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidująca nadzór ministerstwa rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych.
Bank po raz pierwszy zanotował ponad miliard złotych przychodów w jednym kwartale. W II kwartale 2014 r. mBank zarobił 324,8 mln zł netto, co oznacza wzrost o niemal 47 mln zł w skali roku.
Zaczęły się letnie kontrole inspektorów ARiMR. Ruszyli w pola i sprawdzają, czy rolnicy wywiązują się z obowiązków, czy deklarowane dane są zgodne z rzeczywistością, i czy otrzymane dofinansowanie zostało odpowiednio wykorzystane

  • Przeszkadza mi: brak jedności i zaangażowania we wspólne sprawy. Na pewno chciałabym zintegrować środowisko bankowo-spółdzielcze, żeby była jedność, wspólność działania wszystkich banków spółdzielczych i zrzeszających.
  • Żaneta Kowalska: Po wieloletniej współpracy z wieloma bankami, czy to jako dostawca, czy jako klient, jestem osobiście urzeczona bankami spółdzielczymi i w ogóle całą spółdzielczością w Polsce. W momencie, kiedy zaczęłam szukać kooperantów do wsparcia fundacji, temat spółdzielczości zaistniał w moim życiu
  • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje
  • Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji w zakresie uporządkowanej likwidacji banków.
  • Na początku 2014 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przeniósł centralę do nowej siedziby przy ulicy Waryńskiego. Wcześniej trzeba było jednak przeprowadzić generalny remont budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła muzyczna. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu "Nowoczesna tradycja".
  • Przez siedemnaście lat sektor banków spółdzielczych obchodził swoje Święto centralnie. W tym roku zmieniono jego formułę, co Świętu wyszło zdecydowanie na dobre.
  • Siedzibę Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z pełnym przekonaniem nazwać można nową. Choć znajduje się pod tym samym adresem, przy ul. Wojska Polskiego 4, jednak wygląd budynku oraz jego funkcjonalność zmieniły się nie do poznania
  • Dlaczego w Polsce wciąż obecna jest tendencja do narzucania siłowych rozwiązań sektorowi banków spółdzielczych
  • Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r. Oto najważniejsze spostrzeżenia i wnioski nadzorcy dotyczące banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Szczegółowe dane w raporcie KNF . Banki spółdzielcze: Wynik...

Aktualności zrzeszeń

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 18 lipca br. ogłoszony został przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy udzielać będą pożyczek oraz zapewnią usługi doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Banku dokonała zmiany terminu powołania Pana Dariusza Olkiewicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu, z dnia 18 sierpnia na dzień 28 lipca 2014 roku.
Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) skierowało list otwarty do włoskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Dotyczy on prac Rady UE nad zmianą dyrektywy PSD II (Payment Services Directive II – dyrektywa UE w sprawie usług płatniczych). Członkowie EACB doceniają prace Rady, których efektem jest opublikowana podczas greckiej...
W dniu 22 lipca br., w siedzibie Związku Banków Polskich, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej - informuje KZBS. Tematem posiedzenia było omówienie możliwości realizacji działań na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej i oczekiwań, jakie przedstawiciele instytucji rządowych kierują w...

Aktualności banków spółdzielczych

Nowy Punkt Obsługi Klienta to trzydziesta trzecia placówka ESBANKU i jednocześnie dziewiąta na terenie Radomska. Mieści się ona przy ul. Sierakowskiego 11, w nowym centrum handlowym ERA PARK Radomsko.
W dzienniku „Rzeczpospolita” z 7 lipca w dodatku „Świat pieniądza” opublikowano zestawienie największych instytucji finansowych w roku 2013. Bank Spółdzielczy we Wschowie w rankingu banków spółdzielczych znalazł się na 9 miejscu!
Warmiński Bank Spółdzielczy zachęca do skorzystania z usługi identyfikacji biometrycznej . Aby dokonać wypłaty z bankomatu lub sprawdzić dostępne środki nie trzeba posiadać karty do bankomatu. Wystarczy: wprowadzić identyfikator – PESEL, przyłożyć palec. Identyfikacja osoby następuje poprzez technologię Finger Vein, która jest w powszechnym użyciu...
Na stronie Banku Spółdzielczego w Brodnicy ukazał się wywiad z prezesem Józefem Miturą.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Zalecenia: Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków;
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków.
KNF wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pana Pawła Tamborskiego w skład zarządu GPW i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
W dniu 22 lipca odbyło się 222 posiedzenie KNF

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Temat spotkania wyniknął z kumulacji zmian legislacyjnych dotyczących sektora spółdzielczego i sektora banków spółdzielczych, co spowoduje konieczność daleko idącej ich reorganizacji.
Pobierz 4 Nr Magazynu w wersji elektronicznej

ZBP - informacje, ekspertyzy

22 lipca 2014 r. odbyła się comiesięczna konferencja prasowa Związku Banków Polskich. Główne tematy zaprezentowane podczas spotkania z dziennikarzami to druga w tym roku edycja raportu InfoDOK, raport "Polityka kredytowa w Polsce i UE" oraz wyniki lipcowego pomiaru koniunktury bankowej. Omówione zostały również aktualne zagadnienia dotyczące...
Na trwającym 59. posiedzeniu (23. i 24.07.), Senat zajmie się między innymi ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tzw. upadłość konsumencka). W ustawie dokonano liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości...

Z innej beczki

To uprzywilejowana pozycja sprawiła, że religia - w swoich założeniach oparta na miłości bliźniego - ustąpiła miejsca instytucji ferującej wyroki, ziejącej jadem, nienawiścią i zemstą - mówi w "Newsweeku" prof. Wiktor Osiatyński. W mediach i w prasie toczy się dyskusja
28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 mln żołnierzy.

Ciekawe rzeczy w sieci

Bankomaty to zwykłe pecety z sejfem. Można na nich zagrać.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Pojawiła się nowa generacja szkodliwych programów wyłudzających okup. Najnowsze próbki szkodnika przechwycone przez Kaspersky Lab zawierają możliwość wyświetlania interfejsu w języku rosyjskim. Ten fakt oraz liczne komentarze w kodzie mogą świadczyć o tym, że twórcy Oniona posługują się tym językiem.
W Kaspersky Lab każdego dnia wykrywamy 300 tys. nowych przypadków złośliwego oprogramowania na całym świecie. Ono jest wszędzie, infekuje nasze komputery, próbuje ukraść nasze pieniądze czy zaszyfrować nasze dane i domagać się okupu za ich odszyfrowanie.

Fotoreportaże

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje

Puls Parkietu - rynek akcji

POLSKA mBank odnotował w 2Q’14 zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 324,83 mln PLN (wobec 337,77 mln PLN kwartał wcześniej). Konsensus PAP wynosił 326,6 mln PLN (różnica –0,6%). Zysk netto w 1H’14 wzrósł o 17 % r/r. Bank poprawił wynik odsetkowy o 12% r/r i wynik z tytułu opłat i prowizji o 17% r/r. PTI (PTI0716)...

Prawo

Zaleca instytucjom obowiązanym zachowanie szczególnej ostrożności, jak również wzmożone monitorowanie transakcji finansowych realizowanych z udziałem osób i instytucji finansowych z Bośni i Hercegowiny i stosowanie zaostrzonych środków należytej staranności wobec klienta,
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z dzialalnością banków

Parlament Europejski

UE wzywa do działań na rzecz ochrony małych dostawców żywności przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez niektórych większych producentów i supermarkety z branży spożywczej. Wielkie przedsiębiorstwa dysponują większą siłą przetargową w negocjacjach z innymi firmami, fakt ten wykorzystują – zgodnie z prawem – na swoją korzyść. Ponieważ jednak...
Europa w znacznym stopniu uzależniona jest od jednego dostawcy źródeł energii – Rosji. Ze wschodu importowana bowiem jest jedna trzecia ropy, 39 proc. gazu i 26 proc. paliw stałych. Dla sześciu państw unijnych Rosja jest jedynym dostawcą gazu.

Konferencje / Szkolenia

Pakiet warsztatów dotyczących rynku kapitałowego, jakie odbędą się we wrześniu w Warszawie

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniu 26 czerwca br. w Hotelu Gromada Lotnisko miał miejsce uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2014 r.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2013 roku