Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

O powstaniu misji zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów. Jej zadaniem będzie pomoc Ukraińcom we wdrażaniu reform sektora bezpieczeństwa, m.in. policji. Unijni doradcy mają wspierać ukraińskie władze w dokonaniu przeglądu strategii bezpieczeństwa kraju, a także w szybkim wprowadzaniu w życie koniecznych reform.
Washington Post pisze, że należy traktować Rosję jako niebezpieczny, wyjęty spod prawa reżim, który musi zostać powstrzymany
Nowe przepisy zakładają zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie ich odpowiednia jakość.
Kilkadziesiąt urzędów i instytucji otrzymało e-mail z informacją o podłożeniu bomby. Adresatami wiadomości były urzędy skarbowe, celne, prokuratury oraz wielkie sieci sklepów.
Księża i biskupi mogą wydawać moralne sądy, ale muszą rozumieć, że państwo jest neutralne światopoglądowo. Jeśli ktoś łamie tę zasadę, musi się liczyć z konsekwencjami. Niezależnie od tego, kto go broni
W Wyborczej Biz analiza założeń do projektu ustawy antylichwiarskiej. Autor, Jarosław Chęciński zwraca uwagę na parę istotnych spraw. Jego zdaniem nowe regulacje uderzą w firmy udzielające pożyczek średnio i długoterminowych, z niskimi ratami i długim okresie spłaty.

  • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje
  • Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji w zakresie uporządkowanej likwidacji banków.
  • Na początku 2014 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przeniósł centralę do nowej siedziby przy ulicy Waryńskiego. Wcześniej trzeba było jednak przeprowadzić generalny remont budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła muzyczna. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu "Nowoczesna tradycja".
  • Przez siedemnaście lat sektor banków spółdzielczych obchodził swoje Święto centralnie. W tym roku zmieniono jego formułę, co Świętu wyszło zdecydowanie na dobre.
  • Siedzibę Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z pełnym przekonaniem nazwać można nową. Choć znajduje się pod tym samym adresem, przy ul. Wojska Polskiego 4, jednak wygląd budynku oraz jego funkcjonalność zmieniły się nie do poznania
  • Niebawem trafi do Państwa nowy, wakacyjny numer Magazynu BS.NET. Tak jak zawsze skupi się na najważniejszych problemach środowiska, przyniesie omówienie sytuacji w sektorze. Zaprezentuje opinie prezesów Józefa Mitury oraz Zbigniewa Bodziocha
  • Dlaczego w Polsce wciąż obecna jest tendencja do narzucania siłowych rozwiązań sektorowi banków spółdzielczych
  • Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r. Oto najważniejsze spostrzeżenia i wnioski nadzorcy dotyczące banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Szczegółowe dane w raporcie KNF . Banki spółdzielcze: Wynik...
  • 30 czerwca 2014 r. zakończyła się trzyletnia kadencja Zarządu Banku BPS S.A. na lata 2011-2014. 1 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Zarząd Banku na kadencję obejmującą lata 2014-2017

Aktualności zrzeszeń

Polski nie stać dziś na bezmyślne wejście do unii bankowej. Model centralnego sterowania lokalnymi finansami nie powinien być testowany na naszych portfelach - uważają uczestnicy konferencji Warsaw Enterprise Institute, poświęconej Unii Bankowej.
Z informacji prasowych wynika, że banki utrudniają korzystanie z usług bankowych przez osoby starsze posługujące się dowodem osobistym wydanym na czas nieoznaczony
Syndyk masy upadłości Gant Development otrzymał od Zarządu spółki informację o złożeniu do Prokuratury Okręgowej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonaniu nielegalnego wytransferowania w dniach 6 i 7 lipca br. praw majątkowych przysługujących Grupie Gant Development na rzecz spółki Phimage Limited z/s w Nikozji
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej dzięki owocnej współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju została polecona klientowi Banku jako profesjonalna firma szkoleniowa i zaangażowała się w pomoc przy realizacji projektu unijnego

Aktualności banków spółdzielczych

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach to bank z długoletnią, bogatą tradycją i historią nierozerwalnie połączoną z historią Polski. Od 1904 roku przez 110 lat działalności NBS dał się poznać jako bank pewny, stabilny, uczciwy i przede wszystkim silnie związany z regionem swojego działania.
Jako następstwo stałego rozwoju nowoczesnych usług bankowych, od 1 lipca 2014 roku w bankomatach sieci SGB uruchomiliśmy usługę Dynamicznej Konwersji Waluty (DCC). - informuje Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie.
Bank Spółdzielczy w Piasecznie wyemitował 10-letnie obligacje serii BSP0724 o łącznej wartości nominalnej 10 mln PLN.
Parada zabytkowych samochodów, rajd i zmagania konkursowe. W niedzielny poranek na Placu Jana Pawła II wszystkie ekipy rajdowe zaprezentowały swoje auta zgromadzonej publiczności

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Zalecenia: Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków;
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

Zawieszenie działalności SKOK Wspólnota i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy
W dniu 17 lipca 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie przez KNF w dniu 16 lipca 2014 r. decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.
Na dwieście dwudziestym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała zezwolenie na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Szopienice (jako kasy przejmującej) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Dziedzice (jako kasy przejmowanej). Zgodnie z art...

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Problemy finansowe jednego z dwóch banków zrzeszających skłaniają do refleksji, co dalej z modelem zrzeszeń w Polsce - czy banki zrzeszające ostatecznie wybiorą IPS, czy model zrzeszenia zintegrowanego? KNF chce IPS-ów.
Drugi numer "Magazynu BS.NET" - pobierz w wersji elektronicznej

ZBP - informacje, ekspertyzy

Zebrani w Klubie Bankowca w Warszawie zapoznali się z aktualnym stanem prac nad wdrożeniem systemu ochrony instytucjonalnej, stanem prac na temat prawa bankowego, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i zrzeszających, prawa spółdzielczego, prawa upadłościowego Rekomendacji U
Dokładnie od dziesięciu lat Związek Banków Polskich patronuje budowie nowej jakości na rynku informacji o nieruchomościach – we wrześniu 2004 roku udostępniony został początkowo wyłącznie bankom, a później również pozabankowym uczestnikom rynku nieruchomości System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami

Z innej beczki

Tak przynajmniej twierdził tworzący w XIX i XX w. architekt Jan Sas Zubrzycki. Swoje przekonanie przekuł w serię kościołów na terenie całego kraju. Inni tworzący w tym czasie architekci również mieli własną wizję narodowych form dla polskiej architektury.
Jak uczył św. Augustyn - to rozum jest ulubionym tworem Boga. To dzięki rozumowi mamy cywilizację, naukę, medycynę, twórczość, kulturę. W Polsce również.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły nie tylko dla informatyków

W Kaspersky Lab każdego dnia wykrywamy 300 tys. nowych przypadków złośliwego oprogramowania na całym świecie. Ono jest wszędzie, infekuje nasze komputery, próbuje ukraść nasze pieniądze czy zaszyfrować nasze dane i domagać się okupu za ich odszyfrowanie.
HiPay Fullservice poszerza swoją współpracę z SOFORT Banking i umożliwia wykonywanie bezpośrednich internetowych przelewów poprzez wszystkie swoje platformy

Fotoreportaże

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 22.07.2014 Informacje dnia USA Z ankiety przeprowadzonej wśród 71 ekonomistów przez agencję Reutera, wynika, iż rosnąca presja inflacyjna może spowodować podniesienie stóp procentowych przez Fed do 0,25% (mediana), w II kwartale przyszłego roku. Wyniki ankiety zakładają 1,7% wzrost gospodarczy w 2014 roku i ok. 3% w latach...

Prawo

Wskazówki pozwalające władzom polskim na dostosowanie wymogów sprawozdawczych do wymogów Eurosystemu w ramach przygotowań do przyjęcia euro przez Polskę
Proponowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie, ponieważ mają one na celu umożliwienie bankom spółdzielczym skorzystania z szeregu przywilejów, jakie są związane z przyjęciem rozwiązań szczególnych przez przepisy pakietu CRD IV/CRR1), do których zaliczyć należy utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej, czy zrzeszeń zintegrowanych

Parlament Europejski

Posłowie podkreślili także, że Ukraina razem z Gruzją i Mołdawią, mogą, w przyszłości, ubiegać się o członkostwo w UE.
Parlament Europejski oraz Europejski Bank Centralny nie miały jednolitego zdania w sprawie przyjęcia przez Litwę euro od 1 stycznia 2015 roku. Dziś opublikowano na stronach Komisji do spraw Monetarnych i Gospodarczych uzgodnioną opinię mniejszości w tej sprawie.

Konferencje / Szkolenia

4 września Wwa. Weryfikacja tożsamości w sektorach takich jak bankowość, administracja publiczna czy innych jest potrzebna do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniu 26 czerwca br. w Hotelu Gromada Lotnisko miał miejsce uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2014 r.

Analizy, raporty, projekty ustaw

czyli zestawienie najlepszych kredytów hipotecznych w PLN (z 20% i 5% wkładem własnym), kredytów w programie "Mieszkanie dla Młodych" oraz euro, aktualnie dostępnych na rynku.