Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk zwrócił się do MSZ o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzji KE nakazującej zawieszenie poboru handlowego w Polsce – poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju.
Z rozmów z prezesami banków centralnych wynika, że mechanizmy polityki monetarnej doszły do kresu możliwości wpływu na gospodarkę realną – powiedział na konferencji Mateusz Morawiecki, wicepremier minister rozwoju i finansów.
Wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaproponował wyłączenie wydatków obronnych z deficytu wg. kryteriów konwergencji z Maastricht.
KNF zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska utrzymanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
Administratorzy FB usunęli strony Marszu Niepodległości, Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowego. Blokują też profile ich działaczy.
Problem w tym, że nie wiadomo czy Antoni Macierewicz miał prawo odwołać Bojarskiego, bo został on wybrany przez Komitet Wojskowy Sojuszu.
PO powołała specjalny zespół ds. katastrofy. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Schetyna podkreślił, że zespół ma "odkłamywać fałsz, który budowany jest wokół katastrofy smoleńskiej, jej przyczyn i przebiegu".

Analitycy Banku BPS S.A.

Na tle bardziej rozwiniętych gospodarek, wskaźnik inflacji w Polsce kształtuje się na niższym poziomie (poniżej zera), jednak także w naszym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa (we wrześniu br. wskaźnik CPI w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie minus 0,5 %, tj. najwyżej od grudnia 2015 r.)
  • Lata opadają jak jesienne liście. Nanizują się na nić życia rok za rokiem. I pędzimy tak zajęci codziennością. Ale teraz przystańmy na chwilę i wspomnijmy tych członków bankowości spółdzielczej, którzy ten pęd mają już za sobą. Zapalmy dla nich znicz pamięci. Wspomnijmy dobrze.
  • Bank BPS przygotował dla swoich Klientów promocję, która daje możliwość spłaty na preferencyjnych warunkach zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych zaciągniętych w innych Bankach oraz otrzymania dodatkowych środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
  • . Rentowność kapitału własnego banków spadła w Polsce z 10 proc. w 2014 roku do 6,6 proc. w 2015 roku. W 2017 roku będzie to 3-4 proc. Z kolei w Europie Środkowej rentowność wyniosła 6,7 proc. w stosunku do 4,5 proc. w 2014 roku i w 2018 roku ma osiągnąć wartość 7,8 proc.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pod nazwą Akademia Banku BPS rozpoczyna cykl wykładów poświęconych bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  • Na tle bardziej rozwiniętych gospodarek, wskaźnik inflacji w Polsce kształtuje się na niższym poziomie (poniżej zera), jednak także w naszym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa (we wrześniu br. wskaźnik CPI w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie minus 0,5 %, tj. najwyżej od grudnia 2015 r.)
  • Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT
  • Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?
  • Święty Nepomucen, łąki i pola ochroni przed suszą i powodzią. Mosty uchroni i przeprawy, sprowadzi dobre życie rodzinne i wesprze spowiedników- Taka jest ludowa tradycja. Stąd figurki św. Nepomucena przy mostach, rzekach, skrzyżowaniach dróg, placach i kościołach.
  • Na datę sporządzenia niniejszej analizy, tj. na datę 27.09.2016 r. uczestnikami IPS były 464 spośród 560 działających banków spółdzielczych (267 w Zrzeszeniu BPS i 197 w Zrzeszeniu SGB). Poza IPS funkcjonowało 96 banków spółdzielczych.

Aktualności zrzeszeń

Usługa została stworzona z myślą o obniżeniu wydatków na IT w Bankach Spółdzielczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, wydajności i dostępności usług informatycznych oraz zgodności z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i dyrektywami Komisji Nadzoru Finansowego.
Bank BPS przygotował dla swoich Klientów promocję, która daje możliwość spłaty na preferencyjnych warunkach zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych zaciągniętych w innych Bankach oraz otrzymania dodatkowych środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie współpracy Concordii Ubezpieczenia, Banków Spółdzielczych SGB i Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA. Skierowane jest ono do słuchaczy szkół rolniczych w całej Polsce
Sejm jednogłośnie zaakceptował w piątek ustawę, która przewiduje możliwość zakładania darmowego tzw. podstawowego rachunku płatniczego.

Aktualności banków spółdzielczych

W Gazecie Wyborczej w swoim blogu Maiej Samcik o Banku Spółdzielczym w Ciechanowie i panice, którą nieopatrznie wywołał KNF.
Bank Spółdzielczy w Oławie przekazał 50 tys zł wybiegane w Biegu Serduszek dla Kajtusia, Hani, Krzysia, Wiktorii i Oli!
NBP, KNF i BFG monitorują sytuację banku spółdzielczego w Ciechanowie ­ wynika ze wspólnego oświadczenia prezesa NBP Adama Glapińskiego przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego oraz prezesa BFG Zdzisława Sokala.
Praktyczna edukacja finansowa najmłodszych, a także – dodatkowo – szansa na nagrody dla uczniów oraz szkół. To podstawy Programu i Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności w ESBANKU Banku Spółdzielczym. W tym roku Bank zaproponował szkołom kilka nowości.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków – IX '16
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2016 r.

Rekomendacje i informacje KNF

Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zawarcie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego PFR Starter
Informujemy, że do publicznej konsultacji został przesłany projekt Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Union Investment

Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Rozwój bankowości internetowej w erze szybkich zmian, architektura przyszłości w systemach bankowych, nowości w rozwiązaniach IT

ZBP - informacje, ekspertyzy

Kredyty obrotowe przedsiębiorstw i kredyty mieszkaniowe w największym stopniu zaważyły na wrześniowych zmianach w głównym indeksie koniunktury Pengab.
Tak jak i w minionych latach piąta edycja Forum cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska bankowego. W tym roku głównym z poruszanych tematów, było przygotowanie wdrożenia dyrektywy PSD2.

Z innej beczki

Jako pierwsza jednostka pod polską banderą "Lwów" w swych podróżach odwiedził szereg portów Bałtyku, Morza Północnego, Śródziemnego, Czarnego, oraz Atlantyku, wszędzie robiąc furorę wyglądem swoim i załogi
Zbudowano go w Hamburgu. W 1929 roku kupiło go społeczeństwo Pomorza. 24.X.1945 r. żaglowiec wrócił do Polski po wojennym internowaniu go w Sztokholmie.

BlueNet dla sektora BS

Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT
Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych

Artykuły nie tylko dla informatyków

Następuje zmiana relacji między polityką a ekonomią. Zamiast działać na rzecz wypracowania ekonomicznego konsensu w sprawie wyjścia z przeciągającego się i powodującego nierówności wzrostu, politycy z krajów rozwiniętych wikłają się w dziwaczne, często toksyczne konflikty.
Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut jako instytucji obowiązanych w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Fotoreportaże

Święty Nepomucen, łąki i pola ochroni przed suszą i powodzią. Mosty uchroni i przeprawy, sprowadzi dobre życie rodzinne i wesprze spowiedników- Taka jest ludowa tradycja. Stąd figurki św. Nepomucena przy mostach, rzekach, skrzyżowaniach dróg, placach i kościołach.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 26.10.2016 Informacje dnia PGNiG Wstępne wyniki za 3Q’16: Przychody wyniosły 5,7 mld PLN (-10% r/r), EBITDA osiągnęła 1,07 mld (1,3 mld w 2015 r, -18% r/r). Zysk netto jest prognozowany na poziomie 0,28 mld PLN wobec 0,29 rok wcześniej. Dodatkowo zostały zaktualizowane prognozy dotyczące wydobycia w najbliższych latach...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Pracownika, który w czasie podróży służbowej wyda na wyżywienie więcej niż 30 zł, firma musi opodatkować. Potwierdzają to ostatnio sądy.
„Kancelaria Konsumencka", „Kancelaria Liberty”, „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” rozsyłają masowo maile o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji

Parlament Europejski

PE przegłosował w środę stanowisko, w którym domaga się cofnięcia wszystkich cięć w projekcie budżetu UE na 2017 r., jakich chcą państwa członkowskie. Podejście to natychmiast odrzuciła Rada UE. Teraz obie instytucje rozpoczną trzytygodniowe negocjacje.
KE przyjęła we wtorek projekt reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE wprowadzający na szczeblu unijnym system wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla firm. Ma to pomóc w walce z unikaniem podatków.

Konferencje / Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury bankowej zapraszamy do udziału w naszych warsztatach!

Razem z Asseco

Blisko 200 przedstawicieli sektora bankowego, IT oraz mediów spotkało się 11 października w Warszawie podczas kolejnej edycji konferencji Asseco Banking Forum.
Asseco Poland S.A. organizuje kolejną edycję szkoleń poświęconych sprawozdawczości ostrożnościowej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

W Sejmie jest nowy projekt regulacji prawa aborcyjnego. Radykalny. Kary za przerwanie ciąży - choć nie dla kobiet - byłyby jeszcze ostrzejsze, a środki antykoncepcyjne dla kobiet nielegalne