Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

W dalszym ciągu walutą, która rządzi na rynku walutowym jest dolar, także dzisiaj obserwujemy wzrost kursu tej waluty. Złoty także traci do euro i franka. Przed godziną 14-tą za dolara płacono 3,9726 złotego.
Do końca tego roku 474 funkcjonariuszy Policji, którzy zajmują kierownicze stanowiska, a zaczynali swoją karierę w MO lub ZOMO, przejdą na emerytury lub zostaną przeniesieni na stanowiska wykonawcze. Informacja potwierdziło MSWiA.
W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. oddano do użytkowania 112 337 mieszkań, tj. o 10,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba rozpoczętych budów w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. wyniosła 133 098, tj. o 3,9 proc. więcej w skali roku.
W minionym tygodniu poznaliśmy wyniki polskiej produkcji przemysłowej za wrzesień. W zestawieniu rocznym wzrosła ona o 3,2%, ale porównaniu z konsensusem 3,5% jest to rozczarowanie.
Krzysztof Ziemiec, znany prezenter Wiadomości TVP opublikował dziś krytykujący" dobrą zmianę" felieton w weekendowym dodtku Rzeczpospolitej - Plus Minus. Felieton ma tyłuł - Dobra zmiana hoduje tępych koniunkturalistów"
Toyota Motor Europe rozpocznie produkcję hybrydowych skrzyń biegów w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu w 2018 r., a także dwóch silników benzynowych - 1,5 l w 2017 roku oraz 2,0 l w 2019 roku - w fabryce Toyota Motor Industries Poland w Jelczu-Laskowicach.
Z uzasadnienia do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2016 wynika, że ma ona umożliwić Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłaty w roku bieżącym 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Analitycy Banku BPS S.A.

Na tle bardziej rozwiniętych gospodarek, wskaźnik inflacji w Polsce kształtuje się na niższym poziomie (poniżej zera), jednak także w naszym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa (we wrześniu br. wskaźnik CPI w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie minus 0,5 %, tj. najwyżej od grudnia 2015 r.)
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pod nazwą Akademia Banku BPS rozpoczyna cykl wykładów poświęconych bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  • Na tle bardziej rozwiniętych gospodarek, wskaźnik inflacji w Polsce kształtuje się na niższym poziomie (poniżej zera), jednak także w naszym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa (we wrześniu br. wskaźnik CPI w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie minus 0,5 %, tj. najwyżej od grudnia 2015 r.)
  • Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT
  • Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?
  • Święty Nepomucen, łąki i pola ochroni przed suszą i powodzią. Mosty uchroni i przeprawy, sprowadzi dobre życie rodzinne i wesprze spowiedników- Taka jest ludowa tradycja. Stąd figurki św. Nepomucena przy mostach, rzekach, skrzyżowaniach dróg, placach i kościołach.
  • Na datę sporządzenia niniejszej analizy, tj. na datę 27.09.2016 r. uczestnikami IPS były 464 spośród 560 działających banków spółdzielczych (267 w Zrzeszeniu BPS i 197 w Zrzeszeniu SGB). Poza IPS funkcjonowało 96 banków spółdzielczych.
  • Bank BPS przygotował animację na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która ma pomóc Klientom w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa
  • Banki spółdzielcze to stabilny i ceniony pracodawca, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nad którymi patronat objął m.in. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
  • Pozytywnie należy ocenić także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w relacji średnich zarobków netto w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów. W 2006 r. zarobki netto w naszym kraju stanowiły 25 % średniej w UE, w 2009 r. było to już 29 %, zaś w 2014 r. 33 %.

Aktualności zrzeszeń

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pod nazwą Akademia Banku BPS rozpoczyna cykl wykładów poświęconych bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Portal alebank.pl rozmawia z Ryszardem Lorkiem, prezesem SGB-Banku o najpilniejszych zadaniach czekających środowisko bankowości spółdzielczej i jego oczekiwaniach wobec programów rządowych
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 października 2016 r. działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego
W dniu 17 października br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zorganizował szkolenie nt. zmian w działalności depozytowej banków (rachunek rodzinny, podstawowy rachunek płatniczy, egzekucja po zmianach).

Aktualności banków spółdzielczych

Bank poinformował wczoraj ( 20.X.2016) że wprowadza do swojej oferty produkty dewizowe.
22 października 2016r. na oławskim stadionie odbędzie się „Oławski Charytatywny Bieg Serduszek”. Za każde przebiegnięte przez uczestnika jedno okrążenie boiska Sponsor – Bank Spółdzielczy w Oławie przekaże 2 zł na leczenie piątki dzieci
Rada Nadzorcza Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na posiedzeniu w dniu 17 października 2016 roku dokonała zmian w składzie Zarządu. 20 X BPS opublikował komunikat na Catalyst.
Obniżenie stopy procentowej NBP nie byłoby korzystne dla sektora finansowego, m.in. banków spółdzielczych i SKOK-ów – ocenił Łukasz Hardt z RPP.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2016 r.
Należności, zobowiązania, rachunek zysków/strat

Rekomendacje i informacje KNF

Informujemy, że do publicznej konsultacji został przesłany projekt Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
Informujemy, że w serwisie internetowym KNF zostało opublikowane stanowisko dotyczące produktów finansowych o charakterze polis lokacyjnych.

Union Investment

Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Rozwój bankowości internetowej w erze szybkich zmian, architektura przyszłości w systemach bankowych, nowości w rozwiązaniach IT

ZBP - informacje, ekspertyzy

Kredyty obrotowe przedsiębiorstw i kredyty mieszkaniowe w największym stopniu zaważyły na wrześniowych zmianach w głównym indeksie koniunktury Pengab.
Tak jak i w minionych latach piąta edycja Forum cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska bankowego. W tym roku głównym z poruszanych tematów, było przygotowanie wdrożenia dyrektywy PSD2.

Z innej beczki

Miasto wrosło w świadomość i mało kto pamięta, jak bardzo jest ono młode. Powstało dopiero w 1938 roku. Nazwę wzięło od słów gen. Kasprzyckiego o "stalowej woli narodu aby wybić się na nowoczesność".
1. Nie myśl.2. Jeśli już pomyślałeś, to nie mów.3. Jeśli już powiedziałeś, to nie pisz.4. Jeśli już napisałeś, to nie podpisuj.5. Jeśli już podpisałeś, to odwołaj.

BlueNet dla sektora BS

Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT
Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych

Artykuły nie tylko dla informatyków

Dane osobowe będą pod jeszcze większą ochroną, a za ich naruszenie firmą mogą grozić wysokie kary. Przykład? Pracodawca, który naruszy prywatność aplikującej osoby, może zostać zobligowany do zapłacenia kary, sięgającej nawet 4 proc. całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa.
Niestabilność kursów walut na przestrzeni ostatniego roku nie wpłynęła na zmianę postaw polskich firm z sektora MŚP wobec ryzyka kursowego – wynika z najnowszego badania*

Fotoreportaże

Święty Nepomucen, łąki i pola ochroni przed suszą i powodzią. Mosty uchroni i przeprawy, sprowadzi dobre życie rodzinne i wesprze spowiedników- Taka jest ludowa tradycja. Stąd figurki św. Nepomucena przy mostach, rzekach, skrzyżowaniach dróg, placach i kościołach.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 21.10.2016 Informacje dnia EBC Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian. Oprocentowanie depozytów wynosi -0,4%, a stopa kredytu: 0,25%. Decyzja o zachowaniu obecnego stanu jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Miesięczny plan skupu aktywów wynosi 80 mld euro, dodatkowo...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Wprowadzenie ,,Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”
Sejm zajmie się projektami dotyczącymi restrukturyzacji kredytów walutowych, oraz projektem ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki

Parlament Europejski

Kanclerz Niemiec oraz prezydenci Francji, Rosji i Ukrainy spotykają się dziś wieczorem w Berlinie, by kolejny raz podjąć próbę doprowadzenia do realizacji porozumień mińskich
Unijni ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali wczoraj (17 października), że Unia Europejska nie nałoży na Rosję nowych sankcji za jej działania w Syrii, ale będzie z nią prowadzić rozmowy ws. zakończenia wojny w tym kraju.

Konferencje / Szkolenia

To okazja do spotkania i dialogu zainteresowanych rozwojem nowoczesnej bankowości spółdzielczej.Warszawa, 22 listopada

Razem z Asseco

Blisko 200 przedstawicieli sektora bankowego, IT oraz mediów spotkało się 11 października w Warszawie podczas kolejnej edycji konferencji Asseco Banking Forum.
Asseco Poland S.A. organizuje kolejną edycję szkoleń poświęconych sprawozdawczości ostrożnościowej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

W Sejmie jest nowy projekt regulacji prawa aborcyjnego. Radykalny. Kary za przerwanie ciąży - choć nie dla kobiet - byłyby jeszcze ostrzejsze, a środki antykoncepcyjne dla kobiet nielegalne