Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Największe znaczenie dla przemian na obszarach wiejskich ma demografia, edukacja i rynek pracy - wynika z raportu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Raport został w środę zaprezentowany mediom.
Obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2016 r. do 3,1 proc., a w 2017 r. do 3,0 proc. - powiedział na konferencji Marco Zaninelli z agencji ratingowej Moody's.
Eksperci Antoniego Macierewicza, badający sprawę katastrofy smoleńskiej, znaleźli się w składzie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
Żona prof. Wiesława Biniendy, Maria Szonert-Binienda, dostała funkcję w senackiej komisji do spraw Polonii. Ma też zostać konsulem honorowym Polski w Ohio - donosi "Newsweek".
Porozumienie Liberałów i Demokratów (ALDE) oraz Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) wspólnie zgłosiły pomysł przeprowadzenia debaty na temat sytuacji kobiet w Polsce.
Brak przełomowych danych z gospodarek zagranicznych oraz brak dzisiaj danych makroekonomicznych z Polski sprawiają, że kurs na umacnianie złotego wyhamował. Także ogłoszona wczoraj zmiana na fotelu ministra finansów nie wzmocniła notowań krajowej waluty
ZUS chce także, by po przejściu na emeryturę od wynagrodzenia pracownika nie były pobierane żadne składki. Wynika z tego, że emeryci stracą możliwość podwyższania świadczeń przez wliczenie dodatkowego stażu pracy po przejściu na emeryturę.

Analitycy Banku BPS S.A.

Pozytywnie należy ocenić także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w relacji średnich zarobków netto w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów. W 2006 r. zarobki netto w naszym kraju stanowiły 25 % średniej w UE, w 2009 r. było to już 29 %, zaś w 2014 r. 33 %.
  • Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych
  • Pozytywnie należy ocenić także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w relacji średnich zarobków netto w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów. W 2006 r. zarobki netto w naszym kraju stanowiły 25 % średniej w UE, w 2009 r. było to już 29 %, zaś w 2014 r. 33 %.
  • Wprowadzenie dokumentu w życie zniszczy dorobek pokoleń naukowców, leśników, przyrodników oraz myśliwych, którzy doprowadzili do odbudowy i stabilizacji populacji wielu gatunków zwierząt i ptaków zagrożonych lub ginących w naszym kraju - pisze Polski Związek Łowiecki
  • W poniedziałek (19 września) Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzonego przez resort finansów 1 września br. podatku od sprzedaży detalicznej. To okazja aby skorygować złożenia - pisze analityk Daniel Piekarek
  • Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców ZBP. W Radzie zasiadają przedstawiciele 34 banków, w tym 21 banków komercyjnych. 11 banków spółdzielczych oraz dwóch banków zrzeszających.
  • Trwają obchody 25-lecia Związku Banków Polskich, których uroczystym elementem jest wyróżnianie podczas najważniejszych wydarzeń i spotkań branżowych osób, które miały swój istotny udział w dynamicznym rozwoju i bezpiecznym funkcjonowaniu polskiej bankowości.
  • Wydaje się, iż wstrzymanie się z oceną może zwiększyć wrażliwość naszej waluty na spekulacje rynkowe. Wynika to z faktu, iż brak komunikatu można interpretować zarówno pozytywnie (obowiązuje rating, który został zaktualizowany przez Moody’s w maju br.), jak i negatywnie
  • Jeśli w innych krajach banki spółdzielcze absorbują 20-30 proc. rynku, jeśli są tam traktowane jako instytucje bardzo stabilne finansowo, to dlaczego w Polsce z taką niechęcią lub zażenowaniem mówimy o spółdzielczości, traktujemy ją jak archaizm - mówi Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Zdzisław Kupczyk
  • Nasze wsparcie nie oznacza pomocy związanej bezpośrednio z działalnością biznesową banku, gdyż jest to zadanie realizowane przez bank zrzeszający. Naszą rolą jest wspieranie stabilnego rozwoju np. poprzez odciążenie banków od spraw formalnych związanych z zarządzaniem ryzykiem - mówi Adam Skowroński

Aktualności zrzeszeń

Upadek SKOK Wołomin nie wpłynął na rozwój bankowości spółdzielczej - mówi Prezes Zarządu Banku BPS Zdzisław Kupczyk
Jak informuje Dziennik Łódzki Wojciech Olejniczak w Alior Banku otrzymał posadę dyrektora ds. biznesu agro. Ma przygotować strategię banku do jego wejścia w branżę finansowych usług w sektorze rolno-spożywczym.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przekazuje skrócone śródroczne jednostkowe dane finansowe Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku.
Niemal rok temu utworzyliśmy Spółdzielczy System Ochrony, który zapewnia większe bezpieczeństwo funkcjonowania swoim członkom. Jednak należy to traktować jaką dalszą fazę rozwoju Zrzeszenia, a nie jego punkt docelowy.

Aktualności banków spółdzielczych

W Targach wzięli udział deweloperzy, biura obrotu nieruchomościami, pracownie projektowe, firmy wyposażenia wnętrz oraz instytucje finansowe.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci klas IV-VI pod nazwą "Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka".
W Oddziale Banku Spółdzielczego w Oławie przy ul. Pałacowej 13 w Oławie została oddana do użytku nowo zmodernizowana Sala Obsługi Klientów Instytucjonalnych.
W związku z pojawieniem się w mediach informacji dotyczących zatrzymania członków byłego Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, obecny Zarząd Banku oświadcza, że osoby zatrzymane przez CBA od ponad roku nie są pracownikami Banku Spółdzielczego w Nadarzynie

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W I półroczu 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 8,0 mld zł, tj. o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. S

Rekomendacje i informacje KNF

Wydając rekomendację dla SKOK, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe.
W serwisie internetowym KNF została opublikowana syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku za 2015 r. krajowych banków komercyjnych:
Oświadczenie Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka ws. artykułu J.Szewczaka pt. „Warszawska ośmiornica”

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Kwestie obciążeń banków spółdzielczych, wynikających między innymi ze nowelizowanej ustawy o BFG i restrukturyzacji oraz wprowadzenia systemu IPS , poszukiwania przez banki nowych źródeł przychodów i potencjału do rozwoju, relacji pomiędzy Bankami Zrzeszającymi a IPS oraz zapobiegania kryzysom w sektorze i lustracji były przedmiotem lutowego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych

ZBP - informacje, ekspertyzy

W Klubie Bankowca w Warszawie rozpoczął się III Kongres Kredytu Konsumenckiego pod hasłem „Kredyt konsumencki – oczekiwania i wyzwania”, organizowany przez Związek Banków Polskich.
Po II kwartale bieżącego roku, liczba aktywnych umów indywidualnych klientów bankowości interentowej po raz pierwszy przekroczyła 15 mln.

Z innej beczki

Wprowadzenie dokumentu w życie zniszczy dorobek pokoleń naukowców, leśników, przyrodników oraz myśliwych, którzy doprowadzili do odbudowy i stabilizacji populacji wielu gatunków zwierząt i ptaków zagrożonych lub ginących w naszym kraju - pisze Polski Związek Łowiecki
Pierwszym "prawem jazdy" był dokument wystawiony dla Karla Benza w 1888 roku. Wydano go w związku ze skargami mieszkańców Mannheim na hałas i zapach jaki roztaczał jego Motorwagen

BlueNet dla sektora BS

Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych
Każdy z nas (najprawdopodobniej smiley​) choć raz w życiu używał różnej maści komunikatorów do rozmów głosowych przez Internet lub sieć lokalną. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć trochę jak to się dzieje, że głos wędruje np. za ocean całkiem za darmo.

Artykuły nie tylko dla informatyków

W 2015 roku prawie 40 proc. składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie i 10 proc. składki w ubezpieczeniach majątkowych pozyskano w kanale bancassurance.
Niektóre opłaty bankowe potrafią wprawić w zdumienie i przy tym podnieść ciśnienie. Przykład? Zlecając przelew walutowy, nie zawsze wiemy, ile nas to będzie kosztowało, a chcąc zmienić konto na tańsze czasami trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Fotoreportaże

Chwila przerwy, chwila wakacyjnego oddechu czyli kolejny fascynujący fotoreportaż Czesławy Kosturek z niezwykłej podróży. Krok po kroku po Makaronezji. Widoki, kolory, emocje, smaki. Świetne opisy, zwyczaje, odczucia - specjalnie dla czytelników Bs.net.

Puls Parkietu - rynek akcji

stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Komisja Europejska wydała wczoraj również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisje. ALTUS TFI Altus...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów - Kukiz 15
„Kancelaria Liberty” „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” rozsyłają masowo maile o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

Parlament Europejski

Komisja Europejska stwierdziła wczoraj, że polski plan wspierania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej stanowi co prawda pomoc państwa, ale jest to zgodne z unijnym prawem.
Komitet Obrony Demokracji, uczestniczka wydarzeń poznańskiego Czerwca '56 Aleksandra Baniasiak i Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika są wśród laureatów tegorocznej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego.

Konferencje / Szkolenia

Warszawa, 27 września 2016. Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Razem z Asseco

Jak wykorzystać nową rzeczywistość w bankowości? - Asseco Banking Forum już 11 października w Warszawie!
W trakcie dwudniowego Forum uczestnicy mogli zapoznać się z Asseco CBP - platformą bankowości internetowej i mobilnej autorstwa Asseco Poland. Z udostępnionego w marcu br. rozwiązania Asseco CBP korzysta obecnie ponad 50 banków spółdzielczych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Problematyka reprywatyzacji w świetle projektów ustaw w latach 1989-2016 . Autor: Robert Stawicki Główny specjalista, Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu