Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Słabsza kondycja polskiego przemysłu odbije się w kolejnych miesiącach na rynku pracy. Indeks PMI za wrzesień, choć nieco lepszy od oczekiwanego, wciąż pozostaje poniżej 50 pkt, co oznacza spowolnienie
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego za 36 lat Polaków będzie o 4,5 miliona mniej.
Od 22 września 2014 r. na granicy zachodniej oraz na granicy polsko-litewskiej kontrola skarbowa przy współudziale Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego sprawdza dokumentację transportowanego na teren Polski paliwa
Rosyjski bank centralny odebrał licencję na działalność kolejnym trzem bankom. Sprzątanie w rosyjskim systemie bankowym wciąż trwa.
Sprzedaż niemal dwóch milionów akcji przez Banco Santander jest konsekwencją warunków, jakie Komisja Nadzoru Finansowego w grudniu 2012 roku postawiła hiszpańskiemu inwestorowi w zamian za zgodę na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem
Minister finansów i minister Skarbu Państwa zawarli porozumienie w sprawie współpracy w zakresie powierzania usług finansowych związanych z oferowaniem przez Skarb Państwa instrumentów finansowych.
„Nie proszę dziś o sto dni spokoju, ale o sto dni współpracy” – podkreśliła szefowa rządu przedstawiając w Sejmie plany i priorytety swojego gabinetu. "Jestem lekarzem, to szczególna misja i powołanie, w niej zawiera się zaangażowanie, szacunek i chęć pomocy każdemu człowiekowi. Lekarz nie pyta o poglądy i przekonania, tak właśnie rozumiem swoją...

  • Atrakcyjność Polski dobrze ilustruje nieproporcjonalny udział (51%) w zyskach banków Europy Środkowej w porównaniu do udziału w aktywach (39%). W niedalekiej przyszłości kraje południa zwiększą swój udział w zyskach kosztem północy.
  • Bank spółdzielczy jest przestarzały i zapóźniony technologicznie, a jego oferta nie jest dostosowana do potrzeb młodszych klientów. Taki stereotyp utrwalił się w świadomości wielu Polaków. Prawda jest jednak zupełnie inna – często to właśnie banki spółdzielcze są pionierami we wdrażaniu nowych rozwiązań
  • Utrzymuje się duża nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad należnościami od sektora niefinansowego – jest to bardzo kosztowny skutek braku mechanizmu dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń oraz braku limitów depozytów złożonych przez banki w bankach zrzeszających
  • Przy zmianie ustawy należy wziąć pod uwagę specyfikę polskich banków spółdzielczych, w szczególności tych, które nie mają 5 000 000 euro. Jest ich około 440. Zmiana ustawy powinna mieć na celu dobro i rozwój wszystkich banków spółdzielczych, nie zaś poszczególnych banków, czy grup.
  • Gdy już oba funkcjonujące w naszym kraju zrzeszenia banków spółdzielczych, zdecydowały o wdrożeniu zasad systemu ochrony instytucjonalnej, nie ma potrzeby konstruowania przepisów pozwalających na przeobrażanie w Zrzeszenie Zintegrowane- mówi Prezes Banku BPS Zdzisław Kupczyk.
  • We wtorek 23 września w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Spółdzielcze formy finansowania, organizowania i własności dla małych i średnich przedsiębiorstw”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowiska spółdzielczego i bankowości spółdzielczej.
  • Zostały złożone poprawki związane z możliwością przekształcenia spółdzielni w spółki prawa handlowego. A.Domagalski: W naszym przekonaniu są to inicjatywy wywodzące się z wąskich kręgów osób ze spółdzielni, które pozbyły się już członków, natomiast została niewielka grupa i spory majątek do podziału.
  • Oraz przestępstwa związane z bankowością elektroniczną, 2014. Przeczytaj, wydrukuj i udostępnij klientom
  • W Magazynie znajdą Państwo wiele interesującej lektury. Kontynuujemy cykl o bezpieczeństwie. Tym razem piszemy o metodach ochrony przed fraudami oraz zabezpieczeniach przed napadami na placówki.

Aktualności zrzeszeń

Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok akademicki, w którym studenci mogą znowu starać się o preferencyjny kredyt studencki. Wnioski o kredyt mogą składać do 15 listopada w czterech bankach. Kredyt wypłacany jest w 10 transzach podczas roku akademickiego, w równych ratach 600 zł miesięcznie. Może być przyznany na okres od roku do pięciu lat. Ubiegający...
Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok będzie podjęta w III kwartale - zapowiedział Wojciech Kwaśniak w kuluarach Forum Obligacji 2014. Pochwalił BS-y które mogły ją wypłacić, lecz tego nie zrobiły.
KZBS - KRIR. Pisma w sprawie rolników objętych rosyjskim embargiem na swoje produkty. Postulujemy oszacowanie problemu i włączenie się do jego rozwiązania.
Ukazał się wrześniowy numer Banku Wspólnych Sił.

Aktualności banków spółdzielczych

Krajowa Rada Spółdzielcza upowszechnia na swojej stronie internetowej kompendium, które warto pobrać i rozpowszechniać w środowiskach wiejskich.
Na stronie Obiektywnie o Finansach najlepiej oprocentowane IKE - ranking uwzględnia banki spółdzielcze.
Lubaczowski BS otworzył nową placówkę w Tomaszowie Lubelskim
21 września w Gimnazjum w Żukowie odbył się koncert zespołu Mazowsze, który zgromadził prawie półtoratysiączną widownię. Koncert był zwieńczeniem obchodów 25-lecia nadania praw miejskich, które Żukowo świętuje w tym roku. To już drugi występ Mazowsza w Żukowie. Pierwszy raz zespół zawitał do miasta u progu obchodów 800-lecia Żukowa, gdy w kościele...

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej). Ponadto funkcjonowało 567 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu...
W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec lipca 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Dyskusja z przedstawicielami zarządu i rady nadzorczej Kasy Krajowej dotyczyła kierunków dalszej restrukturyzacji sektora, w tym potrzeby zmobilizowania w tym celu środków zgromadzonych w całym systemie SKOK.
Komunikat z 234. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. 1.W dwieście trzydziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: ·Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ·Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego...
Utrzymuje się duża nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad należnościami od sektora niefinansowego – jest to bardzo kosztowny skutek braku mechanizmu dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń oraz braku limitów depozytów złożonych przez banki w bankach zrzeszających

Rada Ekspertów Spółdzielczych

W Magazynie znajdą Państwo wiele interesującej lektury. Kontynuujemy cykl o bezpieczeństwie. Tym razem piszemy o metodach ochrony przed fraudami oraz zabezpieczeniach przed napadami na placówki.
Temat spotkania wyniknął z kumulacji zmian legislacyjnych dotyczących sektora spółdzielczego i sektora banków spółdzielczych, co spowoduje konieczność daleko idącej ich reorganizacji.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej” to temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbyło się 24 września 2014 r. w warszawskim Klubie Bankowca. Gośćmi Klubu byli: prof. dr hab. Tomasz Szapiro , Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Danuta Raczko , Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej...
Liczba klientów z dostępem do Internetu przekroczyła 23 mln osób

Z innej beczki

29 września 1571 r., czyli dokładnie 443 lata temu, urodził się Michelangelo Merisi – włoski malarz znany powszechnie jako Caravaggio
Yakuza jest japońskim odpowiednikiem mafii. Od niemal zawsze organizacja ta była związana i popierała ugrupowania prawicowo-konserwatywne, najczęściej opłacając kampanie wyborcze najważniejszych polityków.

Ciekawe rzeczy w sieci

Według stanu na dzień 31 grudnia 1990 r. w Polsce istniały 8453 przedsiębiorstwa państwowe. Na koniec grudnia 2013 r. w Polsce było zarejestrowanych 59 przedsiębiorstw państwowych, w tym 21 czynnych

Artykuły nie tylko dla informatyków

Konferencja przedstawi aktualne trendy oraz innowacje w obszarze zarządzania wiedzą, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska Knowledge Management
Model chmurowy może dla banków spółdzielczych stać się wielką szansą na znaczne podwyższenie standardów obsługi - mówi Andrzej Gibas, szef sektora Financial Services Industry (FSI) w polskim oddziale Microsoftu.

Fotoreportaże

8 września w siedzibie Asseco w Warszawie z okazji 10. rocznicy debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości Spółdzielczej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Puls Parkietu - rynek akcji

POLSKA Zgodnie z danymi Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce spadła w sierpniu b.r. do poziomu 8,8% (wobec 9% miesiąc wcześniej i 10,3% rok wcześniej). Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 527 tys. w sierpniu (wobec 1 548 tys miesiąc wcześniej). Stopa bezrobocia w UE w sierpniu utrzymała się na poziomie 10,1%, jest to najniższy poziom od lutego...

Prawo

Projekt przedstawiony przez grupę posłów PiS - Dotyczy zawieszenia spłat kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem
Uchwalona przez Sejm, 23 września będzie rozpatrywana przez Senat

Parlament Europejski

Zniesienie barier na unijnym rynku usług to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie przyszła komisarz ds. rynku wewnętrznego
Podczas ceremonii wręczenia nagród uhonorowano najlepszych młodych naukowców w Europie. Zakończył się konkurs, w którym najbardziej obiecujący młodzi europejscy naukowcy zaprezentowali międzynarodowemu jury swoje projekty badawcze. Jego laureaci spotkali się w tym tygodniu w Warszawie na uroczystej gali wręczenia nagród. W 26. edycji Konkursu Prac...

Konferencje / Szkolenia

Wszyscy dobrze wiemy, że niewłaściwe zabezpieczone dane personalne i informacje o naszych kontach znajdujące się w bankach mogą szybko zostać przejęte przez osoby trzecie.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Otwieramy cykl artykułów pod wspólnym hasłem „Wokół klienta” przedstawiając nowoczesne rozwiązania z dziedziny IT, których wdrożenie w banku spółdzielczym wspiera budowę przewagi konkurencyjnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw