Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Fundacja Republikańska opublikowała mapę wydatków państwa - na co i ile wydaje nasz kraj.
25 zł za wysłanie monitu pocztą, 9 zł za monit telefoniczny, 25 zł za wezwanie do zapłaty, 50 zł za przekazanie sprawy do zewnętrznej agencji windykacyjnej oraz 50 zł za windykację terenową
Po uwzględnieniu dodatków rocznych, premii regulaminowych, dodatków za pracę zmianową i w nadgodzinach oraz nagród i deputatów, górnicy zarabiali w 2012 roku średnio od 5 626 zł dla robotników dołowych po 7 214 zł dla górników eksploatacji podziemnej
Autorzy raportu podkreślają, że większość dostępnych badań jednoznacznie wskazuje na związek różnorodności z wynikami ekonomicznymi firmy - im więcej kobiet w zarządzie, im bardziej różnorodny zespół, tym wyniki są lepsze.
W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku sądy opublikowały orzeczenia o upadłości 630 przedsiębiorstw działających w Polsce, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było to 713 opublikowanych upadłości.
Związek pracuje nad rozwiązaniem prawnym, które ma pomóc kredytobiorcom. Potrzebny tu będzie udział BGK.
Badanie przeprowadziło CBOS w związku z 24 rocznicą zjednoczenia Niemiec. Wykazało, że nastawienie do naszych sąsiadów wyraźnie się poprawiło

Aktualności zrzeszeń

Bank zmienia taryfy opłat i prowizji oraz tabelę oprocentowania dla klientów instytucjonalnych
Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok akademicki, w którym studenci mogą znowu starać się o preferencyjny kredyt studencki. Wnioski o kredyt mogą składać do 15 listopada w czterech bankach. Kredyt wypłacany jest w 10 transzach podczas roku akademickiego, w równych ratach 600 zł miesięcznie. Może być przyznany na okres od roku do pięciu lat. Ubiegający...
Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok będzie podjęta w III kwartale - zapowiedział Wojciech Kwaśniak w kuluarach Forum Obligacji 2014. Pochwalił BS-y które mogły ją wypłacić, lecz tego nie zrobiły.
KZBS - KRIR. Pisma w sprawie rolników objętych rosyjskim embargiem na swoje produkty. Postulujemy oszacowanie problemu i włączenie się do jego rozwiązania.

Aktualności banków spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie również ufundował nagrody i upominki dla uczestników festynu. Na całym terenie przygotowanym zarówno do występów muzycznych oraz samych zawodów powiewały na wietrze zielone baloniki z zaproszeniem do korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Czarnkowie
Krajowa Rada Spółdzielcza upowszechnia na swojej stronie internetowej kompendium, które warto pobrać i rozpowszechniać w środowiskach wiejskich.
Na stronie Obiektywnie o Finansach najlepiej oprocentowane IKE - ranking uwzględnia banki spółdzielcze.
Lubaczowski BS otworzył nową placówkę w Tomaszowie Lubelskim

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej). Ponadto funkcjonowało 567 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu...
W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec lipca 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Dyskusja z przedstawicielami zarządu i rady nadzorczej Kasy Krajowej dotyczyła kierunków dalszej restrukturyzacji sektora, w tym potrzeby zmobilizowania w tym celu środków zgromadzonych w całym systemie SKOK.
Komunikat z 234. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. 1.W dwieście trzydziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: ·Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ·Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego...
Utrzymuje się duża nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad należnościami od sektora niefinansowego – jest to bardzo kosztowny skutek braku mechanizmu dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń oraz braku limitów depozytów złożonych przez banki w bankach zrzeszających

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.
W Magazynie znajdą Państwo wiele interesującej lektury. Kontynuujemy cykl o bezpieczeństwie. Tym razem piszemy o metodach ochrony przed fraudami oraz zabezpieczeniach przed napadami na placówki.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej” to temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbyło się 24 września 2014 r. w warszawskim Klubie Bankowca. Gośćmi Klubu byli: prof. dr hab. Tomasz Szapiro , Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Danuta Raczko , Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej...
Liczba klientów z dostępem do Internetu przekroczyła 23 mln osób

Z innej beczki

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Dokładnie 63 dni.
29 września 1571 r., czyli dokładnie 443 lata temu, urodził się Michelangelo Merisi – włoski malarz znany powszechnie jako Caravaggio

Ciekawe rzeczy w sieci

Według stanu na dzień 31 grudnia 1990 r. w Polsce istniały 8453 przedsiębiorstwa państwowe. Na koniec grudnia 2013 r. w Polsce było zarejestrowanych 59 przedsiębiorstw państwowych, w tym 21 czynnych

Artykuły nie tylko dla informatyków

Konferencja przedstawi aktualne trendy oraz innowacje w obszarze zarządzania wiedzą, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska Knowledge Management
Model chmurowy może dla banków spółdzielczych stać się wielką szansą na znaczne podwyższenie standardów obsługi - mówi Andrzej Gibas, szef sektora Financial Services Industry (FSI) w polskim oddziale Microsoftu.

Fotoreportaże

8 września w siedzibie Asseco w Warszawie z okazji 10. rocznicy debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości Spółdzielczej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Puls Parkietu - rynek akcji

Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wzrósł do 49,5 pkt (wobec 49 pkt miesiąc wcześniej). Odczyt okazał się lepszy od konsensusu, który zakładał spadek do 48,7 pkt.

Prawo

Druk wpłynął do Sejmu 25 września , a 1 października został skierowany do Komisji Finansów Publicznych
Projekt przedstawiony przez grupę posłów PiS - Dotyczy zawieszenia spłat kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem

Parlament Europejski

Zniesienie barier na unijnym rynku usług to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie przyszła komisarz ds. rynku wewnętrznego
Podczas ceremonii wręczenia nagród uhonorowano najlepszych młodych naukowców w Europie. Zakończył się konkurs, w którym najbardziej obiecujący młodzi europejscy naukowcy zaprezentowali międzynarodowemu jury swoje projekty badawcze. Jego laureaci spotkali się w tym tygodniu w Warszawie na uroczystej gali wręczenia nagród. W 26. edycji Konkursu Prac...

Konferencje / Szkolenia

Wszyscy dobrze wiemy, że niewłaściwe zabezpieczone dane personalne i informacje o naszych kontach znajdujące się w bankach mogą szybko zostać przejęte przez osoby trzecie.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Otwieramy cykl artykułów pod wspólnym hasłem „Wokół klienta” przedstawiając nowoczesne rozwiązania z dziedziny IT, których wdrożenie w banku spółdzielczym wspiera budowę przewagi konkurencyjnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw