Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Ostatnie dni na rynkach finansowych w dalszym ciągu obracały się wokół spraw związanych z Grecją. Podczas ostatniego tygodnia czerwca premier Tsipras ogłosił przeprowadzenie referendum dotyczącego zgody na porozumienie z wierzycielami.
Zgodnie z ustawą banki mają obowiązek przewalutowania kredytów walutowych na hrywnę w ciągu miesiąca od czasu otrzymania wniosku, który powinien w tej sprawie złożyć kredytobiorca. Żadne inne dokumenty nie są wymagane. Banki nie mogą także pobierać za tę usługę opłat.
Jak donosi "Puls Biznesu” rząd kończy prace nad projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, którego głównym celem jest walka z transferem dochodów przedsiębiorstw za granicę.
Sprzedaż detaliczna w Polsce w maju wzrosła o 7,6 proc. rdr, po wzroście o 4,7 proc. rdr w kwietniu. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 1,5 proc. - podał Eurostat.
Ponad 6,6 mln Rosjan nie może w tym roku wyjechać na zagraniczne wakacje ze względu na posiadane długi - informuje agencja TASS. Zgodnie z rosyjskim prawem, każdy kto zalega z zapłatą ponad 10 tys. rubli (180 dolarów) alimentów, podatków, rat kredytowych czy grzywien, ma zakaz opuszczania kraju.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował o osiągnięciu z Ukrainą porozumienia w sprawie przedsięwzięć, jakie musi ona podjąć dla uzyskania od niego kolejnej raty pomocy kredytowej w kwocie około 1,7 mld dolarów.
Senacka komisja zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem w całości ustawy o in vitro. O takim wyniku głosowania zdecydowała nieobecność dwóch senatorów PO oraz fakt, że Helena Hatka (PO) wstrzymała się od głosu.

  • Świąteczne spotkanie poprzedziło Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej, które zdecydowało się podjąć uchwałę w sprawie zaprzestania prac nas poselskim projektem ustawy Prawo spółdzielcze druk 980.
  • Cykl edukacyjny o inwestowaniu. Rynki finansowe od zawsze rządziły się swoimi prawami, ale ostatnie lata stały się szczególnie wymagające dla inwestorów.
  • Dr Franciszek Stefczyk (1861-1924), czołowy twórca ruchu spółdzielczo – rolniczego, dr nauk filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielki działacz, Poseł na Sejm krajowy w latach 1908 do 1912, autor kilkudziesięciu prac o spółdzielczości. Założyciel pierwszej w Polsce wiejskiej spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej w 1890 roku w Czernichowie k/Krakowa, w której przez 6 lat był kasjerem, a następnie prezesem Rady Nadzorczej.
  • Padające od dwóch tygodni deszcze zmieniły Polesie w stertę błota. Wody Piny i Prypeci przybrały. Gruntowe drogi rozmiękły i stały się nieprzejezdne. Na szutrówkach rozlały się kałuże skrywające głębokie wyrwy, wymyte przez wodę dziury i wypukane z luźnego spoiwa pobocza. Kamienice pińskiej starówki zszarzały.
  • Za[pis przebiegu posiedzenia. "Mamy opodatkowaną dywidendę w spółdzielniach osób prawnych. Spółki osób prawnych, jeśli przekazują dywidendę dla swoich udziałowców, spółek, mają tę dywidendę zwolnioną."
  • Sejm zajął się stanowiskiem Senatu w sprawie znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustawach. Ustawa została przyjęta z uwzględnieniem większości poprawek.
  • Ukazał się czerwcowy Magazyn BS.NET - Co w nim? Zapraszamy do lektury
  • Wszyscy czekamy na ostateczny kształt ustawy o bankach spółdzielczych. Ona nie może być prostą implementacją europejskiego prawa. Musi sprzyjać rozwojowi - mówi Prezes Zarządu Banku BPS Zdzisław Kupczyk, którego poprosiliśmy o wypowiedź.
  • Gdy już bank spółdzielczy posiada swój fanpage na Facebooku, to często motywowane jest to chęcią dotarcia do młodego klienta i informowania na bieżąco o działaniach banku. Jak naprawdę wyglądają profile największych banków spółdzielczych?

Aktualności zrzeszeń

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego będzie kontynuować prace na drukiem 980. Posiedzenie zaplanowane jest na 9 lipca 2015 r.
Spółdzielcza Grupa Bankowa prowadzi całoroczny konkurs pt. „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” – szkoły podstawowe i gimnazja, w których działają Szkolne Kasy Oszczędności pod patronatem Banków Spółdzielczych SGB w ciągu roku szkolnego podejmują różnego rodzaju aktywności
Świąteczne spotkanie poprzedziło Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej, które zdecydowało się podjąć uchwałę w sprawie zaprzestania prac nas poselskim projektem ustawy Prawo spółdzielcze druk 980.
91 % uczniów stwierdziło, że lekcje BAKCYLA im się podobały. 88% uczniów potwierdziło, że w trakcie zajęć dowiedziało się nowych rzeczy o finansach. Lekcje i wolontariusze BAKCYLA zostały ocenione na 5,5 w skali 1-6.

Aktualności banków spółdzielczych

Usługa MasterCard SecureCode to dodatkowe zabezpieczenie, wykorzystywane przy transakcjach realizowanych w Internecie przy użyciu kart płatniczych.
W oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w dniu 25 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Zebraniu wzięli udział wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich Przedstawiciele oraz zaproszeni goście,
Z okazji Święta Spółdzielczości Bankowej Bank Spółdzielczy w Jarocinie zaprosił mieszkańców na Dzień Otwarty
W niedzielę 28 czerwca br. na terenie całego kraju odbywały się obchody Święta Spółdzielczości Bankowej 2015. Jak co roku w obchodach tych wziął udział również Bank Spółdzielczy w Miliczu, organizując 26 czerwca „Piątek z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu”.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane finansowe sektora bankowego Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Źródłem danych jest System Informacji Sprawozdawczej (SIS), opracowany w oparciu o strukturę sprawozdań FINREP rekomendowanych przez CEBS ( Komitet...
W I kwartale 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,0 mld zł, o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 8,5% i wyniosła 1566,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,8%, do 917,2 mld zł, a depozytów o 10,3%, do 855,9 mld zł . Wynik...

Rekomendacje i informacje KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że w dniu 16 lipca 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmieniająca sposób inwestowania przez klientów detalicznych firm inwestycyjnych w instrumenty pochodne, które nie są rozliczane przez CCP
KNF jednogłośnie przyjęła: Rekomendację A-SKOK dotyczącą dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK i Rekomendację B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK.
Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wesoła.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Nowy Magazyn BS.NET do pobrania
Maleje liczba banków spółdzielczych nie posiadających swojej strony www. Zostało ich niewiele. Sprawdź.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Każde polecenie przelewu jest przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości są przedmiotem dodatkowej weryfikacji np. poprzez kontakt z klientem. Jednak zanim dojdzie do weryfikacji poprawności złożonego zlecenia płatniczego i potwierdzenia transakcji, banki muszą wstrzymać ich realizację.
w sprawie informacji zamieszczonych na stronie Urzędu ws klauzul niedozwolonych

Z innej beczki

3 lipca 1938 pobiła światowy rekord prędkości lokomotywy z napędem parowym, osiągając 203 km/h (126 mph).
Król zaproponował, a sejm, jak rzadko zgodny, 23 października 1776 r. w trybie przyspieszonym zaaprobował prawo zakazujące wszelkich tortur

Ciekawe rzeczy w sieci

Współczynnik samobójstw – 16,5/100 tys. mieszkańców w porównaniu ze średnią dla UE - 9,4 sytuuje nasz kraj w czołówce najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem państw europejskich.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Kwiecień 2015 roku przyniósł na rynku bancassurance rewolucję – Rekomendacja U postawiła przed ubezpieczycielami wyzwanie stworzenia nowych wzorców współpracy z bankami. Jednak odpowiednie przygotowanie pozwala nie tylko na płynne wprowadzenie zmian, ale także na wzmocnienie pozycji lidera rynku.
Przelewy natychmiastowe, do niedawna kojarzone z usługą premium, stają się coraz bardziej popularne, również w Bankach Spółdzielczych. Co ciekawe, oferowane są nie tylko w bankowości elektronicznej, ale również jako usługa w oddziałach naziemnych, generując przychód i przyciągając nowych Klientów.

Fotoreportaże

W dniu 24 czerwca 2015 r. w Galerii Porczyńskich odbyły się - Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości połączone z rozstrzygnięciem konkursu "Menedżer - Spółdzielca"

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 03.07.2015 Informacje dnia USA Bezrobocie w czerwcu wyniosło 5,3%. W czerwcu stopa bezrobocia w USA ukształtowała się na poziomie 5,3% wobec 5,5% miesiąc wcześniej. Konsensus zakładał 5,4%. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w czerwcu o 223 tys. Prognoza wynosiła 225 tys. dodatkowych etatów. PKOBP PZU WAWEL KANIA...

Prawo

Powstaje pytanie o banki spółdzielcze. Dlaczego mają one pokrywać koszty proporcjonalnie, gdy większość nie działa aktywnie na rynku kapitałowym?
Do Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Parlament Europejski

Schulz o Grecji, migracji, polityce bezpieczeństwa i obrony, rynku cyfrowym, pogłębieniu integracji gospodarczej i Wielkiej Brytanii - przemówienie na Radzie Europejskiej 25 czerwca 2015
Czy powinniśmy mieć prawo do swobodnego robienia i upowszechniania zdjęć obiektów znajdujących się w przestrzeni publicznej? Co z prawem autorskim? Nad taki sprawami debatuje PE

Konferencje / Szkolenia

Już w najbliższy czwartek - 23.06.2015 zapraszamy na bezpłatną konferencję Business Intelligence Trends.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W pogoni za uciekającą marżą odsetkową czasem zapominamy, że bank to też klient. Klient bardzo ważny dla dostawców. Czy jednak dostawcy to zauważają ? W jaki sposób weryfikują naszą ocenę ?

Analizy, raporty, projekty ustaw

Błędy w przetargach unijnych. Polska.