Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Działalność bez rejestracji i z pominięciem podatków prowadzi około dwa miliony osób. Tak wynika z raportu przygotowanego prze fundację FOR i think tanki z państw bałtyckich.
W przeciągu miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 42 tys. do poziomu 3 589 800. Oznacza to wzrost 1,2% w ujęciu miesięcznym i 3,7% w ujęciu rocznym.
W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Beata Szydło przyznaje, że są trudności z realizacją budżetu na ten rok. Nie wyklucza zwiększenia deficytu budżetowego
Jedynie 36 proc. Polaków po pięćdziesiątce utrzymuje się z pracy zarobkowej - wynika z badania "Pracodawcy o pracownikach 50 plus".
Kredyt SK Bankowi został udzielony na podstawie art. 42 ustawy o NBP. Działanie to wpisuje się w zadania banku centralnego określone w art. 3 ust. 2 tej ustawy, czyli działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego.
Z szacunków opracowanych przez ING wynika, że polskie banki zapłacą za upadek SK Banku łącznie ponad 2 mld zł.
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ok. 1,5 mln osób, w tym 804,4 tys. kobiet.

Analitycy Banku BPS S.A.

Analitycy Banku BPS o cenach ropy: Na rynku pojawiają się czasami opinie, iż w dzisiejszych czasach ceny surowców nie są naturalnym odzwierciedleniem relacji popytu i podaży, lecz efektem gry spekulacyjnej części uczestników rynków finansowych nastawionych na szybki zysk.

Aktualności zrzeszeń

Jutro SGB-Bank obchodzi zacna rocznicę 25-lecia. Z tej okazji przyłączmy się do życzeń i gratulacji.
BFG opublikował komunikat, z którego wynika, iż wypłat gwarantowanych depozytów klientów SK Banku dokona BZ WBK
W dniu 25 listopada 2015 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały dotyczące określenia wysokości stawek
IPS ma przede wszystkim zapewnić ochronę płynności i wypłacalności każdego uczestnika systemu, a w konsekwencji całego Zrzeszenia. To koncepcja solidarnego, wzajemnego gwarantowania zobowiązań przez uczestników systemu

Aktualności banków spółdzielczych

Bank został zaproszony do włączenia się w przedsięwzięcie polegające na nagraniu teledysku do piosenki„Miasto jak ze snu”, promującego Szamocin.
Bank Spółdzielczy w Pszczynie ogłosił, że 2 i 3 grudnia zaprasza na Dni Otwarte od godziny 8 rano do 19.00. W tych dniach Bank zaoferuje świąteczną ofertę promocyjną. Do dyspozycji klientów będą doradcy bankowi, którzy pomogą w wyborze najlepszego produktu.
Tak jak się spodziewaliśmy w związku z pokryciem kosztów upadłości SK Banku przez sektor już w 4Q’15, opłata roczna na BFG nie wzrosła znacznie, bo do 0,246 proc., podczas gdy nasze oczekiwania wynosiły 0,25 proc
Jak funkcjonuje instytucja bankowa, na czym polega praca w banku i jakie jest preferowane wykształcenie kandydatów na poszczególne stanowiska pracy? Informacje przydatne podczas planowania dalszej drogi edukacyjnej przekazali uczniom radomszczańskich szkół Pracownicy ESBANKU

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

BFG opublikował informacje miesięczną - dotyczącą września 2015 - o sytuacji w sektorze bankowym.
KNF udostępnił dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec września 2015 r.

Rekomendacje i informacje KNF

Trzynaście banków z Polski uczestniczyło w europejskim ćwiczeniu ujawniającym zainicjowanym i koordynowanym przez EBA.
W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane TFI za III kwartał 2015 r.
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Sektor banków spółdzielczych posiada wspólne problemy z sektorem banków spółek akcyjnych, takie jak używanie skutecznych instrumentów windykacji kredytów czy grożący sektorowi podatek bankowy. Ogromne wyzwania stoją przez bankami w kształtowaniu relacji z klientami, w tym poszukiwaniu nowych kanałów i form sprzedaży produktów i usług – takie były wnioski ostatniego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych.
Tematem przewodnim jest w nim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo banków i klientów. Oprócz tego wiele interesujących materiałów.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Wyniki odnotowane po III kwartale nie pozwalają sądzić, że rynek kredytów mieszkaniowych powrócił na ścieżkę wzrostową. Banki udzieliły łącznie 43,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,7 mld zł.
19 listopada br. w warszawskim hotelu Hilton spotkali się przedstawiciele sektora bankowego, dostawców najnowocześniejszych technologii IT oraz niezależni eksperci, by dyskutować na temat nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych dla rynku finansowego i wyzwań dla cyfrowej gospodarki.

Z innej beczki

Pora sobie przypomnieć, jakimi tytułami obdarzani byli władcy niepodzielni. Szczególnie rozmiłowany w nich był rosyjski car Mikołaj II.
Bank został utworzony w 1910 pod nazwą Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicji i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim

Ciekawe rzeczy w sieci

I Austria i Niemcy uważają ponadto, że w bankach jest bardzo wiele złych długów, które jeszcze nie zostały ujawnione, a gdyby zostały spowodowałaby falę bankructw instytucji finansowych.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych. 9 grudnia 2015 r.
Ilu informatyków powinien mieć Bank Spółdzielczy? Jak najmniej – jeżeli spojrzymy na to z kosztowego punktu widzenia. I jednocześnie – jak najwięcej – jeśli spojrzymy z punktu widzenia niezawodnościowego i wydajnościowego.

Fotoreportaże

Są ludzie, którym się chce. Są ludzie, którzy potrafią zorganizować wokół siebie piękną przestrzeń i dzielą się nią z innymi. Jeżeli będziecie w Beskidzie Żywieckim zajrzyjcie koniecznie do Milówki, miejsca, w którym działa Fundacja Leśny Gród. Naprawdę warto.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 27.11.2015 Informacje dnia ORCO Narastająco w 3 kwartałach spółka wypracowała 9,9 mln EUR przychodów (‐88,3% r/r). Na poziomie operacyjnym spółka zanotowała stratę 12,1 mln EUR wobec 21 mln EUR zysku rok wczesniej. Strata netto wyniosła 20,8 mln EUR wobec 18.3 mln EUR straty rok wczesniej COLIAN BRIJU SEKTOR BANKOWY PKOBP...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty
Informujemy, że wraz z publikacją danych za październik 2015 r. NBP dokonał redefinicji kategorii „Kapitał i rezerwy”. Zmiana polega na ujęciu w pozycji „Kapitał i rezerwy”, dodatkowo w stosunku do dotychczasowej definicji,

Parlament Europejski

To historyczna szansa, by uniknąć groźnych zmian klimatu – uważa Komisja Europejska przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych (COP 21), która rozpoczyna się w poniedziałek 30 listopada w Paryżu.
Parlament Europejski przyjął zmiany w prawie dotyczącym sprzedaży ubezpieczeń. Nakładają one nowe obowiązki na pośredników i zapewniają klientom lepszy dostęp do informacji.

Konferencje / Szkolenia

Seminarium pod patronatem KNF odbędzie się 19-20 listopada 2015 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, Warszawa, ul. Złota 48/54.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Od 16 listopada 2015 r. Bank Spółdzielczy w Chojnie dołączył do grona Banków Spółdzielczych użytkujących system def3000. Realizacja wdrożenia możliwa była dzięki zaangażowaniu Stron i ścisłej współpracy Banku Spółdzielczego w Chojnie, SGB-Banku S.A. oraz Asseco Poland S.A.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Forum Obywatelskiego Rozwoju uczestniczyło w badaniu zainicjowanym i koordynowanym przez Lithuanian Free Market Institute na temat szarej strefy m.in. w krajach bałtyckich.