Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Sankcje powinny obowiązywać do całkowitego wypełnienia przez Moskwę zapisów porozumień pokojowych z Mińska i przywrócenia przez Ukrainę kontroli nad własną granicą - oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.
Jak informuje tvn24.pl, Władysław Frasyniuk, prof. Leszek Balcerowicz, Andrzej Olechowski i Ryszard Petru powołali do życia stowarzyszenie NowoczesnaPL. Nie jest wykluczone, że przekształci się ono w nową siłę polityczną czyli w partię
W szczególności dotyczy to biur podróży i pośredników turystycznych odpłatnie zapewniających klientowi zwrot wpłaty lub inną wycieczkę w razie niedojścia zaplanowanego wyjazdu do skutku z przyczyn losowych, np. choroby klienta, upadłości tour-operatora albo anulowania wycieczki z innego losowego powodu.
W marcu kurs brytyjskiej waluty był bliski progu 5,9 PLN/GBP - takich wartości funt szterling nie notował od 8 lat. Aprecjacja waluty naszego drugiego najważniejszego partnera w eksporcie i ósmego w imporcie pozwoli zwiększyć zyski polskim firmom eksportowym, ale niestety odbije się niekorzystnie na zyskach importerów
Kolejny duży bank zapowiada zainteresowanie sektorem rolniczym. PKO BP dostrzegł w rolniku przedsiębiorcę i zamierza szeroko wejść ze swoją ofertą.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak oraz jego zastępcy Leszek Gajek i Wojciech Kwaśniak zostali objęcie ochroną Biura Ochrony Rządu – informuje Super Express.
We Francji, liczba bezrobotnych wzrosła w marcu do 3,51 mln. Jeśli bezrobocie nie spadnie, prezydent nie będzie walczył o reelekcję.

  • W dniach 14-15 kwietnia 2015 w hotelu Villa Verde w Zawierciu, Asseco Poland S.A. wraz z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zorganizowało trzecią edycję warsztatów merytorycznych dla służb IT oraz administratorów systemów informatycznych.
  • W dniu 23 kwietnia Komisja obradowała nad ustawą o bankach spółdzielczych. Teraz projekt ustawy został skierowany do II czytania. Zapraszamy do lektury notatki z posiedzenia.
  • Trwają prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. To wielka i skomplikowana ustawa. SGB-BANK zarejestrował się jako lobbysta.
  • Projekt ustawy po zmianach dokonanych w trakcie prac podskomisji ds. ustawy o bankach spółdzielczych
  • Banki Spółdzielcze płacą podatki, które poprzez US zasilają budżety samorządowe, wspierają również lokalną społeczność realizując po części zadania samorządów, dają zatrudnienie członkom lokalnej społeczności, inwestują na terenie lokalnych społeczności - mówi Prezes Zbigniew Wielgosz z GBS w Barlinku
  • Posiedzenie w dniu 21 kwietnia. Podział składki na BFG po wycofaniu poprawek przez PO, PSL i SLD. Obejrzyj.
  • Zarówno Bank BPS, jak i banki spółdzielcze, korzystały z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego jako dostępnego instrumentu prawnego. Był on zawsze wykorzystywany w graniach prawa, tylko w sytuacjach koniecznych. Bank BPS i banki spółdzielcze nie posługiwały się nim niewspółmiernie
  • Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.
  • RCL przedstawia stanowiska zainteresowanych i zaproszonych do konsultacji stron w sprawie ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji. Wśród nich stanowisko KZBS, ZBP i SGB-BANKU

Aktualności zrzeszeń

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny zawierający dane finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
W dniu 23 kwietnia Komisja obradowała nad ustawą o bankach spółdzielczych. Teraz projekt ustawy został skierowany do II czytania. Zapraszamy do lektury notatki z posiedzenia.
Trwają prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. To wielka i skomplikowana ustawa. SGB-BANK zarejestrował się jako lobbysta.
Projekt ustawy po zmianach dokonanych w trakcie prac podskomisji ds. ustawy o bankach spółdzielczych

Aktualności banków spółdzielczych

Krakowski Bank Spółdzielczy zaprasza do korzystania z usług nowej Filii na osiedlu Bohaterów Września w Krakowie. Placówka świadczy pełen zakres usług bankowych zarówno dla osób fizycznych, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolników i innych instytucji
TBS Bukowina Tatrzańska sponsoruje zakup wyposażenia dla ratowników medycznych obsługujących stoki narciarskie. Ubiory ratowników mają nadrukowane logo firmowe Banku.
Podczas Targów wręczano nagrody w różnych kategoriach, wśród nich puchar Mazowieckiej Izby Rolniczej - za najciekawsze stoisko rolnicze. Otrzymał go Bank Spółdzielczy w Teresinie
Ustanowienie zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli W dniu 27 kwietnia 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie na dodatkowym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządu komisarycznego w: • Banku Spółdzielczym w Lesznowoli. Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia...

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane sektora bankowego - luty 2015 - pobierz
Dane miesięcznie sektora bankowego luty 2015 - pobierz xls

Rekomendacje i informacje KNF

"Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION)".
w sprawie wskaźników dla funduszy własnych banków w okresie przejściowym wynikającym z rozporządzenia CRR
UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.
W dzisiejszych czasach, kiedy szpiegostwo gospodarcze staje się zjawiskiem równie powszechnym jak strajki, a podmioty gospodarcze w większości przypadków nie mają przygotowanych metod i procedur reakcji, ryzyko ataku przez konkurencję może okazać się tragiczne w skutkach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, próbowano wyłudzić 1 877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln złotych. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r.
Rada Bankowości Elektronicznej ZBP przedstawia stanowisko dot. projektowanego dostępu dla podmiotów trzecich do rachunku bankowego w celu realizacji transakcji płatniczej zleconej przez klienta, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego ww. podmiotów.

Z innej beczki

To coroczne święto obchodzone 27 kwietnia, od 1995, w rocznicę powstania Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów
23 kwietnia to Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Skąd to przekonanie o tak gorącej przyjaźni obu narodów?

Ciekawe rzeczy w sieci

Grupy bankowe wytworzyły modele działalności, które spowodowały, że czerpały maksimum korzyści z prowadzonego biznesu przy minimalnej odpowiedzialności.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Jest ono jednym z głównych filarów całościowego systemu bezpieczeństwa umożliwiającego funkcjonowanie banku i wspierającego jego rozwój.
Chcemy przekonać spółdzielców, że samo obniżanie kosztów zakupu urządzeń potrzebnych w pracy oddziałów bankowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem oszczędnośc

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 28.04.2015 Informacje dnia APPLE Wyniki za 2Q’14/15 . Po sesji 27 kwietnia spółka opublikowała raport za 2Q roku obrotowego 2014/2015. Przychody wyniosły 58 mld USD, przy konsensusie rynkowym 56,03 mld USD. Zysk na akcje wyniósł 2,33 USD przy prognozie na poziomie 2,16 USD. BZWBK KANIA MILKILAND ASTARTA Wyniki w 1Q’15 lepsze...

Prawo

Tabela zbieżności projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Parlament Europejski

Unia Europejska przeznaczy trzy razy więcej pieniędzy na misje kontrolowania unijnych granic na Morzu Śródziemnym zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – postanowili przywódcy państw członkowskich
41 nowych programów promocji produktów rolnych w UE i na rynkach państw trzecich o wartości 130 mln euro przez 3 lata – zatwierdziła Komisja Europejska.

Konferencje / Szkolenia

W trakcie warsztatu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów realizowanych w różnych modelach

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniach 14-15 kwietnia 2015 w hotelu Villa Verde w Zawierciu, Asseco Poland S.A. wraz z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zorganizowało trzecią edycję warsztatów merytorycznych dla służb IT oraz administratorów systemów informatycznych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Jakość i bezpieczeństwo żywności w sprzedaży bezpośredniej