Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Viktor Orban wycofał się z pomysłu opodatkowania przesyłu danych w internecie na Węgrzech. Skłoniły go do tego protesty i wielotysięczne demonstracje. Rządowy projekt zakładał, że od każdego gigabajta przesłanych danych dostawcy usług internetowych będą płacić podatek w wysokości 150 forintów (równowartość 49 eurocentów). Rządząca partia Fidesz...
W pierwszej połowie 2014 r. policjanci odnotowali 762 oszustw metodą „na wnuczka”, poszkodowani stracili w sumie 6 mln zł. Dane te nie odzwierciedlają jednak w pełni zjawiska, bo część ofiar wstydzi się zgłosić sprawę. Mimo policyjnych kampanii, apeli, informowania o kolejnych tego rodzaju oszustwach, nadal są osoby, które oddają przestępcom...
PKP zawarło porozumienie z Alstomem. Oznacza to, że PKP jest właścicielem wszystkich zakupionych składów. Rozwiązuje też sporne kwestie, które wystąpiły w czasie realizacji podpisanej w 2011 roku umowy na dostarczenie 20 składów Pendolino. PKP Intercity i Alstom potwierdziły, że celem współpracy jest wdrożenie do eksploatacji nowych pociągów 14...
Bank Pekao SA złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- Kredytową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Ornontowicach, podał Urząd. Wniosek wpłynął 24 października, sprawa jest w toku - poinformował UOKiK.
Alior Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii F o wartości 321,7 mln zł do kalkulacji kapitału Tier II, poinformował bank w komunikacie. Obligacje serii F zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Banku o wartości do 2 mld zł o terminie zapadalności do 10 lat...
Sprzedaż detaliczna spadła w Niemczech we wrześniu o 3,2 proc. w porównaniu z sierpniem,czyli najmocniej od maja 2007 roku. W ujęciu rocznym sprzedaż rosła we wrześniu o 2,3 proc. Według "Financial Times", dane zwiększają prawdopodobieństwo, że niemiecka gospodarka jest w recesji - informuje "Puls Biznesu".
Wzrost gospodarczy w Polsce traci tempo, a inflacja jest na historycznie niskim poziomie. Po przejściowym spowolnieniu powinno nastąpić stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2014-2015 powinien wynieść około 3 proc. - poinformował w czwartek MFW (podaje PAP). W opinii MFW, gospodarka wyhamowuje pod wpływem spowolnienia w...

Aktualności zrzeszeń

Jak co roku zapalamy znicz dla bankowców spółdzielców, którzy żyli i pracowali w tym środowisku i którzy już odeszli. Niech będzie on symbolem naszej pamięci i szacunku dla wszystkich naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów.
EACB odpowiada na dokument konsultacyjny ESMA dotyczący zapisów na temat wymogów dla depozytariuszy zawartych w dyrektywie UCITS V (odnoszącej się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe). EACB uważa, że należy upewnić się, czy finalny tekst rekomendacji jest zgodny z dotychczasowymi zapisami, czy uwzględnia...
Na portalu w polityce.pl prof. Cioch przepowiada koniec polskiej spółdzielczości i pisze, że władza dąży do przejęcia jej majątku
Ambasador Republiki Kazachstanu Yerik Utembayev w Polsce oraz Przewodniczący Kazachsko-Polskiej Izby Handlowej Serik Karymsakov 16 października br. odwiedzili w towarzystwie Prezesa Zdzisława Kupczyka Oddział w Błędowie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Aktualności banków spółdzielczych

"Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” zaskakuje kolejnym wydawnictwem – po płycie „Pieśni naszych ojców” i dwóch książkach, ukazała się kolejna płyta „Pieśni spod strzech śpiewane przez dzieci”, wydana w ramach projektu pod tym samym tytułem, a realizowanego przez zespół Rominaczanie. Płyta zawiera 18 utworów w większości wykonanych przez 11...
13 października 2014r. w sali konferencyjnej Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach odbyło się losowanie nagrody rzeczowej w konkursie „Konto z tabletem” . Komisja konkursowa, której przewodniczył Zastępca Prezesa Zarządu Tomasz Strumnik, dokonała sprawdzenia poprawności organizacji konkursu w banku i zweryfikowała listę osób...
Market Ubezpieczeń BS Sztum stworzony został z myślą o Klientach, którzy cenią sobie czas, pieniądze oraz wygodę. Jest to niezależna porównywarka ubezpieczeniowa z opcją zakupu ubezpieczenia "szytego na miarę"
ABS Bank Spółdzielczy w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów zachęca do noszenia elementów odblaskowych! Akcja podjęta przez ABS Bank jest reakcją na zmiany w polskim prawie, które nakazuje pieszym, poruszającym się po zmroku w terenie niezabudowanym używanie elementu odblaskowego. Niedostosowanie się do nakazu, może skutkować mandatem karnym w...

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w procesie zapytania o informację (RFI) w zakresie planowanego do wdrożenia przez UKNF Systemu Wsparcia Inspekcji. UKNF prowadzi prace mające na celu wdrożenie Systemu Wsparcia...
Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2014 (ESMA/2014/1309) Tak jak w latach poprzednich, ESMA wraz z europejskimi krajowymi nadzorcami, zidentyfikowała wykaz priorytetowych obszarów nadzorczych dla sprawozdań finansowych emitentów na rynku...
KNF podała wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testu banków.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 5 nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Aż 93,8 proc. Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie. Nie zmienia to faktu, że łączna kwota zadłużenia Polaków na koniec września 2014 r. wyniosła aż 41,55 mld zł, jednak jak wskazuje BIG InfoMonitor obecna sytuacja gospodarcza sprzyja szybszemu spłacaniu zobowiązań oraz spadkowi łącznej kwoty zaległego zadłużenia - wynika z 29. edycji...
Związek Banków Polskich, Forum Ruchu Europejskiego i European Movement UK zapraszają na polsko-brytyjską debatę: Inside-Out: Present and Future challenges for non-Eurozone EU Member States, która odbędzie się we wtorek 4 listopada 2014 r. w godzinach 13:00-17:00 w Klubie Bankowca w Warszawie przy ul. Smolnej 6. Debata z udziałem wybitnych gości...

Z innej beczki

Obyczaj wymagał, aby duszom zmarłych oświetlić drogę do domostwa, a jak już przyjdą to je nakarmić. I uważać, aby ich nie uszkodzić, nie rozgnieść, nie obrazić...
Jan Dzierżoń - to na jego cześć w 1946 roku miasto Rychbach na Dolnym Śląsku otrzymało nazwę Dzierżoniów.

Ciekawe rzeczy w sieci

Nadzór zaczął pełnić nową funkcję - prewencyjną w trosce o dobro klientów. Jest to odpowiedź na społeczne oczekiwania, ale w bankach entuzjazmu nie rodzi.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Pożar, uderzenie pioruna, zawalenie się dachu, powódź, włamanie itd. itp., to klęski, które spadają niespodziewanie, a którym trudno zapobiec. Można jednak zamortyzować materialne straty, jakie czynią
Adres strony, przy pomocy której można sprawdzić czy Państwa bankowość internetowa jest odporna na lukę w SSL v.03

Fotoreportaże

W dniach 22 - 23 października 2014 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, na które składały się następujące Wydarzenia: VIII edycja Warsaw International Banking Summit IV edycja Insurance Forum Forum Zarządzania Wierzytelnościami II edycja Konferencji Nowoczesna Windykacja w sektorze bankowym...

Puls Parkietu - rynek akcji

USA W 3Q’14 amerykański Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,5% w ujęciu zannualizowanym. Są to wstępne dane opublikowane przez Departament Handlu USA. W 2Q’14 PKB wzrósł o 4,6%, a w 1Q’14 spadł o 2,1%. MWTRADE NEUCA EMPERIA E-KANCELARIA ALIOR EMPERIA

Prawo

Uwagi do ustawy o bankach spółdzielczych skierowane do Komitetu do Spraw Europejskich. Na temat projektu ustawy wypowiada się w nich Rządowe Centrum Legislacji, UOKiK oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KSE.
W dniu 22 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających będzie przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich. Przedstawiamy najnowsze dokumenty i projekt z dnia 23 września 2014

Parlament Europejski

Październikowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego upłynęła głównie pod znakiem głosowania nad nowym składem Komisji Europejskiej. Zespół Jean-Claude Junckera otrzymał wymagane poparcie parlamentarzystów i przejmie swoje obowiązki 1 listopada. Posłowie przedyskutowali także upływającą kadencję José Manuela Barroso oraz zagłosowali przeciwko...
Kraje Unii Europejskiej muszą wesprzeć swoje polityczne deklaracje pieniędzmi, które ożywiłyby wzrost gospodarczy, zwiększyły zatrudnienie oraz wspomogły badania i rozwój

Konferencje / Szkolenia

4 – 5 listopada 2014 w Hotelu Sheraton w Warszawie

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland znalazło się w zestawieniu pt. „25/25 lat: Marki dla Polski”, opracowanym przez magazyn Brief z okazji 25-lecia wolnej Polski. Zawiera ono wybór 75. marek, które tworzą wizerunek Polski nowoczesnej, kreatywnej i silnej ekonomicznie.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Chwila prawdy sektora bankowego – co o rynku finansowym mówią stress testy? W niedzielę Europejski Bank Centralny zaprezentował wyniki audytu, którego celem było oszacowanie odporności banków ze strefy euro na kryzys gospodarczy. W testach warunków skrajnych (tzw. stress-testach) badano wpływ...