Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Analitycy banku Goldman Sachs twierdzą, że znane złoża złota wyczerpią się za 20 lat. Nie znaleziono nowych.
ZUS ma tymczasowego szefa. Premier Ewa Kopacz powołała w środę Elżbietę Łopacińską do pełnienia obowiązków prezesa Zakładu.
1 kwietnia wchodzi w życie tzw. Rekomendacja U. Aby móc dalej zarabiać na polisach dołączanych do kredytów. bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych,
W maju, 11 osób będzie ubiegać się o urząd prezydenta. We wtorek PKW zarejestrowała ostatnich kandydatów, którzy zebrali co najmniej 100 tys. podpisów poparcia dla swojej kandydatury.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie domniemanego zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych Michała Kamińskiego jako posła do Parlamentu Europejskiego.
Przez Polskę przechodzą wichury. "Będą zasiłki dla poszkodowanych" - obiecuje premier Ewa Kopacz.
Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy o gazie łupkowym, dopuszczający możliwość wydobywania go za pomocą kontrowersyjnej metody szczelinowania hydraulicznego.

  • Naszym Czytelnikom, naszym Przyjaciołom z Banków Spółdzielczych, ludziom pięknie i mądrze myślącym, którzy nie uprawiając na salonach wielkiej polityki czynią dobrze wokół siebie, wszystkim im życzymy Wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Niech słońce i radość będą przy Was, a Wy jak zawsze nieście je dalej
  • Na wniosek PO ze składu Komisji odwołano posłankę Lidię Staroń. Posłanka wydaje oświadczenie stwierdzające, że to swoisty mobbing. Przedstawiamy zapis posiedzenia
  • W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone ustawie o bankach spółdzielczych. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji
  • Przyłączamy się do rozpoczętej przez KZBS akcji uświadamiającej i popieramy ją. Banki Spółdzielcze to nie kasy. Nie dajmy mediom wprowadzać ludzi w błąd. Trzeba informować Klientów w placówkach i na stronach internetowych!
  • Przedstawiamy sejmowy stenogram z pierwszego czytania ustawy o bankach spółdzielczych. Zawarte są w nim wypowiedzi klubów poselskich oraz omówienie ustawy przedstawione przez wiceminister finansów Izabelę Leszczynę.
  • O niskich stopach, deflacji, wyzwaniach w działalności Banku i o nowych regulacjach rozmawiamy z Prezesem Zarządu GBS Banku Zbigniewem Wielgoszem. "Klienta traktujemy jak dobrego znajomego" - mówi Prezes.
  • Wykład przygotowany przez Czesławę Kosturek dla Banku Spółdzielczego w Poddębicach na obchody Ćwierćwiecza Wolności. Starszym ku przypomnieniu, młodym ku nauce.
  • Chciałem poprzeć ideę obowiązkowej przynależności. Chciałem zwrócić uwagę, że te spółdzielnie, które nie będą należały do Krajowej Rady Spółdzielczej, nie będą płaciły składek, a mimo wszystko będą korzystały z dobrodziejstw działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, i to nie jest sprawiedliwe.
  • Dnia 10 marca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Poddębicach obchodził doniosły Jubileusz 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach. To wspaniałe święto stworzyło okazję do świętowania i zabawy, ale również do refleksji.

Aktualności zrzeszeń

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosił BS-y zrzeszone z BPS do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Bank BPS zajął 1. miejsce zarówno w rankingu kredytów z minimalnym wkładem własnym, jak i przy wniesionym wyższym wkładzie własnym.
Bank BPS udziela kredytów dla segmentu wspólnot mieszkaniowych od 2006 roku. Bieżąca oferta obejmuje 20-letni okres kredytowania z minimalną kwotą kredytu 10 tys. złotych i okresem karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
Nawołuje na swoim blogu wicepremier Janusz Piechociński

Aktualności banków spółdzielczych

Jak dowiaduje się BS.Net, społeczność muzułmańska otwiera sieciowy bank spółdzielczy w Polsce. Będzie on oparty o zasadę szariatu.
W ciechanowskim oddziale Polskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Warszawskiej 52 zainstalowany został bankomat z funkcją wpłatomatu.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Mieczysław Maślanka - Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie oraz Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Od kilku lat zarząd Banku Spółdzielczego w Chorzelach wysyła swoim klientom kartki świąteczne z życzeniami z okazji Wielkanocy. Ale takich kartek do tej pory nikt jeszcze tu nie otrzyma

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Sytuacja w sektorze bankowym styczeń 2015- pdf
Dane sektora bankowego - styczeń 2015 r. - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Cześć banków może nie wypłacić ubiegłorocznych zysków akcjonariuszom. KNF wyśle w tej sprawie wytyczne do tych, które udzieliły najwięcej kredytów walutowych.
Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Euroimplant SA, Ideon SA, Cash Flow SA, Clean&Carbon Energy SA, Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz Gant Development SA 25 marca 2015 r. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)...
Komisja zapoznała się z propozycją UKNF dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Nadzorca i minister finansów jako ustawodawca próbują wprowadzać ponadproporcjonalne obciążenia dla mniejszych podmiotów bankowych. Ograniczają w ten sposób ich konkurencyjność i przyszły rozwój.
Propozycja finansowania przez BFG przejęcia przez banki zagraniczne polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest zaskakująca i niepokojąca. Jedynie bowiem sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i sektor banków spółdzielczych nadal pozostają w polskich rękach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Polacy coraz częściej płacą kartami płatniczymi – w IV kwartale 2014 roku przeprowadzili blisko 740 mln tego rodzaju operacji, to o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej korzystają z kart zbliżeniowych, których liczba, według szacunku, przekroczyła ostatnim kwartale ubiegłego roku 25 mln, o 25 proc. więcej niż w IV kwartale 2013 roku.
Sąd oddalił skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skierowane przeciwko Bankowi powództwo o ustalenie, że postanowienia umowy kredytu odsyłające do tabel kursów są abuzywne

Z innej beczki

- Dlaczego są schody do nieba, a do piekła autostrada? - Kwestia natężenia ruchu.
Sprawa tak życia, jak i śmierci Adolfa Hitlera była i wciąż jest dyskutowana. 30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, popełnił on samobójstwo.

Ciekawe rzeczy w sieci

Już ponad 200 mld zł wynosi zadłużenie Polaków z tytułu złotowych kredytów na nieruchomości. Ostatnie miesiące nie są łaskawe dla tego rynku, z miesiąca na miesiąc rośnie on w coraz wolniejszym tempie.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Bank Spółdzielczy we Wschowej otrzymał wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu
W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy kampanię atakującą tylko polskich użytkowników Internetu za pomocą wiadomości e-mail zawierających złośliwe oprogramowanie. Pobiera ono bota o nazwie Betabot

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 01.04.2015 Informacje dnia CHINY Indeks PMI dla sektora przemysłowego w Chinach. Marcowe dane pokazały wzrost wskaźnika określającego koniunkturę w sektorze przemysłowym ChRL, który wyniósł 50,1 pkt., wobec 49,9 pkt. miesiąc wcześniej. Dane te znalazły się powyżej konsensusu rynkowego, który wynosił 49,7 pkt. SEKTOR BANKOWY...

Prawo

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 19 marca, opinia KZBS
Na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe oświadczenia

Parlament Europejski

Czy kraje UE powinny nadal zmieniać czas z zimowego na letni? Posłowie rozmawiali z ekspertami o wadach i zaletach tej zmiany.
Zakończyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona kulturze i przemysłom kreatywnym.

Konferencje / Szkolenia

Seminarium NBP. Prezentuje: Grzegorz Hałaj – Europejski Bank Centralny. 10 kwietnia 2015 r. Warszawa

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Usługa nowoczesnej e-bankowości przygotowywana do udostępnienia klientom Banków Spółdzielczych w ramach Centrum Usług Internetowych Asseco Poland S.A. to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Artykuł 19 wymaga, aby członkowie Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego działali niezależnie i obiektywnie w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracali się o instrukcje do instytucji lub organów Unii, rządów państw członkowskich, innych podmiotów publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmowali takich instrukcji.