Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Ponad 3 miliony Polaków rozważa wyjazd zarobkowy za granicę. Aż ponad połowa z nich to ludzie do 34. roku życia - informuje "Rzeczpospolita"
Przestrzeń dla pomysłów mówiących o dodatkowym opodatkowaniu banków - według mnie - nie istnieje - mówi prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.
Banki chętnie oddają swoje placówki we franczyzę, bo oznacza to dla nich niższe koszty – informuje PRNews. Na koniec sierpnia w bankowości pracowało 170 909 osób.
Od stycznia umowy zlecenia będą objęte składką ZUS. - Nie można wykluczyć, że wynagrodzenia zleceniobiorców będą mniejsze, ponieważ przedsiębiorcy będą z nich pokrywać składki
Przepis o ochronie uczuć religijnych przeciwdziała "zastępowaniu argumentów merytorycznych zniewagami" - stwierdził Trybunał Konstytucyjny. I orzekł, że karanie za krytykę przedmiotu czci religijnej dokonywaną w sposób "znieważający, wyszydzający, obelżywy, poniżający" jest zgodne z konstytucją.
Obie strony konfliktu w obwodzie ługańskim na wschodniej Ukrainie rozpoczęły wycofywanie z linii frontu uzbrojenia o kalibrze poniżej 100 mm. To efekt zawartego tydzień temu porozumienia trójstronnej grupy kontaktowej, w skład której wchodzi OBWE, Rosja i Ukraina.
Tegoroczny budżet Hiszpanii, a także projekt na przyszły rok mogą nie spełnić fiskalnych wymogów strefy euro. Projekt budżetu na 2016 rok należy poprawić - twierdzi KE

Analitycy Banku BPS S.A.

Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym w ostatnich latach ma miejsce w warunkach stałego wzrostu gospodarczego oraz historycznie niskich stóp procentowych. Oznacza to, iż wzrasta tzw. dostępność mieszkania
  • Dzięki Eugeniuszowi Laszkiewiczowi, Józefowi Miturze oraz Emilowi Legowiczowi - na pomnik dr Franciszka Stefczyka na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wróciły pamiątkowe tablice, zdemontowane dzięki działaniom senatora Biereckiego. Teraz znów przed grobem patrona spółdzielczości bankowej zatrzymywać się będą wycieczki. To miejsce ożyje.
  • Każda zmiana, szczególnie narzucona odgórnie rodzi emocje. Na każdą zmianę można mieć różne punkty widzenia. Prezentujemy kolejny artykuł dr Alberta Sadowskiego, osadzający implementację Dyrektywy CRDIV w ciągu historycznych zdarzeń ekonomicznych, przerabianych już przez minione pokolenia.
  • Słowa pisarzy o malarstwie Marii Wollenberg-Kluzy: Spośród współczesnych polskich artystów Maria Wollenberg-Kluza stanowi szczególny przykład, jak twórczy może być związek pomiędzy malarstwem i sztuką słowa a także muzyką.
  • Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym w ostatnich latach ma miejsce w warunkach stałego wzrostu gospodarczego oraz historycznie niskich stóp procentowych. Oznacza to, iż wzrasta tzw. dostępność mieszkania
  • Blisko 150 Gości wzięło udział w jubileuszowej gali z okazji 90-lecia ESBANKU Banku Spółdzielczego. Uroczystość odbyła się 25 września 2015 r. w budynku Biura Głównego przy ulicy Tysiąclecia 4 w Radomsku i stała się okazją do oficjalnego otwarcia nowej siedziby Banku.
  • Bank Spółdzielczy w Wieliczce obchodził swoje 90. już urodziny. Ma za sobą długą historię, która rozpoczyna się w 1925 roku, kiedy to powołano do życia Bank Ludowy. Od tego czasu trwa na swoim miejscu i czyni dobrze, zgodnie ze swoją tradycją, ze swoją misją i z zasadami spółdzielczości.
  • Doskonałe miejsce na trzy lub czterodniowy wypad dla miłośników skalnych miast i zamków. Położona niemal tuż za naszą zachodnią granicą, nad Łabą, Szwajcaria Saksońska to kraina wzgórz, lasów i skał o niesamowitych kształtach.
  • Podczas Forum Liderów banków Spółdzielczych słyszeliśmy w wystąpieniach panelowych, że banki spółdzielcze mają problem z obsługą sektora rolniczego - tracą rynek. Rozmawiamy na ten temat z Prezes BS w Księżpolu Janiną Wolanin.
  • Postanowiliśmy w redakcji zainteresować się bliżej ideą nowego zrzeszenia w myśl zasady, że nie zniknie to, o czym się nie mówi, a demokracja polega na dyskusji, również o sprawach trudnych. Pytamy - Dlaczego teraz? Skąd ten pomysł i po co? Prezes Anna Zwierzchowska oraz Prezes Dariusz Bugajski wyjaśniają.

Aktualności zrzeszeń

Dzięki Eugeniuszowi Laszkiewiczowi, Józefowi Miturze oraz Emilowi Legowiczowi - na pomnik dr Franciszka Stefczyka na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wróciły pamiątkowe tablice, zdemontowane dzięki działaniom senatora Biereckiego. Teraz znów przed grobem patrona spółdzielczości bankowej zatrzymywać się będą wycieczki. To miejsce ożyje.
IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2015 odbędzie się w Warszawie 14 i 15 października. FinReg to największa w Polsce konferencja poświęcona regulacjom rynków finansowych.
Prezes Zarządu Banku BPS został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaną przez Janusza Piechocińskiego.
Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

Aktualności banków spółdzielczych

• Pana Waldemara Szalę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy - głosi komunikat KNF
W dniach 3 – 4 października 2015 r. w hali sportowej w Zgierzu odbyły się XVIII Mistrzostwa Banków w Halowej Piłce Nożnej Zgierz 2015. Zwycięski Puchar otrzymała reprezentacja Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
Bank Spółdzielczy w Gorzycach obchodzi swoje 120-lecie i oddał do użytku nową Centralę mieszczącą się przy ul. Kopernika 18 A.
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wziął udział w I Ciechanowskim Forum Gospodarczym. To pierwsze tego typu spotkanie w Ciechanowie, w zamyśle organizatorów jednak mają to być spotkania cykliczne. 2 października dyskutowano na temat współpracy miasta z przedsiębiorcami, rozwoju przedsiębiorczości, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

KNF udostępnił dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2015 r.
Sierpień 2015 Plik do pobrania: Należności (XLSX) Zobowiązania Zestawienie zawiera zagregowane dane na temat zobowiązań banków i oddziałów instytucji kredytowych. Prezentacja obejmuje dane przekrojowe dotyczące zobowiązań finansowych według podziału produktowego/ podmiotowego jak również zobowiązania według podziału portfelowego określonego dla...

Rekomendacje i informacje KNF

W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR oprócz organizacji seminariów szkoleniowych prowadzona jest również działalność wydawnicza.
Komisja jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Siarkopol” w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie, za zgodą kasy przejmującej.
KNF jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych za przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Tematem przewodnim jest w nim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo banków i klientów. Oprócz tego wiele interesujących materiałów.
Nowy Magazyn BS.NET do pobrania

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Czy i w jaki sposób można zmienić polski system bankowy?” - tak brzmiał temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbyło się 30 września 2015 r. w warszawskim Klubie Bankowca.
W europejskim projekcie „TRIPLE E” udało się przekuć na praktykę biznesową ważne unijne rekomendacje dotyczące rozwoju zawodowego EQF, ECVET i EQAVET (stąd Potrójne E w nazwie standardu). Standard z Potrójnym E wesprze odbudowę zaufania w sektorze finansowym dzięki transparentnym, profesjonalnym kwalifikacjom.

Z innej beczki

Słowa pisarzy o malarstwie Marii Wollenberg-Kluzy: Spośród współczesnych polskich artystów Maria Wollenberg-Kluza stanowi szczególny przykład, jak twórczy może być związek pomiędzy malarstwem i sztuką słowa a także muzyką.
Nie byliśmy, tak jak teraz, społeczeństwem etnicznie jednorodnym. Polacy stanowili niespełna 70. procent mieszkańców, pozostali to Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i wiele innych nacji.

Ciekawe rzeczy w sieci

Warto poczekać, aż strona się załaduje...

Artykuły nie tylko dla informatyków

W wydaniu o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu, które jest dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem niż same hasła
Zwany też podatkiem Robin Hooda, to podatek od transakcji finansowych, często krytycznie oceniany przez ekonomistów.

Fotoreportaże

Bank Spółdzielczy w Wieliczce obchodził swoje 90. już urodziny. Ma za sobą długą historię, która rozpoczyna się w 1925 roku, kiedy to powołano do życia Bank Ludowy. Od tego czasu trwa na swoim miejscu i czyni dobrze, zgodnie ze swoją tradycją, ze swoją misją i z zasadami spółdzielczości.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 07.10.2015 Informacje dnia NIEMCY Produkcja przemysłowa w Niemczech (skorygowana o wpływ czynników sezonowych) spadła w sierpniu o 1,2% w ujęciu miesięcznym. Konsensus zakładał wzrost na poziomie 0,2%. W ujęciu rocznym produkcja w sierpniu wzrosła o 2,3% (uwzględniając liczbę dni roboczych) wobec wzrostu o 0,8% w lipcu...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Dotyczy m.in. przywrócenia wieku emerytalnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2012 r. wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet (przy 20 letnim okresie składkowym i nieskładkowym) i co najmniej 65 lat dla mężczyzn (przy 25 letnim okresie składkowym i nieskładkowym); likwidacji instytucji emerytury częściowej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny staje się organem do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r.

Parlament Europejski

Komisja Europejska zamierza pracować nad wprowadzeniem w życie zasady, że za taką samą pracę wykonywaną w jednym kraju UE każdemu należy się taka sama płaca.
Państwa członkowskie powinny podjąć więcej działań w sprawie kryzysu migracyjnego – wezwali posłowie w czasie debaty plenarnej we wtorek, 6 października. Debata dotyczyły konkluzji nieformalnego szczytu Rady Europejskiej, który odbył się 23 września

Konferencje / Szkolenia

Warszawa 4 listopada. Bezpłatne uczestnictwo dla banków spółdzielczych. Zarejestruj się.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Od 2009 r. Asseco jest Partnerem Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podczas tegorocznego Forum uczestnicy bardzo licznie odwiedzali stoisko Asseco przy którym „mogli dotknąć” nowej bankowości internetowej – Asseco CBP

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport NBP na temat kart płatniczych w II kwartale 2015