Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego, przedłożoną przez ministra finansów. IFrameKotwicaIFrameIFrame30.09.2014 Tagi: krajowy fundusz drogowy KFD bank...
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie premiera z 2003 r. ws. wysokości mandatów nie jest niekonstytucyjne. Uchylił natomiast kilkanaście szczegółowych jego zapisów. Wniosek do Trybunału skierował prokurator generalny Andrzej Seremet. Twierdził, że niezgodne z konstytucją jest całe rozporządzenie premiera Leszka Millera z 2003 r. w...
Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu w ujęciu rdr 0,3 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.
Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 11,5 proc., wobec 11,5 proc. w poprzednim miesiącu. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,1 proc. wobec 10,2 proc. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 24,4 proc., najniższa w Austrii: 4,7 proc. W Polsce stopa bezrobocia, po dostosowaniu...
Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,7 proc. Oznacza to, że bezrobocie w Niemczech utrzymało się na niezmienionym poziomie. Liczba osób bezrobotnych wyniosła we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,918 mln. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,808 mln wobec...
W drugim kwartale dług publiczny Francji po raz pierwszy w historii przekroczył 2 bln EUR (8,35 bln zł), poinformował we wtorek francuski urząd statystyczny. Dokładnie dług wyniósł 2023 mld EU R , co stanowiło 95,1 proc. PKB Francji. W pierwszym kwartale dług wynosił 1995 mld EUR, czyli 94 proc. PKB. Unia Europejska wymaga, aby dług nie...
W przyszłym roku stawki na ZUS mają wzrosnąć o 5,9 proc. Wynika to z prostego rachunku. Prognozowane średnie wynagrodzenie na 2015 rok zostało przyjęte na poziomie 3966 zł, czyli jest znacznie wyższe niż w roku 2014 (na obecny rok rząd przyjął 3746 zł). To właśnie powoduje, że składki wyraźnie pójdą w górę. Posługując się dotychczasowymi...

Aktualności zrzeszeń

KZBS - KRIR. Pisma w sprawie rolników objętych rosyjskim embargiem na swoje produkty. Postulujemy oszacowanie problemu i włączenie się do jego rozwiązania.
Ukazał się wrześniowy numer Banku Wspólnych Sił.
Doradca finansowy: pasterz, wilk czy owca?
Na poziomie Komitetu Bazylejskiego oraz grupy roboczej ds. ryzyka stóp procentowych (ang. Task Force on Interest Rate Risk, TFIR) toczą się dyskusje dotyczące możliwych kroków regulacyjnych dotyczących traktowania ryzyka stopy procentowej (IRRBB) i wymogów kapitałowych dla ryzyka spreadu krefytowego (CSRBB) w księdze bankowej. W opinii...

Aktualności banków spółdzielczych

Na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Płońsku czytamy: " Już 1 X 2014 r. rozpoczyna pracę nasz najnowszy Oddział w Płocku. 1 października: Dzień otwarty Oddziału w Płocku. Tylko w tym dniu moc atrakcji dla każdego! Konkursy i quizy. Liczne nagrody i upominki. Dla dzieci – kącik plastyczny: rysowanie i malowanie portretów oraz karykatur,...
PA-CO-Bank zaprasza już w październiku na wspaniałe koncerty "Muzyka świata" organizowane w Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Pabianicach przy ul.Zamkowej 8. Pabianicki bank spółdzielczy jest mecenasem imprezy. O historii Festiwalu czytamy na oficjalnej stronie: "Pomysłodawczynią, inicjatorką oraz organizatorką muzycznego życia i wszelkich...
W sobotę 27 września w Oleśnicy rozegrano Bank Spółdzielczy Sybis Cup – Turniej Piłki Nożnej Ulicznej im. Janusza Sybisa. Zwyciężyła drużyna Królów Disco, którzy byli również triumfatorami pierwszej edycji oleśnicki rozgrywek street soccera. Czternaście czteroosobowych drużyn rywalizowało w rozegranym w sobotę turnieju street soccera – Bank...
„Wielki Test Języka Angielskiego” z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej). Ponadto funkcjonowało 567 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu...
W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec lipca 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 234. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. 1.W dwieście trzydziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: ·Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ·Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego...
Utrzymuje się duża nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad należnościami od sektora niefinansowego – jest to bardzo kosztowny skutek braku mechanizmu dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń oraz braku limitów depozytów złożonych przez banki w bankach zrzeszających
Rekomendacje dla SKOK, kara dla Skarbu Państwa

Rada Ekspertów Spółdzielczych

W Magazynie znajdą Państwo wiele interesującej lektury. Kontynuujemy cykl o bezpieczeństwie. Tym razem piszemy o metodach ochrony przed fraudami oraz zabezpieczeniach przed napadami na placówki.
Temat spotkania wyniknął z kumulacji zmian legislacyjnych dotyczących sektora spółdzielczego i sektora banków spółdzielczych, co spowoduje konieczność daleko idącej ich reorganizacji.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej” to temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbyło się 24 września 2014 r. w warszawskim Klubie Bankowca. Gośćmi Klubu byli: prof. dr hab. Tomasz Szapiro , Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Danuta Raczko , Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej...
Liczba klientów z dostępem do Internetu przekroczyła 23 mln osób

Z innej beczki

29 września 1571 r., czyli dokładnie 443 lata temu, urodził się Michelangelo Merisi – włoski malarz znany powszechnie jako Caravaggio
Yakuza jest japońskim odpowiednikiem mafii. Od niemal zawsze organizacja ta była związana i popierała ugrupowania prawicowo-konserwatywne, najczęściej opłacając kampanie wyborcze najważniejszych polityków.

Ciekawe rzeczy w sieci

Temat znany, ale może parę faktów warto przypomnieć – tygodnik pisze, że nasz region jest na skalę europejską fenomenem i nigdzie udział zagranicznych kapitałów w bankach nie jest tak duży.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Model chmurowy może dla banków spółdzielczych stać się wielką szansą na znaczne podwyższenie standardów obsługi - mówi Andrzej Gibas, szef sektora Financial Services Industry (FSI) w polskim oddziale Microsoftu.
Do końca 2014 r. instytucje finansowe powinny dostosować się do Rekomendacji D w obszarze zarządzania technologiami informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego. Czasu zostało niewiele, a zalecenia przygotowane i rekomendowane przez KNF w wielu przypadkach wciąż są nierealizowane...

Fotoreportaże

8 września w siedzibie Asseco w Warszawie z okazji 10. rocznicy debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości Spółdzielczej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Puls Parkietu - rynek akcji

POLSKA Wzrost PKB Polski liczony według nowej unijnej metodologii wyniósł 1,7% w 2013 roku (wobec 1,8% rok wcześniej). Wartośc dodana brutt z działalności nielegalnej w 2013 wyniosła 13 021 mln PLN, co stanowiło 0,79% PKB. Największy udział stanowiła działalnośc związana z produkcją i handlem narkotykami (około 75%, co implikuje 0,6% PKB). BANK...

Prawo

Uchwalona przez Sejm, 23 września będzie rozpatrywana przez Senat
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Parlament Europejski

Podczas ceremonii wręczenia nagród uhonorowano najlepszych młodych naukowców w Europie. Zakończył się konkurs, w którym najbardziej obiecujący młodzi europejscy naukowcy zaprezentowali międzynarodowemu jury swoje projekty badawcze. Jego laureaci spotkali się w tym tygodniu w Warszawie na uroczystej gali wręczenia nagród. W 26. edycji Konkursu Prac...
Ponad 430 tysięcy osób złożyło w 2013 r. wniosek o azyl w Unii Europejskiej – niemal sto tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. W związku z napływem aplikacji oraz tragicznymi wydarzeniami, do jakich dochodziło ostatnimi laty na Morzu Śródziemnym, Parlament aktywnie angażuje się w prace nad przyjęciem nowych, ulepszonych przepisów, mających na celu...

Konferencje / Szkolenia

Klient w centrum uwagi - Informatyka jako narzędzie realizacji strategii banku spółdzielczego

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Otwieramy cykl artykułów pod wspólnym hasłem „Wokół klienta” przedstawiając nowoczesne rozwiązania z dziedziny IT, których wdrożenie w banku spółdzielczym wspiera budowę przewagi konkurencyjnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej