Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Ankieta

Czy bankiem zrzeszającym powinien być:

Aktualności

Zdaniem rosyjskiego nadzoru Polska nie zapewnia tym produktom właściwej kontroli, podobno już zdarzały się przypadki, że nadmiar pestycydów w naszych warzywach i owocach zagrażał zdrowiu Rosjan.
Rada UE zaakceptowała 14 kwietnia br. znowelizowane przepisy wspólnotowe dotyczące rewizji finansowej, przyjęte 3 kwietnia br. w głosowaniu przez Parlament Europejski.
Z raportu wynika, że pomimo kryzysu wzrost płac w sektorze bankowym był nieco wyższy niż w innych branżach.
Będzie to skutkiem implementacji dyrektywy PE z 25 października 2011 roku dotyczącej praw i ochrony konsumentów. Powinna obowiązywać od 13 czerwca, ale termin jej wprowadzenia przedłużono o 3 miesiące czyli będzie to wrzesień.
Od 11 maja fiskus będzie mógł przesyłać podatnikom urzędową korespondencję elektronicznie, oczywiście o ile ci się na to zgodzą - informuje dziś „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zamiarem jest uzdrowienie finansów poprzez lepszą koniunkturę ale również podniesienie podatków. Pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego 2014 – 2017.
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek ustawę o uproszczonych zasadach przyznawania obywatelstwa osobom rosyjskojęzycznym

  • Postawione przez KNF wymagania dotyczące wypłaty dywidendy członkom banków spółdzielczych za 2013 rok spowodowały, że wypłata ta jest, z niewielkimi wyjątkami, niemożliwa. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie uznaje i nie stosuje międzynarodowych zasad spółdzielczości.
  • Jeden z miesięczników podejmujących problematykę bankowości spółdzielczej zainspirował się naszym redakcyjnym pomysłem i tematem numeru uczynił renowacje zabytkowych budynków przez BS-y.
  • Uchwałę upoważniającą Zarząd Banku do podejmowania czynności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie przyjęto podczas Zebrania Przedstawicieli
  • Chrońmy, co polskie. Byle w sposób chłodny i przemyślany. Nade wszystko zaś w dyskusji o nowej koncepcji zrzeszenia emocje powinny ustąpić kalkulacjom i merytoryce. Straciliśmy już bowiem dwa lata na jałowe dyskusje i poszukiwanie tak zwanej trzeciej drogi.
  • Lodowce, ogromne jeziora, rzeki o mlecznych, lodowych, ale i błękitnych kolorach, gejzery, huczące wodospady, gorące źródła, góry w kolorach tęczy – to wszystko ofiarowuje Islandia.
  • W dniu 14 kwietnia br. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli odbyła się wspólna konferencja z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Wojciechem Kowalczykiem i Panią Poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską
  • Rozmowa z prezesem Banku Spółdzielczego w Czyżewie Krzysztofem Grzywną.
  • Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak niebezpiecznego zakrętu, jaki sektor banków spółdzielczych bierze obecnie, nigdy nie było.
  • Jednym z efektywnych narzędzi pozyskania klientów jest także oferowanie ubezpieczeń indywidualnych, którymi banki spółdzielcze mogą uatrakcyjnić gamę swoich produktów - we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Aktualności zrzeszeń

Postawione przez KNF wymagania dotyczące wypłaty dywidendy członkom banków spółdzielczych za 2013 rok spowodowały, że wypłata ta jest, z niewielkimi wyjątkami, niemożliwa. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie uznaje i nie stosuje międzynarodowych zasad spółdzielczości.
Spotkanie prowadził dr Krzysztof Lachowski - prezes zarządu Towarzystwa Spółdzielców, a udział w nim wzięli: dr Adam Piechowski - dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych, ludzie nauki, czynni i emerytowani działacze spółdzielczy.
Były prezes Tomasz Mironczuk udzielił wywiadu w RMF FM na temat sytuacji sektora banków spółdzielczych
Uchwałę upoważniającą Zarząd Banku do podejmowania czynności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie przyjęto podczas Zebrania Przedstawicieli

Aktualności banków spółdzielczych

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Wschowie powołała Panią Elżbietę Olszewską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie.
Z dniem 31 marca 2014 roku Pani Maria Borkowska, Wiceprezes Zarządu, po 33 latach pracy zakończyła swoją karierę zawodową w Banku Spółdzielczym we Wschowie, przechodząc na emeryturę.
W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Solcu-Zdroju odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli członków Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju.
Głównym sponsorem XI edycji konkursu był Bank Spółdzielczy w Płońsku.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego - luty 2014
Dane miesięczne sektora bankowego - styczeń 2014 - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku .- pobierz pdf
Banki komercyjne prognozują, że w 2014 r. ich łączny zysk netto wzrośnie o 1,1 proc. rdr do 14,626 mld zł.
KNF zapoznała się z założeniami nowelizacji „Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków” z 2002 r.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Przedmiotem debaty Rady Ekspertów Spółdzielczych było także kilka innych dla sektora bankowości spółdzielczej spraw, takich jak zmiany w Prawie spółdzielczym, nadzór makroostrożnościowy, kwestie związane z projektowanym zwolnieniem z opodatkowania środków na sanację.
Magazyn Bs.net. Nr 1 do pobrania

ZBP - informacje, ekspertyzy

15 kwietnia 2014 r. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze, doroczne wydarzenie samorządu bankowego w Polsce.
W Konkursie uczestniczyło łącznie 9 zespołów, w tym CarboBank z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Z innej beczki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej.
Bank Słowiański (niem. Slawische Bank AG) to potoczna nazwa Centralnego Banku Spółdzielczości Polskiej będącego centralą finansową wszystkich spółdzielni oraz banków polskich w Niemczech, z siedzibą w Berlinie.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wielkanoc nie obejdzie się bez baby.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Paul Kocialkowski, twórca darmowej i otwartej wersji systemu Android o nazwie Replicant, wykrył lukę dostępną na kilku urządzeniach z serii Samsung Galaxy
Na 15 kwietnia 2014 planowane jest wprowadzanie przez firmę Oracle krytycznych poprawek do środowiska JAVA. Poprzednie poprawki wprowadziły dużo zamieszania.

Fotoreportaże

Lodowce, ogromne jeziora, rzeki o mlecznych, lodowych, ale i błękitnych kolorach, gejzery, huczące wodospady, gorące źródła, góry w kolorach tęczy – to wszystko ofiarowuje Islandia.

Puls Parkietu - rynek akcji

USA Według FED produkcja przemysłowa w USA wzrosła w marcu br. o 0,7% m/m. Konsensuns rynkowy zakładał wzrost na poziomie 0,5% m/m. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wzrosło w marcu br. o 0,4 pkt proc. Im/m i wyniosło 79,2%. Wskażnik ten znajduje się obecnie o 0,9 pkt proc. poniżej długoterminowej średniej z lat 1972—2013. BENEFIT NEUCA AMBRA...

Prawo

Prezentujemy stanowiska kolejnych instytucji w sprawie ustawy: BFG, KNF, KZBS, NBP. Polecamy lekturę ponieważ stanowiska świadczą o intencjach regulatorów.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 27 stycznia 2014 roku. Etap - konferencja uzgodnieniowa.

Parlament Europejski

Reforma systemu bankowego Unii Europejskiej, szybsze przekazywanie pomocy dla państw dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz wzmocnienie przepisów dotyczących delegowania pracowników
Wspólny mechanizm restrukturyzacji banków został przegłosowany 15 kwietnia. Wraz z jednolitym mechanizmem nadzorczym, stanowi on fundament odporniejszego na zawirowania globalnej ekonomii, europejskiego rynku.

Konferencje / Szkolenia

Wydarzenie Targi IT Future Expo to jedyna tego typu impreza B2B w Polsce. Podczas targów zostanie zaprezentowana oferta ponad 100 firm z Polski i Europy, obejmująca innowacyjne technologie informatyczne, zarówno w obszarze rozwiązań software jak i hardware.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Zobacz, co oferuje firma sektorowi banków spółdzielczych

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport KE - Korupcja 2014 - część dotycząca Polski