Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Parada Schumana, marsz KOD oraz kontrmanifestacja Krucjaty Różańcowej za Ojczyzną . Będzie się dużo działo.
Mijający tydzień nie sprzyjał złotemu. Od dłuższego czasu obserwujemy spadki notowań krajowej waluty w stosunku do głównych walut. W piątek w południe notowania walut także były dość wysokie. Za euro płacono 4,4176 złotego
Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie
Wg najnowszych badań TNS Polacy odchodzą od prasy i telewizji; zyskują za to portale społecznościowe.
Opłaty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych będą zdecydowanie niższe od tych zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego - mówi PAP szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
W piątek przed południem zostanie ogłoszony kandydat na szefa NBP - poinformował PAP dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski.
Ocena agencji ratingowej Moody’s będzie miała przejściowy, krótkotrwały wpływ na wiarygodność kredytową i na wycenę polskich papierów dłużnych – ocenia wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

Analitycy Banku BPS S.A.

osłabienie tempa wzrostu gospodarczego jest jednym z warunków, w których Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza możliwości obniżenia stóp procentowych NBP (drugim warunkiem jest pogłębienie się deflacji). O tym, czy polska gospodarka rzeczywiście spowolniła przekonamy się dopiero 13 maja
  • BODIE: Szkolenie adresowane do pracowników banków spółdzielczych (niezależnie od zajmowanego stanowiska). Dotyczy ono bezpieczeństwa, a konkretnie ataków komputerowych, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków i tego jak na nie prawidłowo reagować.
  • Nie może być tak, żeby te same wymagania regulacyjne były stosowane wobec dużego banku komercyjnego i małego spółdzielczego. To jest złamanie zasady proporcjonalności, wyjątkowo szkodliwe i utrudniające bankom spółdzielczym zmianę modelu biznesowego - mówi mecenas Jerzy Bańka
  • Na noc w Muzeum Historii Spółdzielczości. Przyjdź i zobacz, jak wiele będzie mieć do zaoferowania. Orkiestra Ulicy Chmielnej będzie grać przed budynkiem aż do 20.00. A wewnątrz Muzeum wernisaż portretów słynnych Polaków XXI wieku - POP ART POLSKA
  • Przede wszystkim nie należy się bać pojęcia „projekt”. Niektóre Banki Spółdzielcze bronią się rękami i nogami, twierdząc, że żadne projekty u nich nie są prowadzane i, w ogóle, nie ma o czym mówić - pisze dr Albert Sadowski
  • Idea spółdzielczości jest obecna na całym świecie. U nas powoli odradza się w bólach przełamywania schematów myślowych o spółdzielniach. A tymczasem na Dalekim Wschodzie zaraz po II wojnie światowej, w Kraju Kwitnącej Wiśni utworzono pierwsze spółdzielnie pracy.
  • Forum organizuje Związek Banków Polskich, we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, a także Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Rejestracja do 13 maja. Dla środowiska bankowego udział w Forum jest bezpłatny.
  • Banki spółdzielcze udowodniły, że w praktyce swojego działania kierują się racjonalnością decyzji i odpowiedzialnością za otoczenie, w którym funkcjonują – mówi Prezes Zarządu Banku BPS Zdzisław Kupczyk.
  • osłabienie tempa wzrostu gospodarczego jest jednym z warunków, w których Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza możliwości obniżenia stóp procentowych NBP (drugim warunkiem jest pogłębienie się deflacji). O tym, czy polska gospodarka rzeczywiście spowolniła przekonamy się dopiero 13 maja
  • W ramach unijnego programu COSME, wspierającego rozwój małych i średnich firm, banki spółdzielcze udzielają firmom kredytów z gwarancją BGK. Kredyty o obniżonym ryzyku spłaty oferuje 11 banków, w tym SGB-Bank i zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze.

Aktualności zrzeszeń

Niebawem do prenumeratorów trafi nowy numer dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”, w którym opublikowana została relacja z warsztatu tematycznego KZBS pt. „Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej”.
Krajowa Rada Spółdzielcza protestuje przeciwko zmianom narzucanym sekorowi banków spółdzielczych przez KNF
21 kwietnia w Poznaniu, 26 kwietnia w Katowicach i 28 kwietnia w Warszawie odbyły się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, czyli finały Konkursu BANRISK – Liga Akademicka.
Rusza akcja Miliony Polaków, której celem będzie zebranie opinii jak największej liczby osób korzystających, bądź dopiero planujących korzystanie z usług bankowych, jak powinny one wyglądać oraz ile kosztować.

Aktualności banków spółdzielczych

Po raz szósty Radomszczańska Akademia Piłkarska z okazji swoich urodzin zorganizowała Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla 8-latków, w którym wzięło udzial 10 zespołów, w tym dwie drużyny ESBANK RAP Radomsko
22 kwietnia Pani Magdalena Waldan - Prezes Banku Spółdzielczego w Lubawie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie odebrała z rąk Pana Krzysztofa Ornowskiego - Przewodniczącego Starszych Cechu Honorowy Certyfikat.
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim utworzył Centrum Bankowości Biznesowej, w którym do dyspozycji klientów jest wyspecjalizowany doradca.
Tematem spotkania były zmiany, jakie obowiązują po wprowadzeniu ustawy o obrocie nieruchomościami rolnymi.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

KNF opublikowała dane sektora finansowego za marzec 2016 r.
Informacja miesięczna. Luty 2016

Rekomendacje i informacje KNF

Ostrzeżenie przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła w dniu 26 kwietnia 2016 r. decyzję o przejęciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK) przez Alior Bank SA.
Opublikowany został dokument pt. Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION) z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Kwestie obciążeń banków spółdzielczych, wynikających między innymi ze nowelizowanej ustawy o BFG i restrukturyzacji oraz wprowadzenia systemu IPS , poszukiwania przez banki nowych źródeł przychodów i potencjału do rozwoju, relacji pomiędzy Bankami Zrzeszającymi a IPS oraz zapobiegania kryzysom w sektorze i lustracji były przedmiotem lutowego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych
W dniu 29 lutego w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej odbyła się kolejna debata Rady Ekspertów Spółdzielczych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami tożsamości, które po zablokowaniu nie mogą być wykorzystane do wyłudzeń wynosi 1 581 448 sztuk.
Według zrealizowanego w marcu 2016 badania „Reputacja polskiego sektora bankowego” Zaufanie do działających w Polsce banków deklaruje 61% ankietowanych

Z innej beczki

Sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko, ono sobie kiedyś pojedzie
Gertrude Bell posiadła cenna wiedzę na temat Bliskiego Wschodu, która umożliwiła nakreślenie granic państw arabskich po I wojnie światowej.

BlueNet dla sektora BS

Pomimo, że banki były zobowiązane wdrożyć zalecenia Rekomendacji D do końca 2014 roku, do dziś „oprogramowanie użytkownika końcowego” – czyli Rekomendacja 17 spędza sen z powiek niejednemu Bankowi.
Wielu z nas nie widzi potrzeby tworzenia procedur w organizacji i traktuje to jako zło konieczne, które „jakby po złości” narzuca nam nadzorca. Jednak z procedurami jest jak z ryzykiem.

Artykuły nie tylko dla informatyków

W świetle ostatnich zdarzeń Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w dniu 28 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej KNF „Ostrzeżenie przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych
Restrykcyjnym regulacjom unijnym zarzucano niejednokrotnie nieuwzględnianie zasady proporcjonalności. Skarżyły się na to zwłaszcza mniejsze instytucje finansowe, jak na przykład polskie banki spółdzielcze

Fotoreportaże

Wspaniałe szczyty górskie, słoneczne plaże, zachwycająca architektura królewskich miast i gorące piaski Sahary – wszystko to czeka na nas w Maroku, malowniczym kraju północnozachodniej Afryki, oficjalnie nazywanym – Królestwem Maroka.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 05.05.2016 Informacje dnia Polska Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu ogłosiła wezwanie na pozostałe 27,24% akcji Midasa z zamiarem osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego. W lutym przeprowadził wezwanie po 0,81 PLN za akcję. CCC INTERSPPL VISTULA BYTOM PROCHNIK REDAN ENEA BOGDANKA Przychody za...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Warto wiedzieć jakie zmiany nas czekają i jakie będą skutki nowych regulacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

Parlament Europejski

W miniony weekend weszły w życie unijne przepisy o obniżeniu kosztów połączeń pomiędzy państwami UE. To już ostatnia taka obniżka, bo od połowy czerwca przyszłego roku za rozmowy telefoniczne w całej Unii będziemy płacić dokładnie tak jak za rozmowy krajowe.
. Kijów sugeruje skierowanie policyjnej misji tej organizacji na tereny objęte konfliktem, a Moskwa zgadza się nawet na wyposażenie jej w ostrą broń.

Konferencje / Szkolenia

Wdrażanie Rek. D/Wytycznych IT KNF - doświadczenia z ponad 100 organizacji. Wrzawa 30 maja.

Razem z Asseco

Ponad 150 przedstawicieli Banków Spółdzielczych mieliśmy przyjemność gościć podczas cyklu wiosennych spotkań przeprowadzonych pod hasłem „Państwa potrzeby inspirują nas do zmian”.
Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska przyznało certyfikat nowej wersji oprogramowania Asseco Audit Planning and Managment - Asseco APMS.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Obecny kształt polskiego systemu podatkowego jest wypadkową wielu czynników. Z jednej strony na kształt ustawodawstwa podatkowego wpływały przez ostatnie ćwierćwiecze potrzeby fiskalne, obietnice wyborcze partii politycznych, wymogi Konstytucji RP, dekodowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,