Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Posłowie Stanisław Pięta i Marek Suski, razem z całym klubem PiS, odrzucili w 2006 r. przepisy umożliwiające państwową kontrolę instytucji parabankowych. Brak tej kontroli umożliwił działanie firmie Amber Gold. Dziś obaj posłowie zasiadają w komisji śledzącej aferę Amber Gold.
Amazon Polska został uhonorowany nagrodą FDI Poland Investor Awards w kategorii Top North American Investor of the Year. Tę prestiżową nagrodę przyznaje jury złożone z radców handlowych Ambasad oraz przewodniczących izb handlowych w Polsce
Ekonomiści JP Morgan obniżyli prognozę dynamiki polskiego PKB w III kw. do 2,7 proc. rdr wobec 2,9 proc. rdr wcześniej ze względu na słabsze wrześniowe dane dot. sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Jednocześnie podtrzymali prognozę 3-proc. wzrostu PKB w całym 2016 r.
Zdecydowana większość (97 proc., czyli blisko 23,9 mln) osób, które rozliczyły się za 2015 r. przy zastosowaniu skali podatkowej, to podatnicy w pierwszym przedziale podatkowym, którzy wykazali dochód roczny w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł - poinformował resort finansów.
Indeks PMI dla przemysłu ze strefy euro wzrósł do poziomu 53,3 punktów za październik w stosunku do poprzedniego 52,6 punktów. Indeks dla usług za październik również jest lepszy i wynosi 53,3 punktów przy poprzednim 52,2.
Od września poparcie dla głównych ugrupowań sceny politycznej nie zmieniło się znacząco. Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w połowie października, bezapelacyjnie wygrałby je PiS
Zmiany w ustawach: o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że umorzone kwoty wierzytelności ARiMR będą mogły być zwolnione z PIT.

Analitycy Banku BPS S.A.

Na tle bardziej rozwiniętych gospodarek, wskaźnik inflacji w Polsce kształtuje się na niższym poziomie (poniżej zera), jednak także w naszym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa (we wrześniu br. wskaźnik CPI w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie minus 0,5 %, tj. najwyżej od grudnia 2015 r.)
  • W Biegu Serduszek w Oławie 2tys biegaczy wybiegało dla dzieci 50 tys zł od Banku Spółdzielczego w Oławie! W Oławskim Charytatywnym Biegu Serduszek 22 października 2016r. wzięło udział prawie 2 tys biegaczy
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pod nazwą Akademia Banku BPS rozpoczyna cykl wykładów poświęconych bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  • Na tle bardziej rozwiniętych gospodarek, wskaźnik inflacji w Polsce kształtuje się na niższym poziomie (poniżej zera), jednak także w naszym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa (we wrześniu br. wskaźnik CPI w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie minus 0,5 %, tj. najwyżej od grudnia 2015 r.)
  • Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT
  • Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?
  • Święty Nepomucen, łąki i pola ochroni przed suszą i powodzią. Mosty uchroni i przeprawy, sprowadzi dobre życie rodzinne i wesprze spowiedników- Taka jest ludowa tradycja. Stąd figurki św. Nepomucena przy mostach, rzekach, skrzyżowaniach dróg, placach i kościołach.
  • Na datę sporządzenia niniejszej analizy, tj. na datę 27.09.2016 r. uczestnikami IPS były 464 spośród 560 działających banków spółdzielczych (267 w Zrzeszeniu BPS i 197 w Zrzeszeniu SGB). Poza IPS funkcjonowało 96 banków spółdzielczych.
  • Bank BPS przygotował animację na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która ma pomóc Klientom w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa
  • Banki spółdzielcze to stabilny i ceniony pracodawca, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nad którymi patronat objął m.in. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Aktualności zrzeszeń

Sejm jednogłośnie zaakceptował w piątek ustawę, która przewiduje możliwość zakładania darmowego tzw. podstawowego rachunku płatniczego.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pod nazwą Akademia Banku BPS rozpoczyna cykl wykładów poświęconych bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Portal alebank.pl rozmawia z Ryszardem Lorkiem, prezesem SGB-Banku o najpilniejszych zadaniach czekających środowisko bankowości spółdzielczej i jego oczekiwaniach wobec programów rządowych
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 października 2016 r. działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego

Aktualności banków spółdzielczych

23 października odbyła się jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskiego Turniej Tańca Towarzyskiego i X Dziecięca Gala Taneczna sponsorowany przez Hexa Bank Spółdzielczy.
W Biegu Serduszek w Oławie 2tys biegaczy wybiegało dla dzieci 50 tys zł od Banku Spółdzielczego w Oławie! W Oławskim Charytatywnym Biegu Serduszek 22 października 2016r. wzięło udział prawie 2 tys biegaczy
Forum odbędzie się 22 listopada w Warszawie. Dla banków spółdzielczych udział w Forum jest bezpłatny
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie przyłączył się do współfinansowania wydania debiutanckiej książki (spełnienia marzeń) Aleksandry Zimnik - "Sudaz - Twoje oczy mówią wszystko" w ramach projektu PolakPotrafi.pl,

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2016 r.
Należności, zobowiązania, rachunek zysków/strat

Rekomendacje i informacje KNF

Informujemy, że do publicznej konsultacji został przesłany projekt Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
Informujemy, że w serwisie internetowym KNF zostało opublikowane stanowisko dotyczące produktów finansowych o charakterze polis lokacyjnych.

Union Investment

Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Rozwój bankowości internetowej w erze szybkich zmian, architektura przyszłości w systemach bankowych, nowości w rozwiązaniach IT

ZBP - informacje, ekspertyzy

Kredyty obrotowe przedsiębiorstw i kredyty mieszkaniowe w największym stopniu zaważyły na wrześniowych zmianach w głównym indeksie koniunktury Pengab.
Tak jak i w minionych latach piąta edycja Forum cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska bankowego. W tym roku głównym z poruszanych tematów, było przygotowanie wdrożenia dyrektywy PSD2.

Z innej beczki

Jako pierwsza jednostka pod polską banderą "Lwów" w swych podróżach odwiedził szereg portów Bałtyku, Morza Północnego, Śródziemnego, Czarnego, oraz Atlantyku, wszędzie robiąc furorę wyglądem swoim i załogi
Zbudowano go w Hamburgu. W 1929 roku kupiło go społeczeństwo Pomorza. 24.X.1945 r. żaglowiec wrócił do Polski po wojennym internowaniu go w Sztokholmie.

BlueNet dla sektora BS

Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć słowo „hardening”, to najprostszym tłumaczeniem od razu nam się nasuwającym jest polskie słowo „utwardzanie”. Proponujemy przy tym tłumaczeniu pozostać, bo utwardzanie systemów teleinformatycznych dobrze oddaje znaczenie słowa hardeningu w IT
Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych

Artykuły nie tylko dla informatyków

Biznes, który jest celem samym w sobie nie jest skuteczny. Ostatecznym jego celem powinien zawsze być człowiek.
Dane osobowe będą pod jeszcze większą ochroną, a za ich naruszenie firmą mogą grozić wysokie kary. Przykład? Pracodawca, który naruszy prywatność aplikującej osoby, może zostać zobligowany do zapłacenia kary, sięgającej nawet 4 proc. całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Fotoreportaże

Święty Nepomucen, łąki i pola ochroni przed suszą i powodzią. Mosty uchroni i przeprawy, sprowadzi dobre życie rodzinne i wesprze spowiedników- Taka jest ludowa tradycja. Stąd figurki św. Nepomucena przy mostach, rzekach, skrzyżowaniach dróg, placach i kościołach.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 24.10.2016 Informacje dnia KERNEL Spółka osiągnęła 225,2 mln USD zysku w roku sprawozdawczym zakończonym 30.06.2106 . Jednocześnie zarząd zarekomendował wpłatę dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję. Jest to taka sama kwota, jaka została wypłacona w poprzednim roku. Zysk na akcję wynosi 2,83 USD. GUS Październikowe dane:...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

Parlament Europejski

Wynik brytyjskiego referendum może mieć negatywny wpływ na budżet UE w 2017 roku, ale Parlament Europejski pracuje nad tym, by temu zapobiec - mówi Jens Geier
Greenpeace wykazał, że spośród 100 największych beneficjentów unijnych dopłat dla rolników w Wlk. Brytanii, prawie co piąty jest arystokratą, milionerem lub miliarderem.

Konferencje / Szkolenia

To okazja do spotkania i dialogu zainteresowanych rozwojem nowoczesnej bankowości spółdzielczej.Warszawa, 22 listopada

Razem z Asseco

Blisko 200 przedstawicieli sektora bankowego, IT oraz mediów spotkało się 11 października w Warszawie podczas kolejnej edycji konferencji Asseco Banking Forum.
Asseco Poland S.A. organizuje kolejną edycję szkoleń poświęconych sprawozdawczości ostrożnościowej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

W Sejmie jest nowy projekt regulacji prawa aborcyjnego. Radykalny. Kary za przerwanie ciąży - choć nie dla kobiet - byłyby jeszcze ostrzejsze, a środki antykoncepcyjne dla kobiet nielegalne