Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Sejmowa podkomisja do spraw SKOK-ów wystąpiła do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji związanej ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy wprowadzającej nadzór KNF-u nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo - Kredytowymi.
Ostatni dzień miesiąca przynosi ponowny wzrost kursu dolara amerykańskiego. O godzinie 8.00 za tę walutę na rynku FOREX płacono 3,7923 złotego, a w południe 3,8117 złotego. Bez większych zmian utrzymuje się kurs euro.
Władze Warszawy chcą, by pomnik smoleński stanął na rogu Trębackiej i Focha. Społeczny komitet zrzeszający bliskich ofiar obstaje przy Krakowskim Przedmieściu.
"W dniu 31 marca 2015 r. Kasa Krajowa oraz Kasy skierowały petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby powstrzymywania się przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i jej funkcjonariuszy publicznych od praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji
Antyaborcyjną pikietę, zorganizowali w Brukseli Polacy. Doszło do zamieszek z belgijską policją.
Mennica Polska zaprezentowała srebrną monetę upamiętniającą 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jej nakład to jedynie 10 egzemplarzy.
Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że Polska powinna wypełnić kryterium fiskalne w 2016 r. (na podstawie danych za 2015 r.). Procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 11 z 28 państw UE. Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II.

  • Naszym Czytelnikom, naszym Przyjaciołom z Banków Spółdzielczych, ludziom pięknie i mądrze myślącym, którzy nie uprawiając na salonach wielkiej polityki czynią dobrze wokół siebie, wszystkim im życzymy Wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Niech słońce i radość będą przy Was, a Wy jak zawsze nieście je dalej
  • Na wniosek PO ze składu Komisji odwołano posłankę Lidię Staroń. Posłanka wydaje oświadczenie stwierdzające, że to swoisty mobbing. Przedstawiamy zapis posiedzenia
  • W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone ustawie o bankach spółdzielczych. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji
  • Przyłączamy się do rozpoczętej przez KZBS akcji uświadamiającej i popieramy ją. Banki Spółdzielcze to nie kasy. Nie dajmy mediom wprowadzać ludzi w błąd. Trzeba informować Klientów w placówkach i na stronach internetowych!
  • Przedstawiamy sejmowy stenogram z pierwszego czytania ustawy o bankach spółdzielczych. Zawarte są w nim wypowiedzi klubów poselskich oraz omówienie ustawy przedstawione przez wiceminister finansów Izabelę Leszczynę.
  • O niskich stopach, deflacji, wyzwaniach w działalności Banku i o nowych regulacjach rozmawiamy z Prezesem Zarządu GBS Banku Zbigniewem Wielgoszem. "Klienta traktujemy jak dobrego znajomego" - mówi Prezes.
  • Wykład przygotowany przez Czesławę Kosturek dla Banku Spółdzielczego w Poddębicach na obchody Ćwierćwiecza Wolności. Starszym ku przypomnieniu, młodym ku nauce.
  • Chciałem poprzeć ideę obowiązkowej przynależności. Chciałem zwrócić uwagę, że te spółdzielnie, które nie będą należały do Krajowej Rady Spółdzielczej, nie będą płaciły składek, a mimo wszystko będą korzystały z dobrodziejstw działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, i to nie jest sprawiedliwe.
  • Dnia 10 marca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Poddębicach obchodził doniosły Jubileusz 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach. To wspaniałe święto stworzyło okazję do świętowania i zabawy, ale również do refleksji.

Aktualności zrzeszeń

Bank BPS zajął 1. miejsce zarówno w rankingu kredytów z minimalnym wkładem własnym, jak i przy wniesionym wyższym wkładzie własnym.
Bank BPS udziela kredytów dla segmentu wspólnot mieszkaniowych od 2006 roku. Bieżąca oferta obejmuje 20-letni okres kredytowania z minimalną kwotą kredytu 10 tys. złotych i okresem karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
Nawołuje na swoim blogu wicepremier Janusz Piechociński
Bank informuje, że kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 24 057 127, 00 zł i wynosi 354 096 542,00 zł.

Aktualności banków spółdzielczych

W ciechanowskim oddziale Polskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Warszawskiej 52 zainstalowany został bankomat z funkcją wpłatomatu.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Mieczysław Maślanka - Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie oraz Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Od kilku lat zarząd Banku Spółdzielczego w Chorzelach wysyła swoim klientom kartki świąteczne z życzeniami z okazji Wielkanocy. Ale takich kartek do tej pory nikt jeszcze tu nie otrzyma
W sobotę 28 marca wielbiciele dobrego jedzenia mieli okazję zasmakować pysznych potrwa na zorganizowanym VII Powiatowym Konkurs Potraw Regionalnych w Pietrowicach Wielkich.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Sytuacja w sektorze bankowym styczeń 2015- pdf
Dane sektora bankowego - styczeń 2015 r. - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Euroimplant SA, Ideon SA, Cash Flow SA, Clean&Carbon Energy SA, Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz Gant Development SA 25 marca 2015 r. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)...
Komisja zapoznała się z propozycją UKNF dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe.
Poziom stóp procentowych w Polsce i na świecie jest obecnie rekordowo niski. Zaciągając zobowiązania kredytowe, w tym długoterminowe, klienci mają skłonność do zwracania uwagi głównie na wysokość bieżącej raty

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Nadzorca i minister finansów jako ustawodawca próbują wprowadzać ponadproporcjonalne obciążenia dla mniejszych podmiotów bankowych. Ograniczają w ten sposób ich konkurencyjność i przyszły rozwój.
Propozycja finansowania przez BFG przejęcia przez banki zagraniczne polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest zaskakująca i niepokojąca. Jedynie bowiem sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i sektor banków spółdzielczych nadal pozostają w polskich rękach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Polacy coraz częściej płacą kartami płatniczymi – w IV kwartale 2014 roku przeprowadzili blisko 740 mln tego rodzaju operacji, to o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej korzystają z kart zbliżeniowych, których liczba, według szacunku, przekroczyła ostatnim kwartale ubiegłego roku 25 mln, o 25 proc. więcej niż w IV kwartale 2013 roku.
Sąd oddalił skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skierowane przeciwko Bankowi powództwo o ustalenie, że postanowienia umowy kredytu odsyłające do tabel kursów są abuzywne

Z innej beczki

Sprawa tak życia, jak i śmierci Adolfa Hitlera była i wciąż jest dyskutowana. 30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, popełnił on samobójstwo.
Dziwne są dzieje Pałacu Lubomirskich. Aleksander Lubomirski kupił go w 1790 r. Jego żona była jedyną Polką zgilotynowaną podczas Rewolucji Francuskiej.

Ciekawe rzeczy w sieci

Kształtuje się nowa koncepcja rozwiązania problemu kredytów we frankach. Będzie dla banków kosztowna. Przewiduje ona stopniowe przewalutowywanie kredytów na złote z funduszy odkładanych przez najbliższe lata przez banki

Artykuły nie tylko dla informatyków

Bank Spółdzielczy we Wschowej otrzymał wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu
W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy kampanię atakującą tylko polskich użytkowników Internetu za pomocą wiadomości e-mail zawierających złośliwe oprogramowanie. Pobiera ono bota o nazwie Betabot

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 31.03.2015 Informacje dnia NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech. W lutym sprzedaż obniżyła się o 0,5% m/m przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie -0,8% m/m. Zrewidowane dane za styczeń wyniosły 2,3% m/m. Roczna dynamika sprzedaży, nie uwzględniajaca czynników sezonowych, wyhamowała do 3,6% z poziomu 5% w styczniu. Konsensus...

Prawo

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 19 marca, opinia KZBS
Na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe oświadczenia

Parlament Europejski

Czy kraje UE powinny nadal zmieniać czas z zimowego na letni? Posłowie rozmawiali z ekspertami o wadach i zaletach tej zmiany.
Zakończyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona kulturze i przemysłom kreatywnym.

Konferencje / Szkolenia

Seminarium NBP. Prezentuje: Grzegorz Hałaj – Europejski Bank Centralny. 10 kwietnia 2015 r. Warszawa

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Usługa nowoczesnej e-bankowości przygotowywana do udostępnienia klientom Banków Spółdzielczych w ramach Centrum Usług Internetowych Asseco Poland S.A. to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Artykuł 19 wymaga, aby członkowie Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego działali niezależnie i obiektywnie w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracali się o instrukcje do instytucji lub organów Unii, rządów państw członkowskich, innych podmiotów publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmowali takich instrukcji.