Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Ankieta

Czy bankiem zrzeszającym powinien być:

Aktualności

300 mln zł straty zanotują Państwowe Porty Lotnicze za 2013 rok - powiedział dyrektor PPL Michał Kaczmarzyk. Firma tłumaczy, że taki wynik związany jest z koniecznością zawiązania licznych rezerw. Z kolei odprawy pracowników w ramach redukcji etatów w tym roku mogą kosztować przedsiębiorstwo ok. 170 mln zł. Wysokość tej kwoty jest oszacowana na...
Czas oddemonizować strefę euro. Wejście do niej przysporzyłby nam tylko korzyści
Bank Światowy oszacował wartość szarej strefy w Polsce. To rocznie 400 mld zł. Aby ją zmniejszyć trzeba uprościć system podatkowy i obniżyć wysokość podatków
Jedna z największych rosyjskich hut NLMK wystosowała do Komisji Europejskiej list z ostrzeżeniami. Huta protestuje przeciwko sankcjom nałożonym na Rosje i grozi, że wycofa się w Europy i zlikwiduje dwa tysiące miejsc pracy.
Ucierpią zwłaszcza szkoły wyższe w mniejszych miejscowościach, gdzie już dziś jest wielki problem z ilością studentów. DGA podaje, że np. w Lubuskiej Wyższej szkole Zdrowia Publicznego studiuje tylko 13 osób.
Po polskich drogach porusza się ok. 250 tys. pojazdów bez ubezpieczenia OC - wynika z szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

  • Postawione przez KNF wymagania dotyczące wypłaty dywidendy członkom banków spółdzielczych za 2013 rok spowodowały, że wypłata ta jest, z niewielkimi wyjątkami, niemożliwa. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie uznaje i nie stosuje międzynarodowych zasad spółdzielczości.
  • Jeden z miesięczników podejmujących problematykę bankowości spółdzielczej zainspirował się naszym redakcyjnym pomysłem i tematem numeru uczynił renowacje zabytkowych budynków przez BS-y.
  • Uchwałę upoważniającą Zarząd Banku do podejmowania czynności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie przyjęto podczas Zebrania Przedstawicieli
  • Chrońmy, co polskie. Byle w sposób chłodny i przemyślany. Nade wszystko zaś w dyskusji o nowej koncepcji zrzeszenia emocje powinny ustąpić kalkulacjom i merytoryce. Straciliśmy już bowiem dwa lata na jałowe dyskusje i poszukiwanie tak zwanej trzeciej drogi.
  • Lodowce, ogromne jeziora, rzeki o mlecznych, lodowych, ale i błękitnych kolorach, gejzery, huczące wodospady, gorące źródła, góry w kolorach tęczy – to wszystko ofiarowuje Islandia.
  • W dniu 14 kwietnia br. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli odbyła się wspólna konferencja z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Wojciechem Kowalczykiem i Panią Poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską
  • Rozmowa z prezesem Banku Spółdzielczego w Czyżewie Krzysztofem Grzywną.
  • Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak niebezpiecznego zakrętu, jaki sektor banków spółdzielczych bierze obecnie, nigdy nie było.
  • Jednym z efektywnych narzędzi pozyskania klientów jest także oferowanie ubezpieczeń indywidualnych, którymi banki spółdzielcze mogą uatrakcyjnić gamę swoich produktów - we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Aktualności zrzeszeń

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
Postawione przez KNF wymagania dotyczące wypłaty dywidendy członkom banków spółdzielczych za 2013 rok spowodowały, że wypłata ta jest, z niewielkimi wyjątkami, niemożliwa. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie uznaje i nie stosuje międzynarodowych zasad spółdzielczości.
Spotkanie prowadził dr Krzysztof Lachowski - prezes zarządu Towarzystwa Spółdzielców, a udział w nim wzięli: dr Adam Piechowski - dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych, ludzie nauki, czynni i emerytowani działacze spółdzielczy.
Były prezes Tomasz Mironczuk udzielił wywiadu w RMF FM na temat sytuacji sektora banków spółdzielczych

Aktualności banków spółdzielczych

Przedstawiciele Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie 18 kwietnia jednomyślnie podjęli decyzję o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Pruszkowie.
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Wschowie powołała Panią Elżbietę Olszewską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie.
Z dniem 31 marca 2014 roku Pani Maria Borkowska, Wiceprezes Zarządu, po 33 latach pracy zakończyła swoją karierę zawodową w Banku Spółdzielczym we Wschowie, przechodząc na emeryturę.
W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Solcu-Zdroju odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli członków Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego - luty 2014
Dane miesięczne sektora bankowego - styczeń 2014 - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku .- pobierz pdf
Banki komercyjne prognozują, że w 2014 r. ich łączny zysk netto wzrośnie o 1,1 proc. rdr do 14,626 mld zł.
KNF zapoznała się z założeniami nowelizacji „Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków” z 2002 r.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Przedmiotem debaty Rady Ekspertów Spółdzielczych było także kilka innych dla sektora bankowości spółdzielczej spraw, takich jak zmiany w Prawie spółdzielczym, nadzór makroostrożnościowy, kwestie związane z projektowanym zwolnieniem z opodatkowania środków na sanację.
Magazyn Bs.net. Nr 1 do pobrania

ZBP - informacje, ekspertyzy

15 kwietnia 2014 r. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze, doroczne wydarzenie samorządu bankowego w Polsce.
W Konkursie uczestniczyło łącznie 9 zespołów, w tym CarboBank z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Z innej beczki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej.
Bank Słowiański (niem. Slawische Bank AG) to potoczna nazwa Centralnego Banku Spółdzielczości Polskiej będącego centralą finansową wszystkich spółdzielni oraz banków polskich w Niemczech, z siedzibą w Berlinie.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wielkanoc nie obejdzie się bez baby.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Paul Kocialkowski, twórca darmowej i otwartej wersji systemu Android o nazwie Replicant, wykrył lukę dostępną na kilku urządzeniach z serii Samsung Galaxy
Na 15 kwietnia 2014 planowane jest wprowadzanie przez firmę Oracle krytycznych poprawek do środowiska JAVA. Poprzednie poprawki wprowadziły dużo zamieszania.

Fotoreportaże

Lodowce, ogromne jeziora, rzeki o mlecznych, lodowych, ale i błękitnych kolorach, gejzery, huczące wodospady, gorące źródła, góry w kolorach tęczy – to wszystko ofiarowuje Islandia.

Puls Parkietu - rynek akcji

USA Według Markit Economics, indeks PMI określający koniunkture w amerykańskim sektorze przemysłowym, wyniósł w kwietniu 55,4 pkt. Konsensus zakładał wartość na poziomie 56 pkt. MEXPOLSKA INTERCARS PANOVA FAMUR OT LOGISTICS LIBET STALPROD STALPROFI MERITUM BANK E-KANCELARIA HYGIENIKA

Prawo

Prezentujemy stanowiska kolejnych instytucji w sprawie ustawy: BFG, KNF, KZBS, NBP. Polecamy lekturę ponieważ stanowiska świadczą o intencjach regulatorów.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 27 stycznia 2014 roku. Etap - konferencja uzgodnieniowa.

Parlament Europejski

Reforma systemu bankowego Unii Europejskiej, szybsze przekazywanie pomocy dla państw dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz wzmocnienie przepisów dotyczących delegowania pracowników
Wspólny mechanizm restrukturyzacji banków został przegłosowany 15 kwietnia. Wraz z jednolitym mechanizmem nadzorczym, stanowi on fundament odporniejszego na zawirowania globalnej ekonomii, europejskiego rynku.

Konferencje / Szkolenia

Wydarzenie Targi IT Future Expo to jedyna tego typu impreza B2B w Polsce. Podczas targów zostanie zaprezentowana oferta ponad 100 firm z Polski i Europy, obejmująca innowacyjne technologie informatyczne, zarówno w obszarze rozwiązań software jak i hardware.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Zobacz, co oferuje firma sektorowi banków spółdzielczych

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport KE - Korupcja 2014 - część dotycząca Polski