Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Środa mija pod znakiem kilkukrotnych wahań cen walut, co jest całkiem dobrą informacją dla tak zwanych graczy walutowych. Różnica cen na rynku FOREX w ciągu godziny na niektórych walutach wynosiła nawet 4 grosze.
Ostatnie lata były bardzo tłuste dla sektora bankowego. A w tym momencie spadło na nich kilka plag, jak to mówią niektórzy analitycy. Szykują się więc podwyżki opłat za usługi i produkty bankowe.
Około 1100 ukraińskich dzieci żyje w podziemnych kryjówkach w Doniecku, okupowanym przez prorosyjskich separatystów - informuje UNICEF.
Porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie 2 mld dolarów gwarancji kredytowych podpisali dziś w Kijowie sekretarz skarbu USA i ukraińska minister finansów.
Jeśli Ukraina nie chce stracić kolejnych terytoriów musi pozostać neutralna a nie dążyć do zachodnich struktur.
Rolnicy mogą jednak liczyć na unijne dopłaty inwestycyjne. Sawicki wyjaśnił, że właściciele małych gospodarstw rolnych będą mogli się ubiegać o 60 tys. euro dopłaty dla inwestycji oraz od 200 do 900 tys.zł
Produkcja trzody chlewnej i bydła mięsnego były w Polsce w 2013 i 14 roku nieopłacalne. Tak wynika z badań Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  • Organizatorem konferencji był Bank Spółdzielczy w Poddębicach. Już po raz trzeci, początek kolejnej kadencji samorządów był okazją do zorganizowania takiego spotkania.W bieżącym roku konferencja miała charakter szczególny, ponieważ rozpoczęła obchody jubileuszu 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach
  • O działaniach, o podziałach w środowisku, o możliwościach i koniecznościach rozmawiamy z Prezes Zarządu KZBS – Krystyną Majerczyk-Żabówka.
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
  • Domagamy się od kompetentnych władz poważnego potraktowanie wszystkich dotychczas złożonych w tej sprawie przez KZBS i całe środowisko banków spółdzielczych wniosków i sygnalizacji.
  • W 1913 r. Adolf Loos stwierdził, że ornament winny jest historycznej zbrodni na kulturze...Ale pewne zbrodnie można rozgrzeszyć.
  • Dyrektywa CRDIV/CRR i projekt ustawy o bankach spółdzielczych zajmowały uwagę sektora banków spółdzielczych przez co najmniej ostatnie trzy lata. Dużo to i mało.
  • Jan Grzesiek, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Członek Zarządu KZBS wystosował pismo do Parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego z prośbą o zajęcie się kwestią zasad naliczania oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze rolnikom.
  • Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazały się dokumenty związane z ustawą, które zostały skierowane do Rady Ministrów. Dokumenty są datowane na 16 stycznia 2015 r.
  • Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)

Aktualności zrzeszeń

Na czele rankingu znalazł się Bank BPS, który dla określonej grupy klientów proponuje marżę na poziomie 1,59 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się BZ WBK oraz Bank Pekao.
Zarząd informuje o zaplanowanych emisjach akcji
Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Zdzisława Kupczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, oraz Pana Artura Adamczyka na stanowisko Członka Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA,
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Aktualności banków spółdzielczych

Z tej okazji pod hasłem „Bank dla każdego”, które jest jednocześnie myślą przewodnią obchodów, Bank rozpoczyna świętowanie 115-lecia swojej działalności na rynku lokalnym.
Organizatorem konferencji był Bank Spółdzielczy w Poddębicach. Już po raz trzeci, początek kolejnej kadencji samorządów był okazją do zorganizowania takiego spotkania.W bieżącym roku konferencja miała charakter szczególny, ponieważ rozpoczęła obchody jubileuszu 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach
Kolejny Bal Charytatywny, który od kilku lat organizuje dyrekcja oraz Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu przy współudziale Banku Spółdzielczego w Miliczu, okazał się bardzo udany.
Ukazał się już Łomżyński Informator Kulturalny 2015. Kompendium wiedzy o wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, które odbędą się na terenie Miasta i Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W końcu września 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 633 banki (o 9 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (bez zmian). Ponadto funkcjonowało 566 banków spółdzielczych (o 6 mniej niż w końcu września 2013 r.).
Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Listopad 2014 - pobierz pdf

Rekomendacje i informacje KNF

NIK dobrze ocenia pracę KNF
Informacja o oprocentowaniu depozytów w bankach komercyjnych
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że First International Traders Dom Maklerski SA nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Jak to właściwie jest z tą spółdzielczością? Jaki wpływ na działanie banku mają jego właściciele? Czy respektowane są ich prawa i czy można je ustawowo ograniczać? Co może zarząd, a co należy do kompetencji innych organów? I czy w ogóle jest sens bycia udziałowcem banku spółdzielczego?
Pobierz 6 Nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Proponowane bankom działania mają na celu ułatwienie klientom zachowania stabilności finansowej poprzez obniżenie lub racjonalizację obciążeń wynikających ze zmienności kursu walutowego.
Po zaskakującej decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego z zeszłego tygodnia o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego świat finansów wpadł w duże zakłopotanie.

Z innej beczki

To bank emisyjny i kredytowy działający w latach 1828–1885 w Królestwie Polskim, z siedzibą w Warszawie. Założony przez księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.
W 1913 r. Adolf Loos stwierdził, że ornament winny jest historycznej zbrodni na kulturze...Ale pewne zbrodnie można rozgrzeszyć.

Ciekawe rzeczy w sieci

Nowe miejsce w sieci poświęcone bankowości spółdzielczej. Blog bankowca spółdzielcy, fana rdzennej ideologii i opartego na niej przywództwa, zarządzania, organizacji oraz budowania marki

Artykuły nie tylko dla informatyków

Obecny model funkcjonowania polskiego organu ds. ochrony danych osobowych wymaga wzmocnienia – uważa Andrzej Lewiński, pełniący obecnie funkcję GIODO.
Piotr Witczak poleca: pokaz skutecznych metod jakimi posługują się cyberprzestepcy. W przystępny i żartobliwy sposób porady co z "tym" zrobić.

Fotoreportaże

Konferencje Union Investment podsumowują współpracę z sektorem. Mają też wartość dodaną. To wykłady i dyskusje na aktualne tematy. Tym razem takim tematem był IPS w Niemczech i propozycja polskiego modelu IPS w SGB.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 28.01.2015 Informacje dnia JSW Związkowcy z Sierpnia 80 żądają odwołania zarządu i rezygnacji ze zwolnień związkowców z kopalni Budryk. O godzinie 6 w dniu dzisiejszym rozpoczął się bezterminowy strajki w kopalniach tzw. Starej JSW. Zwolnienia mają związek z programem restrukturyzacji spółki, koniecznymi by trwale poprawić...

Prawo

Przepisy te mają zastosowanie do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zarówno notowanych, jak i nienotowanych na rynku regulowanym
Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Parlament Europejski

W całej Europie trwają uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau, gdzie do 27 stycznia 1945 r., życie straciło ponad milion mężczyzn, kobiet i dzieci.
Każdego dnia prawie jedną piątą wszystkich środków publicznych w Europie pochłaniają oszustwa podatkowe. To są też twoje pieniądze – przypomina Komisja Europejska

Konferencje / Szkolenia

Dla kadry banków spółdzielczych konferencja jest bezpłatna.Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)

Analizy, raporty, projekty ustaw

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – STYCZEŃ 2015 Utrzymująca się stabilizacja w ofertach kredytów hipotecznych to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego. Mimo zawirowań na rynkach międzynarodowych czynnikiem sprzyjającym stabilizacji na rynku wewnętrznym...