Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

W dniu 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich
Co możemy zrobić, jeśli stwierdzimy, że w naszej umowie znajduje się niedozwolona klauzula? Na początku powinniśmy zwrócić się z reklamacją do banku i zażądać usunięcia zapisu.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym w I półroczu 2016 r. wyniosło ponad 4,6 tys. zł i było o 750 zł wyższe niż w sektorze prywatnym - poinformował GUS.
"Minister Radziwiłł otrzymał ode mnie zadanie do wygaszania oczywiście tych wszystkich konfliktów, które narosły w służbie zdrowia. Ma określone terminy, w których ma się z tego wywiązać"
W ostatnim dniu miesiąca obserwujemy na europejskich rynkach dosyć nerwowe zachowania inwestorów. nakładają się na to rządowe zmiany w Polsce. Nie najlepiej wpłynęło to na notowania złotego.
Świętokrzyscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji unijnych przez jedną z firm z województwa świętokrzyskiego.
Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" tworzy listę banków, które mają utrzymywać w umowach niedozwolone klauzule. Apeluje także do klientów tych instytucji, żeby wycofali z nich depozyty.

Analitycy Banku BPS S.A.

Pozytywnie należy ocenić także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w relacji średnich zarobków netto w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów. W 2006 r. zarobki netto w naszym kraju stanowiły 25 % średniej w UE, w 2009 r. było to już 29 %, zaś w 2014 r. 33 %.
  • Bank BPS przygotował animację na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która ma pomóc Klientom w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa
  • Banki spółdzielcze to stabilny i ceniony pracodawca, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nad którymi patronat objął m.in. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
  • Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych
  • Pozytywnie należy ocenić także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w relacji średnich zarobków netto w Polsce do bardziej rozwiniętych krajów. W 2006 r. zarobki netto w naszym kraju stanowiły 25 % średniej w UE, w 2009 r. było to już 29 %, zaś w 2014 r. 33 %.
  • Wprowadzenie dokumentu w życie zniszczy dorobek pokoleń naukowców, leśników, przyrodników oraz myśliwych, którzy doprowadzili do odbudowy i stabilizacji populacji wielu gatunków zwierząt i ptaków zagrożonych lub ginących w naszym kraju - pisze Polski Związek Łowiecki
  • W poniedziałek (19 września) Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzonego przez resort finansów 1 września br. podatku od sprzedaży detalicznej. To okazja aby skorygować złożenia - pisze analityk Daniel Piekarek
  • Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców ZBP. W Radzie zasiadają przedstawiciele 34 banków, w tym 21 banków komercyjnych. 11 banków spółdzielczych oraz dwóch banków zrzeszających.
  • Trwają obchody 25-lecia Związku Banków Polskich, których uroczystym elementem jest wyróżnianie podczas najważniejszych wydarzeń i spotkań branżowych osób, które miały swój istotny udział w dynamicznym rozwoju i bezpiecznym funkcjonowaniu polskiej bankowości.
  • Jeśli w innych krajach banki spółdzielcze absorbują 20-30 proc. rynku, jeśli są tam traktowane jako instytucje bardzo stabilne finansowo, to dlaczego w Polsce z taką niechęcią lub zażenowaniem mówimy o spółdzielczości, traktujemy ją jak archaizm - mówi Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Zdzisław Kupczyk

Aktualności zrzeszeń

Do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przystąpiło kolejnych sześć banków. Obecnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzą 273 Banki Spółdzielcze oraz Bank BPS.
"Rzeczpospolita" ujawnia, że według jej informacji główną propozycją przedstawioną Pawłowi Szałamasze jest stanowisko szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Przeciwnikiem i konkurentem jest poseł PiS Janusz Szewczak związany z senatorem Biereckim.
Niebawem kończy się kadencja szefa KNF. Trwają spekulacje, kto będzie jego następcą. Bez względu jednak na to, kto zastąpi Andrzeja Jakubiaka, warto pamiętać, że po wyborach w październiku 2015 roku skład KNF już bardzo się zmienił
Banki spółdzielcze to stabilny i ceniony pracodawca, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nad którymi patronat objął m.in. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Aktualności banków spółdzielczych

W niedzielę 25 września w Wierzchowicach odbyła się 19. edycja Święto Sadów, która przyciągnęła tłumy mieszkańców Doliny Baryczy i turystów spoza regionu.
W Targach wzięli udział deweloperzy, biura obrotu nieruchomościami, pracownie projektowe, firmy wyposażenia wnętrz oraz instytucje finansowe.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci klas IV-VI pod nazwą "Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka".
W Oddziale Banku Spółdzielczego w Oławie przy ul. Pałacowej 13 w Oławie została oddana do użytku nowo zmodernizowana Sala Obsługi Klientów Instytucjonalnych.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W I półroczu 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 8,0 mld zł, tj. o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. S

Rekomendacje i informacje KNF

Wydając rekomendację dla SKOK, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe.
W serwisie internetowym KNF została opublikowana syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku za 2015 r. krajowych banków komercyjnych:
Oświadczenie Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka ws. artykułu J.Szewczaka pt. „Warszawska ośmiornica”

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Kwestie obciążeń banków spółdzielczych, wynikających między innymi ze nowelizowanej ustawy o BFG i restrukturyzacji oraz wprowadzenia systemu IPS , poszukiwania przez banki nowych źródeł przychodów i potencjału do rozwoju, relacji pomiędzy Bankami Zrzeszającymi a IPS oraz zapobiegania kryzysom w sektorze i lustracji były przedmiotem lutowego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych

ZBP - informacje, ekspertyzy

W Klubie Bankowca w Warszawie rozpoczął się III Kongres Kredytu Konsumenckiego pod hasłem „Kredyt konsumencki – oczekiwania i wyzwania”, organizowany przez Związek Banków Polskich.
Po II kwartale bieżącego roku, liczba aktywnych umów indywidualnych klientów bankowości interentowej po raz pierwszy przekroczyła 15 mln.

Z innej beczki

Wprowadzenie dokumentu w życie zniszczy dorobek pokoleń naukowców, leśników, przyrodników oraz myśliwych, którzy doprowadzili do odbudowy i stabilizacji populacji wielu gatunków zwierząt i ptaków zagrożonych lub ginących w naszym kraju - pisze Polski Związek Łowiecki
Pierwszym "prawem jazdy" był dokument wystawiony dla Karla Benza w 1888 roku. Wydano go w związku ze skargami mieszkańców Mannheim na hałas i zapach jaki roztaczał jego Motorwagen

BlueNet dla sektora BS

Projektem „Kevin sam w Banku” zachęciliśmy Banki Spółdzielcze do edukacji młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych
Każdy z nas (najprawdopodobniej smiley​) choć raz w życiu używał różnej maści komunikatorów do rozmów głosowych przez Internet lub sieć lokalną. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć trochę jak to się dzieje, że głos wędruje np. za ocean całkiem za darmo.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Zasadniczą przesłanką wprowadzania reguł fiskalnych jest pojawiająca się wśród rządzących skłonność do generowania deficytów
W 2015 roku prawie 40 proc. składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie i 10 proc. składki w ubezpieczeniach majątkowych pozyskano w kanale bancassurance.

Fotoreportaże

Chwila przerwy, chwila wakacyjnego oddechu czyli kolejny fascynujący fotoreportaż Czesławy Kosturek z niezwykłej podróży. Krok po kroku po Makaronezji. Widoki, kolory, emocje, smaki. Świetne opisy, zwyczaje, odczucia - specjalnie dla czytelników Bs.net.

Puls Parkietu - rynek akcji

stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Komisja Europejska wydała wczoraj również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisje. ALTUS TFI Altus...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów - Kukiz 15
„Kancelaria Liberty” „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” rozsyłają masowo maile o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

Parlament Europejski

Komisja Europejska stwierdziła wczoraj, że polski plan wspierania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej stanowi co prawda pomoc państwa, ale jest to zgodne z unijnym prawem.
Komitet Obrony Demokracji, uczestniczka wydarzeń poznańskiego Czerwca '56 Aleksandra Baniasiak i Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika są wśród laureatów tegorocznej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego.

Konferencje / Szkolenia

Narzędzia informatyczne - rola nowoczesnej technologii w procesach zarządzania wiedzą

Razem z Asseco

Jak wykorzystać nową rzeczywistość w bankowości? - Asseco Banking Forum już 11 października w Warszawie!
W trakcie dwudniowego Forum uczestnicy mogli zapoznać się z Asseco CBP - platformą bankowości internetowej i mobilnej autorstwa Asseco Poland. Z udostępnionego w marcu br. rozwiązania Asseco CBP korzysta obecnie ponad 50 banków spółdzielczych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Problematyka reprywatyzacji w świetle projektów ustaw w latach 1989-2016 . Autor: Robert Stawicki Główny specjalista, Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu