Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Nie ma tylu chętnych na kupno banków, co jeszcze kilka lat temu - ocenił w rozmowie z PAP Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Dodał, że rynek powinien podlegać konsolidacji, ponieważ jest nadmiernie rozproszony.
Juergen Fitschen, jeden z dwóch prezesów Deutsche Banku i jego poprzednicy, stanęli Przed Sądem Krajowym w Monachium. Oskarżeni są o próbę wprowadzenia w błąd sądu.
Skup obligacji przez EBC nie spowoduje ożywienia w gospodarce - uważa Wojciech Juroszek z AgioFunds TFI.
Czechy nie zamierzają przyjmować euro co najmniej do 2018 roku - oświadczył wicepremier i minister finansów Andrej Babisz. Stawia go to w opozycji do prezydenta i premiera Czech.
"The Telegraph" radzi czytelnikom, aby wyjeżdżając do Grecji zabrali ze sobą euro w gotówce. Grecja jest na skraju upadłości w razie jej ogłoszenia banki mogą wyłączyć swoje bankomaty.
Sankcje powinny obowiązywać do wypełnienia przez Moskwę zapisów porozumień pokojowych z Mińska i przywrócenia przez Ukrainę kontroli nad własną granicą
Jak informuje tvn24.pl, Władysław Frasyniuk, prof. Leszek Balcerowicz, Andrzej Olechowski i Ryszard Petru powołali do życia stowarzyszenie NowoczesnaPL. Nie jest wykluczone, że przekształci się ono w nową siłę polityczną czyli w partię

  • W dniach 14-15 kwietnia 2015 w hotelu Villa Verde w Zawierciu, Asseco Poland S.A. wraz z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zorganizowało trzecią edycję warsztatów merytorycznych dla służb IT oraz administratorów systemów informatycznych.
  • W dniu 23 kwietnia Komisja obradowała nad ustawą o bankach spółdzielczych. Teraz projekt ustawy został skierowany do II czytania. Zapraszamy do lektury notatki z posiedzenia.
  • Trwają prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. To wielka i skomplikowana ustawa. SGB-BANK zarejestrował się jako lobbysta.
  • Projekt ustawy po zmianach dokonanych w trakcie prac podskomisji ds. ustawy o bankach spółdzielczych
  • Banki Spółdzielcze płacą podatki, które poprzez US zasilają budżety samorządowe, wspierają również lokalną społeczność realizując po części zadania samorządów, dają zatrudnienie członkom lokalnej społeczności, inwestują na terenie lokalnych społeczności - mówi Prezes Zbigniew Wielgosz z GBS w Barlinku
  • Posiedzenie w dniu 21 kwietnia. Podział składki na BFG po wycofaniu poprawek przez PO, PSL i SLD. Obejrzyj.
  • Zarówno Bank BPS, jak i banki spółdzielcze, korzystały z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego jako dostępnego instrumentu prawnego. Był on zawsze wykorzystywany w graniach prawa, tylko w sytuacjach koniecznych. Bank BPS i banki spółdzielcze nie posługiwały się nim niewspółmiernie
  • Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.
  • RCL przedstawia stanowiska zainteresowanych i zaproszonych do konsultacji stron w sprawie ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji. Wśród nich stanowisko KZBS, ZBP i SGB-BANKU

Aktualności zrzeszeń

16 kwietnia w Szczecinie, 21 kwietnia w Katowicach, a 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie poznaliśmy laureatów wyjątkowego Konkursu, którego organizatorem i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości.
Zbliża się Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Dwudniowa konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja b.r. w hotelu Gromada Aiport w Warszawie
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny zawierający dane finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
W dniu 23 kwietnia Komisja obradowała nad ustawą o bankach spółdzielczych. Teraz projekt ustawy został skierowany do II czytania. Zapraszamy do lektury notatki z posiedzenia.

Aktualności banków spółdzielczych

Dzień 28 marca 1926 roku to historyczna data powstania Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Od tego czasu minęło już ponad 32 500 pełnych dni, co daje blisko 90 lat istnienia Banku.
25.04.2015 r. rozegrana została pierwsza eliminacja tegorocznych zmagań o Puchar Toru Słomczyn, na której załoga spod znaku LINGUO HEXABANK RALLY TEAM zaprezentowała najwyższą formę zdobywając pierwsze miejsce w klasie 3.
W dniu 23 kwietnia 2015 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Miedźnej, które przyjęło Uchwałę dotyczącą oprocentowania i wypłaty dywidendy od Udziałów Członkowskich za rok 2014.
W dniu 23 kwietnia br. odbyło się zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, zatwierdzono sprawozdanie finansowe banku, Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności w roku 2014.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane sektora bankowego - luty 2015 - pobierz
Dane miesięcznie sektora bankowego luty 2015 - pobierz xls

Rekomendacje i informacje KNF

KNF jednogłośnie nałożyła na 16 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z biur, za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group też ukarane
"Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION)".
w sprawie wskaźników dla funduszy własnych banków w okresie przejściowym wynikającym z rozporządzenia CRR

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.
W dzisiejszych czasach, kiedy szpiegostwo gospodarcze staje się zjawiskiem równie powszechnym jak strajki, a podmioty gospodarcze w większości przypadków nie mają przygotowanych metod i procedur reakcji, ryzyko ataku przez konkurencję może okazać się tragiczne w skutkach.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, próbowano wyłudzić 1 877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln złotych. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r.
Rada Bankowości Elektronicznej ZBP przedstawia stanowisko dot. projektowanego dostępu dla podmiotów trzecich do rachunku bankowego w celu realizacji transakcji płatniczej zleconej przez klienta, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego ww. podmiotów.

Z innej beczki

Nie pomogła edukacja ani nawoływania lekarzy do utrzymywania higieny. Pomogła za to plotka o opodatkowaniu kołtunów.
28 kwietnia 1924 r. w Warszawie rozpoczął działalność Bank Polski SA. Z obiegu wycofano wówczas markę polską i wprowadzono złotego.

Ciekawe rzeczy w sieci

Grupy bankowe wytworzyły modele działalności, które spowodowały, że czerpały maksimum korzyści z prowadzonego biznesu przy minimalnej odpowiedzialności.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Jest ono jednym z głównych filarów całościowego systemu bezpieczeństwa umożliwiającego funkcjonowanie banku i wspierającego jego rozwój.
Chcemy przekonać spółdzielców, że samo obniżanie kosztów zakupu urządzeń potrzebnych w pracy oddziałów bankowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem oszczędnośc

Fotoreportaże

Tegoroczne forum bankowe „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, zdominowała tematyka kredytów hipotecznych.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 28.04.2015 Informacje dnia APPLE Wyniki za 2Q’14/15 . Po sesji 27 kwietnia spółka opublikowała raport za 2Q roku obrotowego 2014/2015. Przychody wyniosły 58 mld USD, przy konsensusie rynkowym 56,03 mld USD. Zysk na akcje wyniósł 2,33 USD przy prognozie na poziomie 2,16 USD. BZWBK KANIA MILKILAND ASTARTA Wyniki w 1Q’15 lepsze...

Prawo

Tabela zbieżności projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Parlament Europejski

Unia Europejska przeznaczy trzy razy więcej pieniędzy na misje kontrolowania unijnych granic na Morzu Śródziemnym zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – postanowili przywódcy państw członkowskich
41 nowych programów promocji produktów rolnych w UE i na rynkach państw trzecich o wartości 130 mln euro przez 3 lata – zatwierdziła Komisja Europejska.

Konferencje / Szkolenia

W trakcie warsztatu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów realizowanych w różnych modelach

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniach 14-15 kwietnia 2015 w hotelu Villa Verde w Zawierciu, Asseco Poland S.A. wraz z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zorganizowało trzecią edycję warsztatów merytorycznych dla służb IT oraz administratorów systemów informatycznych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Wyniki badania budżetu czasu dostarczają informacji na temat organizacji czasu gospodarstw domowych oraz ich członków