Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Obserwator Finansowy analizuje raport OECD dotyczący polskiego rynku pracy. Wnioski wesołe nie są. Polska charakteryzuje się niskimi płacami, brakiem istotnych zabezpieczeń na wypadek bezrobocia, dużym stresem w pracy i dużym ryzykiem utraty pracy. Raczej jesteśmy w ogonie rankingu. Zajmujemy 26 z 32 miejsc.
130 banków zostało poddanych sprawdzianowi na wypadek powtórki z kryzysu. Jak informuje Wyborcza.biz – 11 banków sprawdzian oblało. Z nieoficjalnych wyników do których dotarła Gazeta wynika, że to trzy banki z Włoch i Grecji, po jednym z Belgii, Portugalii i Cypru oraz dwa z Austrii.
Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika
Gala odbyła się wczoraj wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Na podium stanęły spółdzielnie
Kanadyjskie służby zwiększyły środki bezpieczeństwa i podwyższyły stopień zagrożenia terrorystycznego z "niskiego" na "średni". Ma to związek z zapowiedziami dżihadystów, że Kanada będzie jednym z następnych celów ich ataków.
W 2013 r. statystyczny Polak wypił 9,67 l czystego spirytusu. To największe spożycie od 1998 r. - informuje "Rzeczpospolita".
Wśród emerytów biedy jest coraz mniej. Mają średnio 1415 zł miesięcznie, komputer, komórkę i samochód - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

  • Najpóźniej w grudniu na Węgrzech spółdzielcze instytucje kredytowe wdrożą system uniwersalnych, wzajemnych gwarancji
  • w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010
  • W dniu 22 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających będzie przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich. Przedstawiamy najnowsze dokumenty i projekt z dnia 23 września 2014
  • Pani przewodnicząca, chciałbym zauważyć, że nie mamy kworum i wszelkie ustalenia, które ewentualnie podjęlibyśmy w głosowaniach, mogą być podważone i to może być niezły skandal – przepraszam za wyrażenie.
  • Uwagi przedstawione do projektu ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych etc. dnia 3 września 2014 roku
  • A. Domagalski: Chcę powiedzieć, że dzisiaj ta możliwość podziału majątku spółdzielni po ogłoszeniu jej likwidacji jest jedną z istotnych sił napędowych powodującą likwidację spółdzielni. Gdyby jeszcze to się działo zgodnie z pewnymi zasadami, wartościami, normami, to pół biedy.
  • Ostatnią relację z Quebecu nadsyła prezes Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach. Serdecznie dziękujemy za relacje dotyczące bankowości spółdzielczej oraz spółdzielczego systemu gospodarowania ujęte w perspektywie światowych poglądów na rolę spółdzielczości w gospodarce
  • Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.
  • Lubeka jest obecnie jednym z największych portów morskich w Niemczech oraz ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. Stare Miasto charakteryzuje się panoramą, w której dominują wieże czterech gotyckich kościołów, dlatego też Lubekę nazywano często „miastem siedmiu wież”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Aktualności zrzeszeń

Najpóźniej w grudniu na Węgrzech spółdzielcze instytucje kredytowe wdrożą system uniwersalnych, wzajemnych gwarancji
Bank BPS ogłosił przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu końcowego wdrożenia Rekomendacji D KNF dla Banku Spółdzielczego w Grupie BPS
Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych na swojej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na wybrane pytania zawarte w dokumencie konsultacyjnym Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Dokument konsultacyjny ESMA dotyczy regulacji nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation). Odpowiedź EACB w załączniku
W dniu 7 października br. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się, na zaproszenie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, seminarium branżowe pt. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 - informuje KZBS na swojej stronie internetowej. Spotkanie zostało otwarte przez dr Mieczysława Groszka...

Aktualności banków spółdzielczych

21 października 2014 roku Szkoła Podstawowa w Szyku przeżywała ważną uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W tym szczególnym dniu zebrali się na akademii wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz dyrektor szkoły, która serdecznie przywitała rodziców i zaproszonych gości. Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami przygotowali na tę okazję...
16 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddał do dyspozycji klientów kolejny bankomat, który zlokalizowany jest w Czyżewie przy ul. Andrzejewskiej 2, tuż przy wejściu do sklepu Biedronka - informuje Bank na swojej stronie internetowej.
W minionym tygodniu Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie zorganizował dla rolników z regionu specjalne sympozjum "Finanse i Ubezpieczenia w Rolnictwie", w trakcie którego przedstawione zostały m.in. zagadnienia z zakresu ubezpieczenia upraw i maszyn rolnicznych oraz obsługi finansowej i kredytowania agrobiznesu. W trakcie spotkania rolnicy...
11 października w Suchej Beskidzkiej odbyła się Gra Miejska pt.: „Sucha Beskidzka dawniej i dziś” zorganizowana przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przy udziale m.in. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej. Dla Uczestników przygotowano zadania dotyczące historii i geografii miasta, które znajdowały się w 10...

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec sierpnia 2014 r. Dane w załączniku.

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 237. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2014 r. W dwieście trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1 , Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca...
Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), uwzględniając stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej (KSF),...
Informacja o podziale zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2013 r.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 5 nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Polską specyfiką” jest implementacja regulacji UE w postaci kopiowania bez żadnych wyłączeń oraz nadgorliwość we wdrażaniu rozwiązań z dyrektyw.
10 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie przeglądowe środowisk bankowego i poręczeniowego, zorganizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i Krajową Grupę Poręczeniową. Celem spotkania była ocena aktualnego stanu relacji oraz określenie głównych barier i perspektyw współpracy obu...

Z innej beczki

W efekcie wojny polsko - rosyjskiej partnerzy z terenów Rzeczypospolitej utracili zaufanie zagranicznych instytucji bankowych, wspierających dotąd kredytem obcym polski system bankowy.
Była to największa afera I Rzeczpospolitej, a zarazem pierwsza prywatyzacja. Zarządzać całą operacją miała Komisja Rozdawnicza. Dobra nazwa...

Ciekawe rzeczy w sieci

Rządowy nakaz wyrównania przez banki klientom walutowym strat poniesionych w związku ze wzrostem kursu walut spędza sen z oczu bankom na Węgrzech

Artykuły nie tylko dla informatyków

Związek Banków Polskich pragnie ostrzec przed nowym zagrożeniem zidentyfikowanym w protokole SSL v. 3.0, w którym wykryto poważną lukę pozwalającą między innymi na przeprowadzenie ataku Man in the Middle.
Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich ostrzega przed nowym rodzajem ataku, na klientów korzystających z bankowości internetowej

Fotoreportaże

Lubeka jest obecnie jednym z największych portów morskich w Niemczech oraz ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. Stare Miasto charakteryzuje się panoramą, w której dominują wieże czterech gotyckich kościołów, dlatego też Lubekę nazywano często „miastem siedmiu wież”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Puls Parkietu - rynek akcji

POLSKA W 3Q’14 zysk netto Orange Polska wyniósł 140 mln PLN (wobec 239 mln PLN rok wczesniej). EBIT wyniósł 277 mln PLN (wobec 390 mln PLN rok wcześniej). Przychody ukształtowały się na poziomie 3 046 mln PLN (wobec 3 196 mln PLN rok wczesniej) WOJAS KOMPUTRON BRIJU JHMDEV INPRO ECHO 4FUNMEDIA VISTAL MOSTALWAR UNIBEP

Prawo

W dniu 22 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających będzie przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich. Przedstawiamy najnowsze dokumenty i projekt z dnia 23 września 2014
Dotyczy obniżenia maksymalnej ustawowej stawki opłaty interchange na poziomie 0,2 % dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych

Parlament Europejski

Posłowie zaakceptowali nowe kolegium 27 Komisarzy, które przedstawił w środę rano Przewodniczący-elekt Jean-Claude Juncker, 423 głosami za, przy 209 głosach przeciw i 67 wstrzymujących się od głosu
Zapisy w projekcie przyszłorocznego budżetu UE będą tematem wtorkowej debaty plenarnej i środowego głosowania w Strasburgu. Parlamentarna komisja ds. budżetu zarekomendowała cofnięcie proponowanych przez Radę cięć, ale to oznacza jednocześnie konieczność przeprowadzenia kolejnej rundy negocjacji. Rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Eider Gardiazábal...

Konferencje / Szkolenia

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w V FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, pt. „Klient w centrum uwagi - informatyka, jako narzędzie realizacji strategii banku spółdzielczego aspekty biznesowe, nadzorcze i społeczne”

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland znalazło się w zestawieniu pt. „25/25 lat: Marki dla Polski”, opracowanym przez magazyn Brief z okazji 25-lecia wolnej Polski. Zawiera ono wybór 75. marek, które tworzą wizerunek Polski nowoczesnej, kreatywnej i silnej ekonomicznie.

Analizy, raporty, projekty ustaw

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Rzecznik Praw Obywatelskich stworzył pierwszy indeks problemów, z którymi spotykają się mieszkańcy wielu gmin, powiatów i województw.