Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Piątek to kolejny dobry dzień dla osób, które wzięły kredyty we frankach. Kurs tej waluty spada, a złoty znów wzmacnia się w stosunku do głównych walut.
. Prezes UOKiK zakwestionował system wzajemnych darowizn Apolandia.com funkcjonujący w ramach strony darczyncy.eu. Każdy, kto chciał zostać uczestnikiem „aktywnym” systemu musiał wpłacić określoną kwotę i zaprosić kolejne osoby do udziału
To efekt obniżenia dziś przez Bank Centralny Rosji stop procentowych. Obniżono je z 17 do 15 procent.
Trzeci dzień strajku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak zapowiadają związkowcy, w piątek protest ma się rozlać na ulice. Do górników z JSW mają dołączyć pracownicy innych spółek węglowych.
Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła zmiany w dyrektywie dot. opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu unikaniu opodatkowania
Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji.
Władze Niemiec nie będą egzekwować przepisów, według których polscy kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Niemcy, mają zarabiać co najmniej 8,5 euro na godzinę.

  • O działaniach, o podziałach w środowisku, o możliwościach i koniecznościach rozmawiamy z Prezes Zarządu KZBS – Krystyną Majerczyk-Żabówka.
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
  • Domagamy się od kompetentnych władz poważnego potraktowanie wszystkich dotychczas złożonych w tej sprawie przez KZBS i całe środowisko banków spółdzielczych wniosków i sygnalizacji.
  • W 1913 r. Adolf Loos stwierdził, że ornament winny jest historycznej zbrodni na kulturze...Ale pewne zbrodnie można rozgrzeszyć.
  • Dyrektywa CRDIV/CRR i projekt ustawy o bankach spółdzielczych zajmowały uwagę sektora banków spółdzielczych przez co najmniej ostatnie trzy lata. Dużo to i mało.
  • Jan Grzesiek, Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Członek Zarządu KZBS wystosował pismo do Parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego z prośbą o zajęcie się kwestią zasad naliczania oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze rolnikom.
  • Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazały się dokumenty związane z ustawą, które zostały skierowane do Rady Ministrów. Dokumenty są datowane na 16 stycznia 2015 r.
  • Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)

Aktualności zrzeszeń

O ustawie o bankach spółdzielczych dyskutowali w Polskim Radiu: Dariusz Twardowski z KNF, Wiesława Dróżdż ( rzecznik MF), Krystyna Majerczyk -Żabówka z KZBS, Jerzy Jankowski z KRS oraz prowadząca dyskusję Sylwia Zadrożna z redakcji gospodarczej
Na czele rankingu znalazł się Bank BPS, który dla określonej grupy klientów proponuje marżę na poziomie 1,59 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się BZ WBK oraz Bank Pekao.
Zarząd informuje o zaplanowanych emisjach akcji

Aktualności banków spółdzielczych

5. edycja gry miejskiej zwróciła uwagę na globalne wyzwania i problemy: sprawiedliwy handel, migracje klimatyczne, odpowiedzialną konsumpcję, żywność modyfikowaną genetycznie, przemyt narkotyków czy hazard.
W dniu 12 stycznia 2015 r. Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego podpisał dwudziestą pierwszą Umowę Operacyjną I Stopnia w województwie łódzkim na kwotę 7 mln zł z bankiem ESBANK
Dnia 22 stycznia 2015 roku w Hotelu Faltom w Rumi odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego z kluczowymi Klientami i kontrahentami Banku. Partnerami spotkania były Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Union Investment.
W siedzibie Banku Spółdzielczego w Czarnkowie w dniu 29 stycznia podpisano umowę na bankową obsługę budżetu Gminy Czarnków oraz podległych jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W końcu września 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 633 banki (o 9 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (bez zmian). Ponadto funkcjonowało 566 banków spółdzielczych (o 6 mniej niż w końcu września 2013 r.).
Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Listopad 2014 - pobierz pdf

Rekomendacje i informacje KNF

NIK dobrze ocenia pracę KNF
Informacja o oprocentowaniu depozytów w bankach komercyjnych
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że First International Traders Dom Maklerski SA nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Jak to właściwie jest z tą spółdzielczością? Jaki wpływ na działanie banku mają jego właściciele? Czy respektowane są ich prawa i czy można je ustawowo ograniczać? Co może zarząd, a co należy do kompetencji innych organów? I czy w ogóle jest sens bycia udziałowcem banku spółdzielczego?
Pobierz 6 Nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.

ZBP - informacje, ekspertyzy

W ostatnim okresie wiele osób i firm otrzymuje przesyłki poczty elektronicznej podszywające się pod nadawcę utożsamianego ze Związkiem Banków Polskich (np. urzad@zbp.pl).
Banki podejmują i będą podejmować działania, na miarę możliwości ekonomicznych i prawnych, aby pomóc klientom, którzy zaciągnęli kredyty w CHF, w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań

Z innej beczki

Dług publiczny w ostatnim dwudziestoleciu rósł niezależnie od tego, która partia sprawowała władzę. Tylko w latach 1995-2011 wzrósł on nominalnie o ponad 420% - z 4281 zł do 22476 zł na mieszkańca. Przypominamy, krótkie wideo przygotowane przez FOR.
Czy to się różni? Jeśli tak, to czym?

Ciekawe rzeczy w sieci

Nowe miejsce w sieci poświęcone bankowości spółdzielczej. Blog bankowca spółdzielcy, fana rdzennej ideologii i opartego na niej przywództwa, zarządzania, organizacji oraz budowania marki

Artykuły nie tylko dla informatyków

Oracle Polska informuje, że Spółdzielcza Grupa Bankowa (Grupa SGB) wybrała komponenty technologiczne Oracle do zbudowania platformy integracyjnej - szyny usługowej, działającej w modelu SOA.
Doktoranci z Politechniki Opolskiej skonstruowali niezwykły komputer. Całe urządzenie skrywa się w obudowie myszy komputerowej, dlatego nazwano je Mouse Box. Mamy też niezwykły telefon wymyślony przez Polaków

Fotoreportaże

Konferencje Union Investment podsumowują współpracę z sektorem. Mają też wartość dodaną. To wykłady i dyskusje na aktualne tematy. Tym razem takim tematem był IPS w Niemczech i propozycja polskiego modelu IPS w SGB.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 30.01.2015 Informacje dnia PGE Spółka podała w komunikacie wstępne szacunki wyników finansowych w 2014 roku. Skonsolidowana EBITDA PGE wyniosła 8,1 mld PLN, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej około 3,6 mld PLN. W 2013 roku zysk netto wyniósł 4,12 mld PLN, zysk operacyjny 5,06 mld PLN, EBITDA 8,03...

Prawo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 stycznia 2015 r. uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).
Przepisy te mają zastosowanie do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zarówno notowanych, jak i nienotowanych na rynku regulowanym

Parlament Europejski

Trwają negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie, które ma zaowocować wzrostem gospodarczym i stworzeniem nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku, zawiera pewne delikatne i przy tym sporne kwestie.
Co będzie się działo w lutym w KE

Konferencje / Szkolenia

Dla kadry banków spółdzielczych konferencja jest bezpłatna.Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Asseco Poland S.A. zaprezentowała przedstawicielom sektora spółdzielczego dwa unikalne, klientocentryczne rozwiązania. Nowotorskie rozwiązanie bankowości elektronicznej w kanałach internetowym i mobilnym def3000/CBP oraz uniwersalny pulpit użytkownika def3000/UFE (Uniwersal Front End)

Analizy, raporty, projekty ustaw

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – STYCZEŃ 2015 Utrzymująca się stabilizacja w ofertach kredytów hipotecznych to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego. Mimo zawirowań na rynkach międzynarodowych czynnikiem sprzyjającym stabilizacji na rynku wewnętrznym...