Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Na koniec tygodnia złoty znów traci na wartości. Większość relacji z rynku wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu przecena naszej waluty może być kontynuowana.
Wskazują na to wyniki najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Najbardziej ufamy prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu - 76 proc.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zapobiegła aktowi terrorystycznemu w centrum Kijowa - poinformował doradca szefa SBU Markijan Łubkiwski. W związku z przygotowywaniem zamachu zatrzymano kobietę. Okazała się nią obywatelka Ukrainy.
Po trzecim kwartale 2014 r. liczba klientów indywidualnych posiadających możliwość korzystania z usług bankowych przez Internet wzrosła do 24,4 miliona. W ciągu trzech miesięcy klienci podpisali 1,1 mln nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 - prawie 3 miliony.
Ministerstwo Finansów informuje, że w ostatnim czasie wykryto kolejne próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych i podszywania się pod Ministerstwo Finansów. MF przypomina, że nie jest autorem tych maili.
Andrzej Jakubiak uważa, że składka na Fundusz Gwarancyjny spowoduje, że banki, które stosują międzynarodowe standardy rachunkowości, w styczniu przyszłego roku wykażą straty.
Przewodniczący Andrzej Jakubiak przedstawił wczoraj członkom Komisji sytuację w SKOK-ach. Wyliczył, że na wypłatę gwarantowanych klientom kas pieniędzy podatnicy wyłożą 2,5 – 3 mld zł. Tłumaczył, dlaczego nadzór nie może w pełni skontrolować kas

  • Odpoczynek zmęczonym, zdrowie zbolałym, inspirację poszukującym pomysłów, uśmiech zgorzkniałym, spokój nerwowym. Niech napełnią duszę światłem, serce dobrocią, niech zamkną drzwi przed złymi emocjami a otworzą je szeroko na radość wspólnego świętowania.
  • KNF przedstawiła prezentację dotyczącą kondycji sektora banków spółdzielczych
  • Krystyna Skowrońska: Spółdzielnie, jakimi są np. banki spółdzielcze, spółdzielnie rolnicze i inne spółdzielnie, podlegają lustracji. Tego akurat nie wiem, czy podlegają SKOK-i i chętnie otrzymałabym na to odpowiedź.
  • Nie odmawiam prawa nadzorcy do jazdy na przednim siedzeniu samochodu bankowego – (którego kierowcą i odpowiadającym za bezpieczeństwo jazdy jest każdy z akceptowanych przez KNF Prezes Zarządu) ale stanowczo protestuję przeciwko permanentnemu chwytaniu z boku za kierownicę bez określonej odpowiedzialności.
  • Proponowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie, ponieważ mają one na celu umożliwienie bankom spółdzielczym skorzystania z szeregu przywilejów, jakie są związane z przyjęciem rozwiązań szczególnych przez przepisy pakietu CRD IV/CRR*), do których zaliczyć należy utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej
  • Co było najważniejsze w działalności banków spółdzielczych? Dlaczego przyciągały członków? Bo dawały lepsze warunki kredytowania, bo to właśnie swój szedł do swojego i dostawał pieniądz taniej niż gdzie indziej. Bo go znano, bo był członkiem swojej społeczności, a jego interes był wspólny z jej interesem.
  • Rozmowa z Wojciechem Kwaśniakiem, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Całość ukaże się w świątecznym Magazynie BS.net
  • Pomimo, że termin wdrożenia Dyrektywy CRD IV do polskiego prawa upłynął 31 grudnia 2013 r., prace legislacyjne trwają nadal. Projekt nowelizacji Prawa bankowego odnoszący się do Dyrektywy ma zostać jeszcze w tym roku przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.
  • Zmarły 90 lat temu (2 grudnia 1924 r.) dr Franciszek Stefczyk, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, wydał 128 prac związanych z ruchem spółdzielczym, w tym 13 podręczników i 12 prac naukowo-badawczych - pisze Danuta Twardowska w rocznicę śmierci Patrona Bankowości Spółdzielczej

Aktualności zrzeszeń

W sprawie banków spółdzielczych interpelację złożył poseł SLD Cezary Olejniczak. Pyta resort finansów o zrzeszenie zintegrowane i IPS.
Pobierz 6 Nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Krystyna Skowrońska: Spółdzielnie, jakimi są np. banki spółdzielcze, spółdzielnie rolnicze i inne spółdzielnie, podlegają lustracji. Tego akurat nie wiem, czy podlegają SKOK-i i chętnie otrzymałabym na to odpowiedź.
W otwarciu placówki udział wzięli członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Tablicę odsłonili Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS i Alfred Domagalski, prezes KRS.

Aktualności banków spółdzielczych

SK Bank, Bank Spółdzielczy w Sieradzu i Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu uczestniczą w projekcie PARP - „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”,
W dniu 15 grudnia 2014 r. w Hotelu Dąbrówka odbyło się uroczyste świąteczno-noworoczne spotkanie z Partnerami Biznesowymi Banku
Bank wsparł rodzinę pani Asi – samotnej matki czwórki dzieci, zakupując potrzebny im fotel do spania. Dodatkowo pracownicy Banku wykonali paczki świąteczne z produktami, które pomogą zorganizować rodzinie święta, zakupili też tonę węgla.
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Podsumowano je uroczystą galą.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Źródłem danych jest System Informacji Sprawozdawczej (SIS), opracowany w oparciu o strukturę sprawozdań FINREP rekomendowanych przez CEBS ( Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych ) -...
KNF opublikowała dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec października 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

KNF przedstawiła prezentację dotyczącą kondycji sektora banków spółdzielczych
Komunikat z 246. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2014 r. 1. W dwieście czterdziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1 , • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca...

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 6 Nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Pobierz 5 nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Tym samym, ich całkowita liczba sięgnęła 23,4 miliona, odnotowując ponad 5 procentowy wzrost kwartalny i 13% w ujęciu rocznym - wynika z 16. edycji raport NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na czwartkowej konferencji prasowej.
Z dużym niepokojem przyjmujemy, że to sektor bankowy ponosi niemal całkowity ciężar finansowy wypłaty gwarantowanych depozytów upadłych SKOK-ów.

Z innej beczki

To dawne święto słowiańskie, przypadające w okolicy przesilenia zimowego. Zwycięstwo światła nad ciemnością symbolizuje czas, w którym zaczyna przybywać dnia, a nocy ubywać – tym samym przynosząc ludziom nadzieję, optymizm oraz radość.
Kiedyś było to kościelne święto ku czci św. Mikołaja, biskupa Miry, a teraz do dzieci przychodzi baśniowy Mikołaj

Ciekawe rzeczy w sieci

Intensywny rozwój nowoczesnych technologii, coraz szerzej implementowanych w bankowości, to dla tego sektora nie tylko szansa, ale również potencjalne zagrożenie.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Ubezpieczenie D&O kierowane jest nie tylko do członków zarządów i rad nadzorczych, ale także do prokurentów czy pełnomocników banków spółdzielczych.
Jako ekspert bancassurance, aktywny na tym rynku od 20 lat, od dłuższego czasu przygotowujemy się do zmian, jakie przynosi Rekomendacja U. Nowe zasady współpracy na linii bank–ubezpieczyciel będą opierać się na agencyjnym modelu sprzedaży.

Fotoreportaże

Konferencje Union Investment podsumowują współpracę z sektorem. Mają też wartość dodaną. To wykłady i dyskusje na aktualne tematy. Tym razem takim tematem był IPS w Niemczech i propozycja polskiego modelu IPS w SGB.

Puls Parkietu - rynek akcji

Informacje dnia USA Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 289 tys, wobec oczekiwań rynku na poziomie 295 tys. Poprzedni odczyt wyniósł 295 tys. Sytuacja na rynku pracy w USA w dalszym ciągu poprawia się. SEKTOR BANKOWY KNF ocenia, że są banki mogące przeznaczyć cały zysk na dywidendę. Według Wojciecha...

Prawo

Poselski projekt ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dotyczy zawieszenia spłat kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem na artykuły rolne oraz inne towary
Senacki projekt ustawy o nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o SKOK-ach oraz ustawy o ewidencji ludności nakładający obowiązek znalezienia spadkobierców środków pozostawionych na rachunkach

Parlament Europejski

Posłowie PE domagają się śledztwa ws. możliwego współudziału niektórych państw członkowskich.
W budżecie przewidziano €145.32 miliardy na pokrycie zobowiązań oraz €141.21 miliardów na płatności, na rok 2015 oraz dodatkowe €4.25 miliarda, na uregulowanie niezapłaconych rachunków z roku 2014.

Konferencje / Szkolenia

Krajowa Rada Spółdzielcza przedstawiła propozycje szkoleń na 2015 rok

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Kolejny już raz pracownicy Asseco wybierają organizacje, którym pomaga firma.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego za 2013 rok