Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Aby uzyskać dopłaty, nie trzeba być właścicielem ani dzierżawcą ziemi, lecz jedynie wykazać jej użytkowanie. Patologie wykazała NIK. Ma być zmiana prawa
W pierwszej połowie tego roku ujawniła straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 4,6 mld zł - powiedziała PAP wiceminister finansów Agnieszka Królikowska.
Nowe regulacje zaostrzą wymagania wobec kredytodawców i pośredników udzielających takich kredytów. To efekt wdrażania dyrektywy dotyczącej konsumenckich umów o kredyt powiązany z nieruchomościami mieszkaniowymi
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia uważa, że konieczne jest przywrócenie co najmniej 58 spośród zniesionych półtora roku temu małych sądów rejonowych. Resort sprawiedliwości od początku przyszłego roku planuje przywrócić 41 takich sądów, przygotowuje rozporządzenia w tej sprawie
W Newsweeku o wyroku Sądu Arbitrażowego w Hadze nakazującego Rosji wypłatę 50 mld USD odszkodowania dla akcjonariuszy nieistniejącej już spółki. Odszkodowanie ma zostać wypłacone za konfiskatę aktywów Jukosu przez władze Rosji.
USA opublikowały zdjęcia satelitarne potwierdzające, że Ukraina jest ostrzeliwana rakietami z terytorium Rosji. Stanowią one również dowód, że Moskwa dostarcza separatystom wsparcie ciężkiej artylerii.

  • Przeszkadza mi: brak jedności i zaangażowania we wspólne sprawy. Na pewno chciałabym zintegrować środowisko bankowo-spółdzielcze, żeby była jedność, wspólność działania wszystkich banków spółdzielczych i zrzeszających.
  • Żaneta Kowalska: Po wieloletniej współpracy z wieloma bankami, czy to jako dostawca, czy jako klient, jestem osobiście urzeczona bankami spółdzielczymi i w ogóle całą spółdzielczością w Polsce. W momencie, kiedy zaczęłam szukać kooperantów do wsparcia fundacji, temat spółdzielczości zaistniał w moim życiu
  • Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje
  • Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji w zakresie uporządkowanej likwidacji banków.
  • Na początku 2014 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przeniósł centralę do nowej siedziby przy ulicy Waryńskiego. Wcześniej trzeba było jednak przeprowadzić generalny remont budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła muzyczna. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu "Nowoczesna tradycja".
  • Przez siedemnaście lat sektor banków spółdzielczych obchodził swoje Święto centralnie. W tym roku zmieniono jego formułę, co Świętu wyszło zdecydowanie na dobre.
  • Siedzibę Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z pełnym przekonaniem nazwać można nową. Choć znajduje się pod tym samym adresem, przy ul. Wojska Polskiego 4, jednak wygląd budynku oraz jego funkcjonalność zmieniły się nie do poznania
  • Dlaczego w Polsce wciąż obecna jest tendencja do narzucania siłowych rozwiązań sektorowi banków spółdzielczych
  • Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r. Oto najważniejsze spostrzeżenia i wnioski nadzorcy dotyczące banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Szczegółowe dane w raporcie KNF . Banki spółdzielcze: Wynik...

Aktualności zrzeszeń

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Zrzeszenia Banku BPS Ryszardem Leszczyńskim, relacja ze Zgromadzenia Prezesów, nowa Rada Zrzeszenia
Prace nad zmianami do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających nadal trwają. Obecnie czekamy na projekt uwzględniający nasze uwagi i propozycje - pisze prezes SGB Ryszard Lorek
Hanna Gronkiewicz Waltz wspomina w rozmowie lata 90. - czas szalejącej inflacji i ciężkiej sytuacji sektora bankowego w Polsce, w tym banków spółdzielczych
Informujemy, że w zakładce Rada Ekspertów Spółdzielczych jest już do pobrania elektroniczna wersja czwartego, wakacyjnego numeru Magazynu BS.NET

Aktualności banków spółdzielczych

Nie mogło również zabraknąć stoiska Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, który corocznie wspiera wydarzenie. Pracownicy Banku rozdawali gadżety, ulotki i gazetki reklamowe, wśród dzieci największym zainteresowaniem cieszyły się SANBankowe cukierki i zielone baloniki.
Cash Back to usługa, dzięki której posiadacze kart debetowych mogą wygodnie podejmować niewielkie kwoty pieniędzy (do 200 złotych) z kasy sklepowej w supermarkecie, na stacji benzynowej czy w innym sklepie oznaczonym logiem Cash Back.
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie Władysław Mikucewicz został ostatnio uhonorowany Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka.
Od 135 lat Bank Spółdzielczy w Czarnkowie jest obecny w życiu gospodarczym i społecznym mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i aktywnie uczestniczy w następujących przemianach, pozostając wiernym spółdzielczym ideom swych założycieli.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Zalecenia: Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków;
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o sytuacji banków, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w I kwartale 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków.
KNF wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pana Pawła Tamborskiego w skład zarządu GPW i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
W dniu 22 lipca odbyło się 222 posiedzenie KNF

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 4 Nr Magazynu w wersji elektronicznej
Problemy finansowe jednego z dwóch banków zrzeszających skłaniają do refleksji, co dalej z modelem zrzeszeń w Polsce - czy banki zrzeszające ostatecznie wybiorą IPS, czy model zrzeszenia zintegrowanego? KNF chce IPS-ów.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Ostateczny termin wejścia w życie Rekomendacji określono na dzień 31 marca 2015 roku. Pozornie (aż) dziewięć miesięcy to termin odległy, ale na bankach wymusza to działania w trybie absolutnie nadzwyczajnym i ekspresowym, jako że wdrożenie nowych zasad wymaga między innymi głębokich modyfikacji w centralnych systemach
Związek Banków Polskich, biorąc udział w pracach legislacyjnych, zgłaszał poprawki, mające na celu otwarcie dostępu do postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i minimalizację wykluczenia społecznego dłużnika.

Z innej beczki

28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 mln żołnierzy.
W 1654 władze rosyjskie zdecydowały iż zaczną emitować duże ilości pieniądza miedzianego, traktując jego wartość na równi z monetami srebrnymi. Doprowadziło to do spadku wartości pieniądza, masowych fałszerstw, często z udziałem najwyższych urzędników państwowych i w konsekwencji do kryzysu.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły nie tylko dla informatyków

Pojawiła się nowa generacja szkodliwych programów wyłudzających okup. Najnowsze próbki szkodnika przechwycone przez Kaspersky Lab zawierają możliwość wyświetlania interfejsu w języku rosyjskim. Ten fakt oraz liczne komentarze w kodzie mogą świadczyć o tym, że twórcy Oniona posługują się tym językiem.
W Kaspersky Lab każdego dnia wykrywamy 300 tys. nowych przypadków złośliwego oprogramowania na całym świecie. Ono jest wszędzie, infekuje nasze komputery, próbuje ukraść nasze pieniądze czy zaszyfrować nasze dane i domagać się okupu za ich odszyfrowanie.

Fotoreportaże

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie obchodził jubileusz 150-lecia działalności. Dla okolicznych mieszkańców przygotował niezwykłe atrakcje

Puls Parkietu - rynek akcji

Zysk netto w 2Q’14 Orange Polska wyniósł 94 mln PLN (wobec 76 mln rok wcześniej). Konsensus rynkowy zakładał zysk na poziomie 91,6 mln PLN.

Prawo

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Projekt ustawy zmienia ustawę z 1997 r. – Prawo bankowe i inne akty prawne. Niektóre z tych zmian wykraczają poza zakres transpozycji lub implementacji prawa Unii.

Parlament Europejski

Posłowie podkreślili także, że Ukraina razem z Gruzją i Mołdawią, mogą, w przyszłości, ubiegać się o członkostwo w UE.
Parlament Europejski oraz Europejski Bank Centralny nie miały jednolitego zdania w sprawie przyjęcia przez Litwę euro od 1 stycznia 2015 roku. Dziś opublikowano na stronach Komisji do spraw Monetarnych i Gospodarczych uzgodnioną opinię mniejszości w tej sprawie.

Konferencje / Szkolenia

4 września Wwa. Weryfikacja tożsamości w sektorach takich jak bankowość, administracja publiczna czy innych jest potrzebna do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

W dniu 26 czerwca br. w Hotelu Gromada Lotnisko miał miejsce uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2014 r.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2013 roku