Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Ankieta

Czy bankiem zrzeszającym powinien być:

Aktualności

Prezes Mario Draghi zapowiedział, że jeśli pogorszą się średnioterminowe perpspektywy dla inflacji w strefie euro E uropejski Bank Centralny może rozpocząć program skupu aktywów (własną wersję programów QE, czyli ilościowego luzowania polityki pieniężnych, realizowaną przez banki centralne USA, Wielkiej Brytanii czy Japonii). Inflacja w strefie...
– W przeddzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, głowy Kościoła powszechnego i wielkiego Polaka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża mu wdzięczność i szacunek – czytamy w przyjętej dziś przez posłów uchwale w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II. Uchwała przypomina, że po śmierci Ojca Świętego posłowie i senatorowie...
Rada nadzorcza PKP CARGO w konkursie wyłoniła czterech nowych członków zarządu: Jacka Neskę - Członka Zarządu ds. Handlowych, Wojciecha Derdę - Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Łukasza Hadysia - Członka Zarządu ds. Finansowych i Dariusza Browarka, Przedstawiciela Pracowników - Członka Zarządu. Nowi członkowie zarządu będą realizować strategię...
Dotychczas 39 tys. 718 osób złożyło w ZUS wniosek o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE - podał prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Powiedział, że kontrolerzy NIK nie znaleźli błędów jeśli chodzi o realizację ustawy o zmianach w OFE. Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br...
Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 12,5 proc. - podał w czwartek GUS. Wyniki z poprzedniego miesiąca są poniżej oczekiwań ekspertów. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 3,3 proc. rok do roku. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż...
Grupa kapitałowa Żywiec w pierwszym kwartale 2014 r. miała prawie 42,2 mln straty netto. Od stycznia do marca 2014 r. skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Żywiec wyniosły ok. 634 mln zł, podczas gdy w takim samym okresie 2013 roku były na poziomie ok. 685,8 mln zł – podała spółka w czwartek. Skonsolidowana strata z działalności...
W marcu stopa bezrobociawyniosła 13,5 proc. wobec 13,9 proc. w lutym - informuje GUS. iczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca br. wyniosła 2 mln 182,2 tys. osób (w tym 1 mln 83,9 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 73,7 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 132,2 tys. osób, tj. o 5,7 proc. (w analogicznym...

  • Postawione przez KNF wymagania dotyczące wypłaty dywidendy członkom banków spółdzielczych za 2013 rok spowodowały, że wypłata ta jest, z niewielkimi wyjątkami, niemożliwa. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie uznaje i nie stosuje międzynarodowych zasad spółdzielczości.
  • Jeden z miesięczników podejmujących problematykę bankowości spółdzielczej zainspirował się naszym redakcyjnym pomysłem i tematem numeru uczynił renowacje zabytkowych budynków przez BS-y.
  • Podczas Zebrania Przedstawicieli delegaci i władze Banku w swoich wystąpieniach opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym banku
  • Chrońmy, co polskie. Byle w sposób chłodny i przemyślany. Nade wszystko zaś w dyskusji o nowej koncepcji zrzeszenia emocje powinny ustąpić kalkulacjom i merytoryce. Straciliśmy już bowiem dwa lata na jałowe dyskusje i poszukiwanie tak zwanej trzeciej drogi.
  • Lodowce, ogromne jeziora, rzeki o mlecznych, lodowych, ale i błękitnych kolorach, gejzery, huczące wodospady, gorące źródła, góry w kolorach tęczy – to wszystko ofiarowuje Islandia.
  • W dniu 14 kwietnia br. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli odbyła się wspólna konferencja z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Wojciechem Kowalczykiem i Panią Poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską
  • Rozmowa z prezesem Banku Spółdzielczego w Czyżewie Krzysztofem Grzywną.
  • Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak niebezpiecznego zakrętu, jaki sektor banków spółdzielczych bierze obecnie, nigdy nie było.
  • Jednym z efektywnych narzędzi pozyskania klientów jest także oferowanie ubezpieczeń indywidualnych, którymi banki spółdzielcze mogą uatrakcyjnić gamę swoich produktów - we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Aktualności zrzeszeń

Do 31 maja 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza przyjmuje wnioski na konkursy: "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Złoty Laur Spółdzielczości", "Menedżer-Spółdzielca" oraz wyróżnienie "Prymus"
Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
Postawione przez KNF wymagania dotyczące wypłaty dywidendy członkom banków spółdzielczych za 2013 rok spowodowały, że wypłata ta jest, z niewielkimi wyjątkami, niemożliwa. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie uznaje i nie stosuje międzynarodowych zasad spółdzielczości.
Spotkanie prowadził dr Krzysztof Lachowski - prezes zarządu Towarzystwa Spółdzielców, a udział w nim wzięli: dr Adam Piechowski - dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych, ludzie nauki, czynni i emerytowani działacze spółdzielczy.

Aktualności banków spółdzielczych

W kwietniu Hexa Bank Spółdzielczy poszerzył swoją ofertę o następujące produkty: Rachunki powiernicze Usługę Masowych Płatności Przychodzących Kredyt Wspólny Remont Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych Szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów na stronach Hexa Banku.
14 czerwca odbędzie się doroczny Rajd Szlakiem Bobrów. Jego trasa będzie biegła zakątkami Ziemi Skwierzyńskiej. W tegorocznej edycji rajdu będzie mogło wystartować najwyżej 50 załóg. Organizatorzy przygotują dla nich atrakcje i konkurencje związane z hasłem, które zdradzą dopiero za jakiś czas. Zapewniają dobrą zabawę i rodzinną atmosferę oraz...
13 kwietnia na terenie Chorzel odbył się otwarty „Bieg ku świętości”. To pomysł społeczności miejscowego gimnazjum, które nosi imię Papieża Jana Pawła II. W ten sposób uczniowie i pracownicy tej szkoły chcieli przygotować lokalną społeczność do zbliżającej się kanonizacji Karola Wojtyły. Bank Spółdzielczy w Chorzelach był jednym ze sponsorów tej...
Przedstawiciele Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie 18 kwietnia jednomyślnie podjęli decyzję o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Pruszkowie.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego - luty 2014
Dane miesięczne sektora bankowego - styczeń 2014 - pobierz

Rekomendacje i informacje KNF

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku .- pobierz pdf
Banki komercyjne prognozują, że w 2014 r. ich łączny zysk netto wzrośnie o 1,1 proc. rdr do 14,626 mld zł.
KNF zapoznała się z założeniami nowelizacji „Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków” z 2002 r.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Przedmiotem debaty Rady Ekspertów Spółdzielczych było także kilka innych dla sektora bankowości spółdzielczej spraw, takich jak zmiany w Prawie spółdzielczym, nadzór makroostrożnościowy, kwestie związane z projektowanym zwolnieniem z opodatkowania środków na sanację.
Magazyn Bs.net. Nr 1 do pobrania

ZBP - informacje, ekspertyzy

23 kwietnia w Klubie Bankowca odbyła się konferencja na temat realizacji programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. W ciągu roku weryfikatorzy energetyczni przyjęli ponad 150 projektów do realizacji. Banki komercyjne i spółdzielcze uruchomiły już akcję kredytową. Kredyt energooszczędny jest dostępny w całej Polsce. Pierwszych...
15 kwietnia 2014 r. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze, doroczne wydarzenie samorządu bankowego w Polsce.

Z innej beczki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej.
Bank Słowiański (niem. Slawische Bank AG) to potoczna nazwa Centralnego Banku Spółdzielczości Polskiej będącego centralą finansową wszystkich spółdzielni oraz banków polskich w Niemczech, z siedzibą w Berlinie.

Ciekawe rzeczy w sieci

Wielkanoc nie obejdzie się bez baby.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Paul Kocialkowski, twórca darmowej i otwartej wersji systemu Android o nazwie Replicant, wykrył lukę dostępną na kilku urządzeniach z serii Samsung Galaxy
Na 15 kwietnia 2014 planowane jest wprowadzanie przez firmę Oracle krytycznych poprawek do środowiska JAVA. Poprzednie poprawki wprowadziły dużo zamieszania.

Fotoreportaże

Lodowce, ogromne jeziora, rzeki o mlecznych, lodowych, ale i błękitnych kolorach, gejzery, huczące wodospady, gorące źródła, góry w kolorach tęczy – to wszystko ofiarowuje Islandia.

Puls Parkietu - rynek akcji

USA Według Markit Economics, indeks PMI określający koniunkture w amerykańskim sektorze przemysłowym, wyniósł w kwietniu 55,4 pkt. Konsensus zakładał wartość na poziomie 56 pkt. MEXPOLSKA INTERCARS PANOVA FAMUR OT LOGISTICS LIBET STALPROD STALPROFI MERITUM BANK E-KANCELARIA HYGIENIKA

Prawo

Prezentujemy stanowiska kolejnych instytucji w sprawie ustawy: BFG, KNF, KZBS, NBP. Polecamy lekturę ponieważ stanowiska świadczą o intencjach regulatorów.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 27 stycznia 2014 roku. Etap - konferencja uzgodnieniowa.

Parlament Europejski

Parlament Europejski chce docierać z informacjami wszędzie, bez względu na nośniki informacji. Dlatego kolejnym krokiem było stworzenie, parlamentarnej aplikacji na tablety. Dowiedz się, nad czym pracuje i czego dokonał Parlament Europejski do tej pory - zaglądaj do „pudełek” z aktualnościami i najważniejszymi informacjami o majowych wyborach,...
Reforma systemu bankowego Unii Europejskiej, szybsze przekazywanie pomocy dla państw dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz wzmocnienie przepisów dotyczących delegowania pracowników

Konferencje / Szkolenia

Wydarzenie Targi IT Future Expo to jedyna tego typu impreza B2B w Polsce. Podczas targów zostanie zaprezentowana oferta ponad 100 firm z Polski i Europy, obejmująca innowacyjne technologie informatyczne, zarówno w obszarze rozwiązań software jak i hardware.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Zobacz, co oferuje firma sektorowi banków spółdzielczych

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport KE - Korupcja 2014 - część dotycząca Polski