Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Środa to drugi dzień Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To właśnie dziś do stolicy Małopolski przyleci papież Franciszek. Na jego przybycie czekają tłumy pielgrzymów z całego świata.
Włoski UniCredit rozważa sprzedaż całego pakietu akcji Banku Pekao - podała agencja Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje.
Prawo pierwokupu nieruchomości przez miasto i ograniczenie przejmowania roszczeń metodą "na kuratora" są zgodne z konstytucją - orzekł - w pełnym składzie - Trybunał Konstytucyjny. T
Od 2018 r. resort zdrowia planuje wzrost nakładów na zdrowie – poinformował minister Konstanty Radziwiłł. Do 2025 r. na ten cel ma być przeznaczane 6 proc. PKB. Minister zapowiedział też, że prawo do świadczeń w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mieli wszyscy obywatele.
Rząd przyjął założenia do reformy systemu budżetowego, która ma pozwolić m.in.: na planowanie budżetowe w dłuższej perspektywie – wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu.
Rząd przyjął uchwałę dotyczącą likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa z końcem 2016 r. – poinformowała na konferencji po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło.
Analitycy Ministerstwa Rozwoju po serii danych za maj podtrzymują prognozę tempa wzrostu w 2016 roku na poziomie 3,8 proc., obniżając prognozę wzrostu akumulacji do 4,4 proc. z 8 proc. wcześniej – napisano w comiesięcznym raporcie.

Analitycy Banku BPS S.A.

Jeśli zadłużenie rośnie w obecnych warunkach gospodarczych, to jak będzie kształtować się w czasie wyzwań związanych z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, kłopotów sektora bankowego w strefie euro lub też zaostrzenia polityki pieniężnej (stopy procentowe EBC nie będą wiecznie niskie)?
  • System ochrony oparty jest na dwóch filarach: wzajemnym zaufaniu i wzajemnej kontroli. Jednocześnie banki zrzeszone w ramach Systemu Ochrony posiadają autonomię, tworząc jedność w różnorodności.
  • Jeśli zadłużenie rośnie w obecnych warunkach gospodarczych, to jak będzie kształtować się w czasie wyzwań związanych z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, kłopotów sektora bankowego w strefie euro lub też zaostrzenia polityki pieniężnej (stopy procentowe EBC nie będą wiecznie niskie)?
  • Chwila przerwy, chwila wakacyjnego oddechu czyli kolejny fascynujący fotoreportaż Czesławy Kosturek z niezwykłej podróży. Krok po kroku po Makaronezji. Widoki, kolory, emocje, smaki. Świetne opisy, zwyczaje, odczucia - specjalnie dla czytelników Bs.net.
  • I kw. 2016 r. był pierwszym pełnym kwartałem sprawozdawczym instytucjonalnych systemów ochrony, co pozwala na sformułowanie pierwszych spostrzeżeń. Liczba uczestników systemów ochrony ciągle rośnie. Spośród 560 banków spółdzielczych 440 banków na koniec marca 2016 było uczestnikami IPS
  • Charakterystyczne jest niestety dla "dobrej zmiany", że obowiązujące prawo ma ona w niepoważaniu, czego przykładem jest cała ta sprawa. Wydaje się, że to już walka na śmierć i życie, z pominięciem wszelkich reguł, walka personalna, chęć oskarżenia i odwet za SKOK oraz walka o stanowiska w UKNF.
  • W bieżącym miesiącu zakończyła się akcja #KontoJakChcesz promująca nowoczesne produkty oparte na innowacyjnym rozwiązaniu bankowości elektronicznej.
  • Dziś grupy hakerskie to zespoły ludzi, które w ściśle określonym celu, atakują instytucje, banki, a nawet uderzają w newralgiczne dla państw ośrodki. Pozostaje pytanie czy taką, mówiąc trochę żartobliwie, „grupą docelową” mogą być banki spółdzielcze. Odpowiedź nasuwa się sama.
  • W dniu 16 lipca 2016 roku w Lipce odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 65 – lecia powstania Banku Spółdzielczego w Lipce. Był to jednocześnie uroczysty finał wszystkich przedsięwzięć jubileuszowych banku, które miały miejsce w ostatnim roku.
  • Obecnie, w warunkach stabilizacji ratingu, nasza waluta ma szansę na odrobienie części strat, szczególnie, jeśli na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym Rady Europejskiego Banku Centralnego (czwartek, 21 lipca br.) zostanie utrzymana dotychczasowa, wyjątkowo łagodna polityka pieniężna w strefie euro. A szanse na to są duże.

Aktualności zrzeszeń

System ochrony oparty jest na dwóch filarach: wzajemnym zaufaniu i wzajemnej kontroli. Jednocześnie banki zrzeszone w ramach Systemu Ochrony posiadają autonomię, tworząc jedność w różnorodności.
W najnowszym magazynie "Tęcza Polska" z Anną Zwierzchowską, prezesem Banku Spółdzielczego w Tarczynie rozmawia Mieczysław Wodzicki. Rozmowa dotyczy nowego zrzeszenia apeksowego, jakie chce powołać do życia grupa banków spółdzielczych
I kw. 2016 r. był pierwszym pełnym kwartałem sprawozdawczym instytucjonalnych systemów ochrony, co pozwala na sformułowanie pierwszych spostrzeżeń. Liczba uczestników systemów ochrony ciągle rośnie. Spośród 560 banków spółdzielczych 440 banków na koniec marca 2016 było uczestnikami IPS
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie okresu spłaty należności za nieruchomości rolne nabyte w latach 2013-2015 w ramach pierwszeństwa w nabyciu.

Aktualności banków spółdzielczych

Po raz kolejny powiększy się grono laureatów loterii promocyjnej ESBANKU BANKU Spółdzielczego – w lipcu ruszyła bowiem XI edycja ZŁOTEJ LOKATY. Tym razem nagrodą główną jest samochód osobowy marki Nissan Note.
Już po raz 22. odbył się Folklorystyczny Festyn upamiętniający wybitnego artystę ludowego Ziemi Iłżeckiej Józefa Myszkę. W iłżeckim Amfiteatrze odbyły się prezentacje artystów ludowych. Wśród sponsorów BS w Iłży.
Od 2005 roku, czyli od 11 lat Kalisz Pomorski mianuje się stolicą ogórka. Każdego roku Szambelan Ogórkowy na specjalnie wybudowanej platformie zatapia beczki z ogórkami w jeziorze i wyławia te zatopione rok wcześniej.
W niedzielę, 10 lipca 2016 r., miała miejsce jubileuszowa – X już Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach. Organizatorami byli Jan Zych wraz z Radą Sołecką Benic, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz Krzysztof Ludwiczak – Prezes GS.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

NBP - czerwiec 2016 r.
Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Maj 2016

Rekomendacje i informacje KNF

Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2016 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych. Zagrożeniem jest Brexit
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 22 lipca 2016 r. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich (SKOK „Skarbiec”).
KNF jednogłośnie nałożyła na 14 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 9 biur i 500 złotych na 5 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Kwestie obciążeń banków spółdzielczych, wynikających między innymi ze nowelizowanej ustawy o BFG i restrukturyzacji oraz wprowadzenia systemu IPS , poszukiwania przez banki nowych źródeł przychodów i potencjału do rozwoju, relacji pomiędzy Bankami Zrzeszającymi a IPS oraz zapobiegania kryzysom w sektorze i lustracji były przedmiotem lutowego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych
W dniu 29 lutego w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej odbyła się kolejna debata Rady Ekspertów Spółdzielczych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

4 lipca br. w warszawskiej siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej odbyło się oficjalne otwarcie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa.
W czerwcowym pomiarze Monitora Bankowego, główny indeks badania - wskaźnik Pengab, obniżył swoją wartość do poziomu 18.2 pkt (spadek o -4,7 pp.). Zarówno ocena bieżąca jaki i prognozy bankowców w połowie 2016 roku notują spadki.

Z innej beczki

Kształciła mnie matka na historii świadka. - Byliśmy innym społeczeństwem, ale coś się z nami stało...Daliśmy się na siebie naszczuć.
Według jednego z inżynierów pracujących przy budowie systemu PESEL, informatycy podczas tworzenia systemu odkryli i wynaleźli coś na kształt dzisiejszej sieci z zestawem protokołów TCP/IP

BlueNet dla sektora BS

Dziś grupy hakerskie to zespoły ludzi, które w ściśle określonym celu, atakują instytucje, banki, a nawet uderzają w newralgiczne dla państw ośrodki. Pozostaje pytanie czy taką, mówiąc trochę żartobliwie, „grupą docelową” mogą być banki spółdzielcze. Odpowiedź nasuwa się sama.
Dzisiejszy artykuł dotyczący procesu Zarządzania Jakością Danych poświęcimy zagadnieniu „Bieżące monitorowanie jakości danych”. To ostatni ale i najważniejszy element w całym procesie zarządzania jakością danych

Artykuły nie tylko dla informatyków

09 lipca 2016 InterRisk zorganizował Webinarium na temat Bank Skutecznym Multiagentem, w spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób, zainteresowanych oferowaniem ubezpieczeń MSP poprzez Banki.
Jak podaje czołowe pismo motoryzacyjne - Motor, w rankingu ubezpieczycieli z najmniejszą liczbą skarg na polisy komunikacyjne - Concordia Ubezpieczenia zajęła drugie miejsce.

Fotoreportaże

Chwila przerwy, chwila wakacyjnego oddechu czyli kolejny fascynujący fotoreportaż Czesławy Kosturek z niezwykłej podróży. Krok po kroku po Makaronezji. Widoki, kolory, emocje, smaki. Świetne opisy, zwyczaje, odczucia - specjalnie dla czytelników Bs.net.

Puls Parkietu - rynek akcji

Informujemy, że od dnia 20 lipca 2016 r. Bank BPS S.A. za pośrednictwem wskazanych 14 Oddziałów pośredniczy w świadczeniu usług maklerskich jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej DM). Bank BPS S.A. został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych (dalej AFI) w dniu 5 lipca...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego
Charakterystyczne jest niestety dla "dobrej zmiany", że obowiązujące prawo ma ona w niepoważaniu, czego przykładem jest cała ta sprawa. Wydaje się, że to już walka na śmierć i życie, z pominięciem wszelkich reguł, walka personalna, chęć oskarżenia i odwet za SKOK oraz walka o stanowiska w UKNF.

Parlament Europejski

Szkoci zapowiadają podjęcie przygotowawczych kroków do referendum. Jednocześnie brytyjska premier Theresa May obiecuje, że Brexit nie przywróci kontroli na granicy między Irlandią a Irlandią Północną.
Kończy się trwający od miesiąca spór między UE a Wlk. Brytanią w sprawie terminu rozpoczęcia negocjacji brytyjskiego wyjścia z Unii. Londyn postawił na swoim i będzie miał kilka miesięcy na przygotowania.

Konferencje / Szkolenia

Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r.

Razem z Asseco

W bieżącym miesiącu zakończyła się akcja #KontoJakChcesz promująca nowoczesne produkty oparte na innowacyjnym rozwiązaniu bankowości elektronicznej.
Nowe konsorcjum branżowe wprowadza otwarte standardy dla mobilnych podpisów elektronicznych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Polski rynek nieruchomości Raport Metrohouse i Expandera lipiec 2016 Pobierz cały Raport Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, wyczerpanie się puli środków w programie MdM miało znaczący wpływ na rynek nieruchomości w czerwcu. Osoby zainteresowane skorzystaniem z preferencyjnego...