Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Wg najnowszych danych GUS, rok 2015 r. Polska zakończyła nadwyżką eksportu nad importem w wysokości 3 678,6 mln EUR! Tym samym zakończyliśmy pasmo ujemnego bilansu handlowego, trwające od początku lat 90.
W IV kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6%.
Przygotowujemy plan gospodarczy, który ma pobudzić polską przedsiębiorczość, stworzyć mocne impulsy do rozwoju m.in. poprzez mobilizację kapitału do dużych przedsięwzięć o charakterze industrialnym
Pomysłowość 60-latka w ukrywaniu nielegalnej broni i amunicji była imponująca. Część przydomowego arsenału policjanci odkryli w ulach, w pasiece.
W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował w RMF FM, że w ciągu kilku tygodni będzie gotowy projekt zmian w ustawie o policji.
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu przez Instytut Badań Pollster, nadal największym poparciem cieszy się PiS. Na tę partię zagłosowałby 26 procent wyborców.
Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde została nominowana na drugą kadencję - podała w czwartek ta międzynarodowa instytucja gospodarcza.

Analitycy Banku BPS S.A.

Dane GUS potwierdzają, iż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w najbliższych miesiącach jest dalsza poprawa koniunktury, charakteryzująca się stabilnym wzrostem produkcji, zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tempo wzrostu produkcji powinno być zbliżone do osiągniętego w roku 2015.
  • Przypomnijmy, procedowanie tej ustawy nie zostało zakończone w ubiegłej kadencji Sejmu. Z uwag przesyłanych wówczas do ustawy wynikało, że zapisów dotyczących zwolnienia ze składek IPS domagał się również KNF. Ale ustawa bez uwzględnienia postulatów została przesłana do Sejmu. Teraz nadzieja w Komisji Finansów Publicznych.
  • Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zawiera w uzasadnieniu informację, że konstytucyjne prawo własności może podlegać ograniczeniu. Klientami banków spółdzielczych są rolnicy. Powinni o tym wiedzieć.
  • W bankach spółdzielczych obserwowano kontynuację dotychczasowych tendencji dynamiki akcji kredytowej oraz zmian w strukturze portfela kredytowego. Od początku roku rosło tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych (5,3% r/r) oraz utrzymywała się dynamika kredytów mieszkaniowych
  • Rekomendacja U wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 roku, pomimo faktu, iż jest stosowana już od prawie 9 miesięcy (KNF zobowiązał banki do wdrożenia jej postanowień od 1 kwietnia 2015 roku), wywołuje w niektórych przypadkach wątpliwości interpretacyjne - analizuje Radca prawny Jakub Nawracała.
  • Ustawa rodzi realne ryzyko osłabienia pozycji banku w ramach toczącego się postępowania, a także stworzenia niebezpiecznej dla obrotu prawnego praktyki organów nadzoru do swobodnej i daleko idącej, a także często opartej na czynnikach politycznych, ingerencji w funkcjonowanie banków w Polsce.
  • Bank w 2014 roku stał na krawędzi bankructwa, teraz prowadzi kampanię etyczną pod hasłem - "Moje pieniądze, moje życie". Kładzie nacisk na etykę, na wartości i pomaga w sposób realny. Tak jak nasze BS-y pomagają tym, którzy są w potrzebie, bo prawdziwe wartości na całym świecie są takie same.
  • Analizując cechy i sposób funkcjonowania dużych korporacji, w tym dużych banków komercyjnych, można dojść do wniosku, że będąc symbolami kapitalizmu, paradoksalnie mają one charakter organizacji socjalistycznych - pisze dr Albert Sadowski
  • Zmianie powinny ulec mechanizmy nadzorcze, związane m. in. z działalnością zarządu komisarycznego, zmierzające do przyspieszenia jego wprowadzania. Zmiany regulacyjne w ww. obszarach zostaną w najbliższym czasie zaproponowane przez Ministra Finansów - pisze Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posła Polaczka
  • Traktujemy rynek banków spółdzielczych jako bardzo perspektywiczny, podchodząc do niego z dużą uwagą. Obserwujemy rozwój tego segmentu zarówno pod względem produktowym, jak i technologicznym - mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa

Aktualności zrzeszeń

Przypomnijmy, procedowanie tej ustawy nie zostało zakończone w ubiegłej kadencji Sejmu. Z uwag przesyłanych wówczas do ustawy wynikało, że zapisów dotyczących zwolnienia ze składek IPS domagał się również KNF. Ale ustawa bez uwzględnienia postulatów została przesłana do Sejmu. Teraz nadzieja w Komisji Finansów Publicznych.
EACB – ogłoszono najnowsze dane czyli - Banki spółdzielcze UE w liczbach. W zestawieniu są też dane z Polski opracowane przez KZBS.
Zdaniem Komisji banki zrzeszajace powinny zadbać o stworzenie lustratorom jak najlepszych warunków do wykonywnia swoich funkcji, a informacje z lustracji powinny być przedmiotem zainteresowania IPS. KNF zaleca współpracę systemów ochrony w zrzeszeniach z lustratorami.
Prezes KRS Alfred Domagalski skierował pismo do szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka w sprawie podatku od handlu detalicznego

Aktualności banków spółdzielczych

Konkurs muzyczny organizowany jest z okazji roku jubileuszowego Banku Spółdzielczego w Skórczu i ma za zadanie propagowanie twórczości wokalnej artystów. Bank zorganizuje 7 edycji konkursu w miejscowościach w których posiada swoje placówki.
Nadnotecki Bank Spółdzielczy jako jeden z pierwszych banków spółdzielczych uruchomił samoobsługowy kantor wymiany EURO w bankomacie recyklingowym w Osieku nad Notecią przy ul. Pięknej 18a.
Po kilku miesiącach przygotowań powstał drugi Punkt Kasowy w Elblągu, mieszczący się przy ul. Płk. Dąbka 79.
Bank podpisał umowę na obsługę Gminy Pieszyce. To już piąta jednostka samorządu terytorialnego, której obsługę prowadzi Bank

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

NBP przedstawił dane dotyczące sektora bankowego z ostatni kwartał 2015 r.
„Informacja wstępna” to comiesięczna, skrócona publikacja, zawierająca wstępne dane dotyczące wyników gospodarczych, systemu bankowego oraz bilansu Narodowego Banku Polskiego.

Rekomendacje i informacje KNF

W serwisie internetowym dostępna jest Informacja UKNF ws. zmian stóp procentowych, marż, prowizji i innych opłat bankowych dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia najnowszy raport Urzędu "Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2015 r."
Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Polska na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Polska przez bank.

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Zapraszamy do lektury nowego, listopadowego Magazynu BS.NET
Sektor banków spółdzielczych posiada wspólne problemy z sektorem banków spółek akcyjnych, takie jak używanie skutecznych instrumentów windykacji kredytów czy grożący sektorowi podatek bankowy. Ogromne wyzwania stoją przez bankami w kształtowaniu relacji z klientami, w tym poszukiwaniu nowych kanałów i form sprzedaży produktów i usług – takie były wnioski ostatniego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Prezes Pietraszkiewicz przedstawił prezentację dotyczącą sektora bankowego w Polsce
Początek 2016 roku przyniósł istotne spadki indeksu koniunktury bankowej. Nigdy w ciągu realizacji badania Monitor Bankowy indeks koniunktury bankowej na początku roku nie notował tak dużego jednostkowego spadku (-5,2 pkt).

Z innej beczki

Nikt do końca nie potrafi wyjaśnić, dlaczego św. Walenty stał się patronem święta zakochanych. Wcześniej znany był bowiem przede wszystkim jako męczennik i patron... epileptyków.
Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz - ta sentencja przypomina nam, że jesteśmy gatunkiem w stu procentach śmiertelnym. Popielec kończy karnawał, zapoczątkowuje czterdzieści dni pokuty.

BlueNet dla sektora BS

Mówiąc o bezpieczeństwie danych, od razu, w sposób naturalny, nasuwa się nam myśl dotycząca konieczności zastosowania różnego poziomu ochrony dla tych informacji.
Nasz cykl artykułów, które nawiązywały będą zawsze do aspektów związanych z bezpieczeństwem IT, chcielibyśmy rozpocząć od tego, dlaczego to bezpieczeństwo jest tak ważne i co tak bardzo staramy się w tej infrastrukturze IT chronić

Artykuły nie tylko dla informatyków

Dzięki zastosowaniu systemu Big Data, bank spółdzielczy uzyskuje stały dostęp do różnych danych biznesowych, także pochodzących z sektora publicznego.
Rekomendacja U wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 roku, pomimo faktu, iż jest stosowana już od prawie 9 miesięcy (KNF zobowiązał banki do wdrożenia jej postanowień od 1 kwietnia 2015 roku), wywołuje w niektórych przypadkach wątpliwości interpretacyjne - analizuje Radca prawny Jakub Nawracała.

Fotoreportaże

Wspaniałe szczyty górskie, słoneczne plaże, zachwycająca architektura królewskich miast i gorące piaski Sahary – wszystko to czeka na nas w Maroku, malowniczym kraju północnozachodniej Afryki, oficjalnie nazywanym – Królestwem Maroka.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 12.02.2016 Informacje dnia BZWBK BZ WBK wypracował w 2015 zysk netto w wysokości 2,327 mld PLN , wobec 1,914 mld PLN rok wcześniej. Konsensus zakładał 2,359 mld PLN. Wynik odsetkowy wyniósł 4,309 mld PLN (+7,8% r/r), a wynik z prowizji i opłat 1,938 mld PLN (+4,9% r/r). BYTOM LPP INTERSPPL BUDIMEX Zwiększenie udziału. Fundusze...

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych

Prawo

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zawiera w uzasadnieniu informację, że konstytucyjne prawo własności może podlegać ograniczeniu. Klientami banków spółdzielczych są rolnicy. Powinni o tym wiedzieć.
Dotyczy kredytów bankowych przeznaczonych na oczekiwanie na wypłatę płatności bezpośrednich

Parlament Europejski

„My przedstawiciele polskich samorządów mamy uzasadnioną obawę, że polski rząd będzie chciał wystąpić do Komisji Europejskiej o renegocjację umowy partnerstwa i programów regionalnych, po to aby odebrać władzę samorządom w zakresie zarządzania funduszam
Ministrowie obrony państw NATO wyrazili w środę (10 lutego) zgodę na wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu, a szef MON Antoni Macierewicz zgodził się na udział Polski w koalicji antyislamskiej

Konferencje / Szkolenia

Bezpłatna konferencja - 22 lutego 2016 r. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków

Razem z Asseco

Asseco udostępniło w Centrum Usług Internetowych dwujęzyczną wersję systemu Asseco CBP. Dzięki temu rozwiązaniu klienci Banków Spółdzielczych, dla których język polski stanowi wyzwanie, mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp do usług bankowości internetowej i mobilnej.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Dodatkowy podatek nałożony w Polsce, nie tylko nie ma dobrego uzasadnienia, ale jego stawka jest najwyższa w Unii Europejskiej. Jedynym celem podatku bankowego jest finansowanie populistycznych obietnic wyborczych obecnego rządu.