Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

W dniu 17 grudnia 2014 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 105/DGD/2014 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.
Bloomberg wyliczył, że przy 1,5 mld euro kapitałów własnych i średnim dla polskich banków wskaźniku ceny do wartości księgowej w wysokości 1,56 - wycena Raiffeisen Bank Polska wynosi 2,3 mld euro.
Zła sytuacja rynku finansowego w Rosji wpływa na rynek globalny. Na razie w niewielkim stopniu. W środę złoty nieznacznie traci do głównych walut.
Zapłacą na BFG w sumie miliard więcej niż w tym roku. To efekt problemów ze SKOK-ami. Fundusz już wypłacił 800 mln zł klientom kas, a teraz szacuje się, że SKOK-Wołomin pochłonie 2,2-2,3 mld zł.
Według tej agencji zostaną również wprowadzone sankcje polegające na zakazie kupowania i finansowania przez obywateli państw UE firm na Krymie.
UOKiK zgodził się, by Alior Bank przejął akcje Meritum Banku. Prezes Urzędu uznał, że ich łączne udziały w rynku nie będą na tyle wysokie, by transakcja doprowadziła do ograniczenia konkurencji.
W ciągu ostatnich 25 lat liczba eksporterów wzrosła z 800 do 90 tys. Ogólna liczba firm w Polsce wzrosła w tym czasie trzykrotnie - podaje "Puls Biznesu".

  • Krystyna Skowrońska: Spółdzielnie, jakimi są np. banki spółdzielcze, spółdzielnie rolnicze i inne spółdzielnie, podlegają lustracji. Tego akurat nie wiem, czy podlegają SKOK-i i chętnie otrzymałabym na to odpowiedź.
  • Nie odmawiam prawa nadzorcy do jazdy na przednim siedzeniu samochodu bankowego – (którego kierowcą i odpowiadającym za bezpieczeństwo jazdy jest każdy z akceptowanych przez KNF Prezes Zarządu) ale stanowczo protestuję przeciwko permanentnemu chwytaniu z boku za kierownicę bez określonej odpowiedzialności.
  • Proponowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie, ponieważ mają one na celu umożliwienie bankom spółdzielczym skorzystania z szeregu przywilejów, jakie są związane z przyjęciem rozwiązań szczególnych przez przepisy pakietu CRD IV/CRR*), do których zaliczyć należy utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej
  • Co było najważniejsze w działalności banków spółdzielczych? Dlaczego przyciągały członków? Bo dawały lepsze warunki kredytowania, bo to właśnie swój szedł do swojego i dostawał pieniądz taniej niż gdzie indziej. Bo go znano, bo był członkiem swojej społeczności, a jego interes był wspólny z jej interesem.
  • Rozmowa z Wojciechem Kwaśniakiem, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Całość ukaże się w świątecznym Magazynie BS.net
  • Pomimo, że termin wdrożenia Dyrektywy CRD IV do polskiego prawa upłynął 31 grudnia 2013 r., prace legislacyjne trwają nadal. Projekt nowelizacji Prawa bankowego odnoszący się do Dyrektywy ma zostać jeszcze w tym roku przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.
  • Zmarły 90 lat temu (2 grudnia 1924 r.) dr Franciszek Stefczyk, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, wydał 128 prac związanych z ruchem spółdzielczym, w tym 13 podręczników i 12 prac naukowo-badawczych - pisze Danuta Twardowska w rocznicę śmierci Patrona Bankowości Spółdzielczej
  • Relacja Prezesa Józefa Myrczka z Brukseli. "Globalne regulacje Basel II i Basel III nie były początkowo pomyślane dla małych banków. To decyzje polityków rozszerzyły na nie ich zastosowanie".
  • Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dokument dotyczący Zasad ładu korporacyjnego w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Aktualności zrzeszeń

Krystyna Skowrońska: Spółdzielnie, jakimi są np. banki spółdzielcze, spółdzielnie rolnicze i inne spółdzielnie, podlegają lustracji. Tego akurat nie wiem, czy podlegają SKOK-i i chętnie otrzymałabym na to odpowiedź.
W otwarciu placówki udział wzięli członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Tablicę odsłonili Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS i Alfred Domagalski, prezes KRS.
Zgodnie z rekomendacją KNF do końca stycznia 2015 roku banki zobowiązane są do wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia dla transakcji kartami w Internecie. Bank BPS buduje specjalny portal.
Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) z zadowoleniem przyjmuje działania Rady Unii Europejskiej, która w tekście dyrektywy PSD2 uwzględniła spółdzielcze grupy bankowe. Pozwoli to zapewnić członkom banków wyrównanie szans i warunków konkurencyjnych. EACB docenia także wysiłki Rady służące poprawieniu zapisów w PSD2 dotyczących...

Aktualności banków spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim udostępnił klientom bankomat z funkcją wpłatomatu. Urządzenie zostało zainstalowane w placówce w Złocieńcu przy ul. Mirosławieckiej 3.
Istnieją dwa rodzaje szczęścia: małe szczęście to być szczęśliwym, duże to umieć uszczęśliwiać innych. Kierując się tym mottem, pracownicy Banku Spółdzielczego w Zgierzu oraz ich przyjaciele również w tym roku wspierają akcję „SZLACHETNA PACZKA”
KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Starym Dzikowie (jako bankiem przejmowanym).
Kapituła nagrody jednogłośnie przyznała wyróżnienie tej zasłużonej wągrowieckiej placówce bankowej, podkreślając jej wkład w rozwój lokalnej kultury

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Źródłem danych jest System Informacji Sprawozdawczej (SIS), opracowany w oparciu o strukturę sprawozdań FINREP rekomendowanych przez CEBS ( Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych ) -...
KNF opublikowała dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec października 2014 r.

Rekomendacje i informacje KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłośc
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie . Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty...
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 grudnia 2014 r. jednogłośnie 1 podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao). Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków...

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Pobierz 5 nr "Magazynu BS.NET" w wersji elektronicznej. Plik w załączniku.
Potrafimy zdefiniować co nie działa, ale trudniej wypracować propozycję – jak by to miało działać? Dlatego warto jak najwięcej rozmawiać, nie tylko na tym forum, ale także i na innych.

ZBP - informacje, ekspertyzy

Z dużym niepokojem przyjmujemy, że to sektor bankowy ponosi niemal całkowity ciężar finansowy wypłaty gwarantowanych depozytów upadłych SKOK-ów.
Niespełna połowa z nas nie planuje z wyprzedzeniem wydatków związanych z organizacją świąt. Podobna grupa nie potrafi podać w przybliżeniu kwoty związanej z zakupem prezentów świątecznych. Zdecydowanie najwięcej na prezenty planują wydać mieszkańcy Polski centralnej - aż pięć razy tyle co mieszkańcy Polski południowo wschodniej – wynika z...

Z innej beczki

Kiedyś było to kościelne święto ku czci św. Mikołaja, biskupa Miry, a teraz do dzieci przychodzi baśniowy Mikołaj
To się nazywa tradycja - "The Times" – wysokonakładowy brytyjski dziennik społeczno-polityczny wydawany jest w Londynie od 1785 roku

Ciekawe rzeczy w sieci

Intensywny rozwój nowoczesnych technologii, coraz szerzej implementowanych w bankowości, to dla tego sektora nie tylko szansa, ale również potencjalne zagrożenie.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Ubezpieczenie D&O kierowane jest nie tylko do członków zarządów i rad nadzorczych, ale także do prokurentów czy pełnomocników banków spółdzielczych.
Jako ekspert bancassurance, aktywny na tym rynku od 20 lat, od dłuższego czasu przygotowujemy się do zmian, jakie przynosi Rekomendacja U. Nowe zasady współpracy na linii bank–ubezpieczyciel będą opierać się na agencyjnym modelu sprzedaży.

Fotoreportaże

Konferencje Union Investment podsumowują współpracę z sektorem. Mają też wartość dodaną. To wykłady i dyskusje na aktualne tematy. Tym razem takim tematem był IPS w Niemczech i propozycja polskiego modelu IPS w SGB.

Puls Parkietu - rynek akcji

Informacje dnia USA Indeks PMI dla w Stanach Zjednoczonych poniżej konsensusu rynkowego. Grudniowy odczyt wyniósł 53,7, przy oczekiwaniach rynku na poziomie 55,2. Poprzedni odczyt kształtował się na poziomie 54,8. SEKTOR BANKOWY Nowe zasady księgowania opłat na BFG mogą spowodować stratę systemu bankowego w styczniu 2015 r. Według Rzeczpospolitej...

Prawo

Poselski projekt ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dotyczy zawieszenia spłat kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem na artykuły rolne oraz inne towary
Senacki projekt ustawy o nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o SKOK-ach oraz ustawy o ewidencji ludności nakładający obowiązek znalezienia spadkobierców środków pozostawionych na rachunkach

Parlament Europejski

W budżecie przewidziano €145.32 miliardy na pokrycie zobowiązań oraz €141.21 miliardów na płatności, na rok 2015 oraz dodatkowe €4.25 miliarda, na uregulowanie niezapłaconych rachunków z roku 2014.
Przewodniczący Schulz ogłosił w środę zwycięzcę nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego 2014 Lux Prize. "Ida" to historia młodej kobiety, która szuka swojej tożsamości, to pełna emocji, intymna opowieść, umiejscowiona w bolesnej przeszłości Europy.

Konferencje / Szkolenia

Konferencja bezpłatna dla kadry banków spółdzielczych. Warszawa 28 stycznia

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Z dniem 18 listopada 2013r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie wprowadził do użytkowania nowy system bankowy Def3000 autorstwa firmy Asseco Poland.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego za 2013 rok